Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Duurzame inzetbaarheidstest

Een rapport vol praktisch tips en reflectievragen

Ankie Kjel en Helga - wij werken ook aan onze eigen duurzame inzetbaarheid

Het doel van de duurzame inzetbaarheidstest.

Het doel van deze loopbaancheck is om een stuk bewustwording over duurzame inzetbaarheid te creëren. Voor sommige medewerkers zal dit rapport bevestiging opleveren, voor anderen hopelijk inzicht waar hij of zij verder mee kan en zal gaan! Het rapport zit vol praktische tips en reflectievragen om aan de slag te gaan en zo de duurzame inzetbaarheid te vergroten!

Hoe werkt de Duurzame Inzetbaarheidstest?

Na het afnemen van de scan kan blijken dat werknemers wel een extra boost kunnen gebruiken. Dan ontstaan er meerdere concrete vervolgacties; te denken valt aan ‘job craften’ waarbij mensen hun huidige baan zo aanpassen dat die beter aansluit bij hun interesses of talent, of misschien is er wel een betere behoefte aan balans tussen werk en privé. De loopbaancheck voor duurzame inzetbaarheid maakt alle aandachtspunten inzichtelijk.

Persoonlijkheidseigenschappen die kunnen bijdragen aan de persoonlijke flexibiliteit worden in het rapport omschreven. Deze zijn over het algemeen beïnvloedbaar. Medewerkers kunnen dus zelf aan hun persoonlijke flexibiliteit werken en deze versterken. Hoe staat het met de werk-privé balans? Deze balans optimaliseren kan voor mensen van groot belang zijn om duurzaam inzetbaar te blijven. Uiteraard is gezondheid ook een thema binnen het onderwerp duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheidstest

Zijn er subsidie mogelijkheden voor de Duurzame Inzetbaarheid test?

Onlangs is de subsidieregeling met het thema duurzame inzetbaarheid voor individuele bedrijven gepubliceerd. Het doel van deze regeling is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Subsidie is mogelijk tot 50% van het bedrag. De daadwerkelijke subsidie aanvraag kan door een ons bekend bureau worden overgenomen op basis van no cure no pay, tegen een betaling van een percentage van 15%.

Wilt u een complete loopbaan- en carrière check?

Deze test maakt onderdeel uit van de complete loopbaan- en carrière check. Bij de inzet van het complete pakket aan testen wordt het voor de coach duidelijk waar de persoon in kwestie zich bevindt; o.a. in zijn of haar loopbaan, in het capaciteitenspectrum of op de arbeidsmarkt. De resultaten van de testen kunnen dan worden ingezet bij loopbaanadvisering, selectie en outplacement.

Onderstaande testen vallen onder de loopbaan- carrièrecheck. Natuurlijk kan dit ook modulair worden afgenomen.

Zoeken