Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Coaching

Leefstijl coaching

Leefstijl coaching - gezond eten en beweging

Tegenwoordig hebben veel mensen last van stress en ongezonde gewoontes. Ze zijn vaak moe en regelmatig is er sprake van overgewicht. Het heeft invloed op hun thuis- én werksituatie. De meeste mensen willen hierin graag iets veranderen, maar hebben moeite de eerste stap te zetten of vinden het lastig hun nieuwe levensstijl vol te houden. Leefstijlcoaching helpt hierbij.

Wat is leefstijl coaching?

Leefstijlcoaching - ook wel lifestyle coaching genoemd - is een vorm van coaching gericht op het begeleiden van mensen die gezonder willen leven. Een leefstijlcoach ondersteunt mensen om in hun dagelijks leven zelf betere keuzes te maken op het gebied van voeding, beweging, stress, ontspanning en slaap. Een leefstijl coach helpt iemand balans te vinden en gezonde keuzes te maken.

Het uiteindelijke doel van leefstijlcoaching is de leefstijl blijvend positief veranderen.

Wat zijn de voordelen van een gezonde leefstijl.

Bij People in Place zijn we er voor werkgever én werknemer. Personen die er een gezonde leefstijl op na houden, zien de voordelen hiervan niet alleen privé terug, maar ook op het werk. Daarnaast brengt een gezonde leefstijl van een werknemer ook weer voordelen met zich mee voor de werkgever.

Voordelen van een gezonde leefstijl voor de werknemer:

 • Minder stress thuis én op het werk;
 • Een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest;
 • Beter slapen zorgt voor een betere concentratie;
 • Meer energie en een fitter gevoel;
 • Doorbreken van ongewenste gewoontes;
 • Meer zelfvertrouwen (ook op de werkvloer);
 • Verbeteren van de belastbaarheid;
 • Verbeterde kwaliteit van leven;
 • Blijvend resultaat.

Voordelen van een gezonde leefstijl van werknemers voor de werkgever:

 • Lager ziekteverzuim en minder verzuimlasten;
 • Verbeterde duurzame inzetbaarheid;
 • Hogere productiviteit;
 • Blijvend resultaat, dankzij de leefstijlaanpassingen die zijn gemaakt en hetgeen dat is geleerd tijdens het traject;
 • Gezonde, tevreden en betrokken werknemers.

Leefstijl coaching is maatwerk

Zoals eerder genoemd richt leefstijl coaching zich op een aantal gebieden: voeding, beweging, stress, ontspanning en slaap. Het betreft echter altijd een coachingstraject op maat. Dit houdt in dat er samen met de cliënt wordt gekeken welke (vaak onbewuste) gewoontes iemand wil veranderen en welke stappen hiervoor moeten worden ondernomen binnen welk (haalbaar) tijdsbestek.

Wat kost energie? Welke gezonde gewoontes wil de cliënt graag toepassen in het dagelijkse patroon? Wat zijn concrete acties die iemand redelijk eenvoudig in een alledaagse routine kan integreren? Wat zijn moeilijke momenten (valkuilen) en hoe kunnen zij hier mee omgaan? Ook kunnen we kijken naar wat er gebeurt als iemand een terugval heeft gehad en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Hoe vaak vinden de coachingsgesprekken plaats?

De coachingsgesprekken vinden eens in de drie tot vier weken plaats. We evalueren de voorafgaande weken en bespreken de behaalde resultaten tot nu toe.

Het stappenplan en de voortgang wordt bij ieder gesprek besproken en kan tussendoor worden bijgesteld of aangepast.

Check up contact

In de weken tussen de coachingsgesprekken in vindt er een tussentijds checkup moment plaats via WhatsApp. Zo blijven de coach en cliënt in contact en is er voor de cliënt een gelegenheid om tussentijds vragen te stellen.

Voedingsbegeleiding op maat

Binnen onze leefstijlcoaching bieden wij voedingsbegeleiding op maat aan. Dit doen wij met behulp van de app WeekMeals. WeekMeals zorgt voor een gepersonaliseerd voedingsprogramma met daarbinnen de mogelijkheid om maaltijden aan te passen of zelf te creëren. De app staat vol met heerlijke, gezonde recepten en zorgt op een makkelijke manier voor een gezonder en gevarieerd voedingspatroon.

Voedingsdagboek

Bij de start van het coachingstraject vragen wij de cliënt om voorafgaand aan het intakegesprek een aantal dagen een voedingsdagboek bij te houden. Hiermee krijgen wij duidelijk inzicht in het huidige voedingspatroon.

Meten en wegen

Om vooruitgang vast te kunnen stellen vinden er een aantal meet- en weegmomenten plaats. Het eerste meet- en weegmoment vindt plaats voorafgaand aan het intakegesprek. Met deze gegevens kunnen we haalbare en meetbare doelen opstellen. De meet- en weegmomenten worden gedurende het traject op een aantal momenten herhaald (voorafgaand aan elke nieuwe afspraak, ongeveer om de 3-4 weken).

Weekmeals logo - lifestyle coaching

Hoe ziet een traject leefstijlcoaching er uit?

Het leefstijlcoach traject ziet er in het kort als volgt uit:

 • Kennismakingsgesprek
  Voordat er gestart wordt met het coachingstraject vindt er een kennismakingsgesprek plaats, in dit gesprek wordt de huidige situatie besproken en bepalen we samen of er een match is.
 • Intakegesprek
  Als er een match is maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zoomen we verder in op het huidige levenspatroon, bespreken we de motivatie en de gewenste doelstellingen en stellen we onze voedingsapp WeekMeals in.
 • Plan van aanpak
  Naar aanleiding van de intake wordt er door de coach een plan van aanpak opgesteld.
 • Adviesgesprek
  Het plan van aanpak wordt besproken en de eerste vervolgstappen worden bepaald.
 • Vervolgconsulten
  Tijdens de vervolgconsulten evalueren we de voortgang en wordt er eventueel bijgestuurd.
 • Evaluatiegesprek
  We evalueren het het traject en stemmen eventueel de mogelijkheden voor een vervolg af.

Wie verzorgt dit traject?

Bekijk ons team
Zoeken