Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Gratis STAP Ontwikkeladvies

Loopbaancoaches People in Place

Gratis STAP ontwikkeladvies

Ter ondersteuning van de subsidieregeling STAP-budget is voor 2022 een bedrag van €10,5 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies. Dat betreft 15.000 ontwikkeladviezen van €700,- per ontwikkeladvies.

De opzet van het Ontwikkeladvies komt grotendeels overeen met het Ontwikkeladvies NL leert door. Grootste verschil is dat de doelgroep is afgebakend. Dit ontwikkeladvies vanuit het STAP-budget is NIET meer voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Wie mag gebruik maken van het gratis STAP ontwikkeladvies?

Het ontwikkeladvies is alleen beschikbaar voor mensen met een opleidingsniveau tot en met mbo 2. Dit betekent dat je in aanmerking komt als de volgende hoogst afgeronde opleiding op jou van toepassing is:

 • Geen opleiding;
 • Basisonderwijs;
 • vmbo;
 • mbo 1;
 • mbo entree;
 • mbo 2.

Een afgeronde havo of vwo-opleiding voldoet hier niet aan.

Waarom wordt er subsidie voor ontwikkeadvies beschikbaar gesteld?

De overheid wil het bewustzijn stimuleren over de noodzaak van reflectie op de loopbaan. Het is soms goed om even bij je zelf stil te staan. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn arbeidsmarktkansen en -mogelijkheden.

Met behulp van een verplichte arbeidsmarkt- of ondernemersscan wordt voor jou een reëel beeld geschetst van je toekomstperspectief op de arbeidsmarkt of in je huidige werk.

Het doel van deze regeling is om deelnemers kosteloos door middel van ontwikkeladviestrajecten te helpen bij het bepalen van hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en te komen tot het in betekenende mate vergroten van hun kansen en mogelijkheden door middel van onder meer het volgen van scholing als bedoeld in de Subsidieregeling STAP-budget.

Vanaf en tot wanneer kan ik me aanmelden voor het gratis STAP ontwikkeladvies?

Aanvragen kunnen wij registeren tot en met 30 november 2022 / 17.00 uur, tenzij al eerder het subsidieplafond is bereikt.

Heb je interesse in gratis STAP ontwikkeladvies, dan kun je je nu bij ons aanmelden.

Wat krijg ik inhoudelijk tijdens het STAP ontwikkeladviestraject?

Arbeidsmarktscan.

Het doel van de arbeidsmarktscan is jou op basis van je kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen kennis te laten maken met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is. Deze arbeidsmarktscan moet jouw arbeidsmarktpositie in kaart brengen en bij de situatieschets helpen om de vragen “wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik” te kunnen beantwoorden. Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn, al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of ander soort takenpakket. Indien voor dit andere, kansrijke werk aanvullende scholing nodig is, zal het ontwikkeladvies STAP zich daar specifiek op richten.

Criteria arbeidsmarktscan:

 • De scan moet zijn gevalideerd door een externe, onafhankelijke partij en wordt reeds minimaal drie jaar in de praktijk toegepast.
 • De scan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor jou en je loopbaanadviseur;
 • De arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor jou wordt aangegeven;
 • Met de arbeidsmarktscan wordt een persoonsprofiel gemaakt. Dit profiel wordt gematcht met kansrijke arbeidsmarktopties;

Ondernemersscan (als dit op jouw van toepassing is)

Het doel van de ondernemersscan is jou op basis van je kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren, leervermogen én de situatie van je onderneming kennis te laten maken met kansrijke sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is of met vragen en mogelijkheden in de markt waar je als ondernemer op zou kunnen inspelen. Deze ondernemersscan moet jouw arbeidsmarktpositie in kaart brengen, een beeld geven op de levensvatbaarheid van je onderneming en bij de situatieschets helpen om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik (al dan niet vanuit je bestaande onderneming)’ te kunnen beantwoorden. Daarbij kunnen andere kansen aan de orde zijn, al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of het starten van ander soort bedrijfsactiviteiten binnen de eigen onderneming.

Criteria ondernemersscan

 • De scan is digitaal en geeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor jou en je loopbaanadviseur en die bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden bij een verdere hulpvraag aan de gemeente in het kader van de heroriëntatie.
 • De scan geeft daarboven een beeld over de realiteit van de levensvatbaarheid van de onderneming in de komende 6-12 maanden.
 • De scan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) of in de vorm van (aanvullende) bedrijfsactiviteiten waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor jou en je onderneming wordt aangegeven. Ook geeft de scan inzicht in de mogelijkheden op de markt voor jou als ondernemer.
 • Met de ondernemersscan wordt een profiel gemaakt van jou en je onderneming.

Ontwikkeladviesgesprekken.

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod komen zijn:

 • Situatieschets, arbeidsmarkt- of ondernemersscan en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven;
 • Persoonsprofiel: Competenties, Kwaliteiten; Vaardigheden; Eisen die je stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
 • Toekomstoriëntatie: waarbij specifiek aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheden voor om- en bijscholing;
 • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

Ontwikkelplan.

Als resultaat van de gesprekken stel je zelf of samen met je loopbaanadviseur een ontwikkelplan op conform standaard format. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die je op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan je wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Hierbij worden in ieder geval de (on)mogelijkheden beschreven voor de deelnemer om middels om- of bijscholing de arbeidsmarktpositie te verbeteren.

Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar de deelnemer terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

Punten die in elk geval aan de orde moeten komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.
 • Welke mogelijkheden er zijn om door middel van om- of bijscholing de arbeidsmarktpositie te verbeteren?

Hoe gaat het ontwikkeladviestraject in zijn werk?

Het ontwikkeladviestraject omvat gerichte interventies die resulteren in een ontwikkelplan met specifieke aandacht voor het volgen van scholing voor de korte- en langere termijn volgens een voorgelegd standaard format.

LET OP: sommige punten vervallen als er sprake is van een ontwikkeltraject vanuit andere fondsen of budgetten dan het zogenaamde gratis ontwikkeladvies.

Van het ontwikkeladviestraject wordt een gespreksverslag gemaakt met het formulier Gespreksverslag ontwikkeladviestraject.

Aanmelden ontwikkeladviestraject:

 • Je geeft aan dat je bij People in Place een ontwikkeladviestraject wilt volgen, door je bij ons aan te melden;
 • Afhankelijk van de gewenste spreekuurlocatie krijg je één van onze loopbaanadviseurs toegewezen;
 • People in Place registreert het ontwikkeladviestraject op de website www.ontwikkeladvies-portaal.nl;
 • Je ontvangt per e-mail de aanmelding van het ontwikkeladviestraject. Deze moet je vervolgens bevestigen.
 • Je persoonlijke loopbaanadviseur ontvangt een unieke registratiecode, waarmee later subsidie wordt aangevraagd. Hier hoef jij dus niets voor te doen.;
 • Je loopbaanadviseur stelt je identiteit vast aan de hand van een wettig identiteitsbewijs. Je hoeft hierbij uitsluitend een geldig identiteitsbewijs te tonen. Er mag geen kopie van het identiteitsbewijs worden gemaakt. Het formulier Prestatieverklaring ontwikkeladvies STAP wordt gebruikt om te verklaren op welke datum er inzage in het identiteitsbewijs is geweest.
 • Je ondertekent het formulier "Eigen verklaring ontwikkeladvies STAP", zodat onze loopbaanadviseur je scholingniveau kan verifiëren.
 • Je ondertekent het formulier "Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer"

Proces ontwikkeladviestraject:

 • Voor het eerste gesprek plaatsvindt, vul je de arbeidsscan OF de ondernemersscan in. Deze ontvang je van je persoonlijke loopbaanadviseur;
 • Samen met je loopbaanadviseur voer je ontwikkeladviesgesprekken met een tijdsbeslag van in totaal minimaal vier uren.
 • Je loopbaanadviseur stelt een gespreksverslag op conform standaard format. Deze worden door jou en je loopbaanadviseur ondertekend.
 • Je stelt alleen of samen met je persoonlijke loopbaanadviseur het ontwikkelplan op conform een standaard format. Deze ondertekenen jullie beide.
 • Het ontwikkeladviestraject wordt afgesloten met een door jou en je loopbaanadviseur ingevulde en ondertekende formulier Prestatieverklaring ontwikkeladvies STAP.
 • Na afloop van het traject vraag People in Place subsidie aan met de data en tijdstippen waarop de contactmomenten tussen jou en je loopbaanadviseur hebben plaatsgevonden. Jij hoeft hier dus niets voor te doen.

Hoe kan ik me aanmelden voor een ontwikkelingstraject?

Klik op onderstaande button en meld je aan voor het gratis Ontwikkeladvies.

Gratis ontwikkeladvies combineren met ander loopbaantraject

Wist je dat je het ontwikkeladvies ook kunt combineren met een traject, zoals een loopbaancoachingtraject, outplacementtraject of re-integratietraject. Op deze manier voeg je als het ware gratis diensten toe aan het traject.

Zoeken