Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Loopbaanoriëntatie

Loopbaan oriëntatie is een zinvol instrument om in te zetten om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen.

Trajectbespreking loopbaanadvies People in Place

Wat is loopbaanoriëntatie?

Loopbaanoriëntatie is een korte en praktische vorm van coaching waarbij de wensen en mogelijkheden van de werknemer in relatie tot de huidige werksituatie worden onderzocht. Bewustwording staat hierbij centraal: het gaat er om dat mensen zich realiseren dat het van belang is dat zij zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Vragen die hierbij passen, zijn: beschik ik over de juiste competenties, zit ik nog op de goede plek, is er sprake van een goede match met werk en privésituatie, hoe gaat het met mijn (fysieke en mentale) belastbaarheid, ben ik nog gemotiveerd, in hoeverre heeft deze functie mij ook op de lange termijn nog voldoende uitdaging en bevrediging te bieden? Daarnaast worden diverse interne en externe kansen op de arbeidsmarkt verkend.

Werkwijze loopbaanoriëntatie

  • Loopbaanoriëntatie wordt ingezet in vier tot zes sessies;
  • Er wordt gestart met een duurzame inzetbaarheidstest en een loopbaancarièrecheck;
    (deze twee modules kunnen ook los worden afgenomen);
  • Aandachtspunten en mogelijke knelpunten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid worden in kaart gebracht;
  • Zoeken naar alternatieven en oplossingen om de inzetbaarheid op de lange termijn te verhogen.

Als de loopbaanoriëntatie wordt afgesloten, beschikt de medewerker over (zelf) inzicht en een concreet en realistisch actieplan met betrekking tot de loopbaan in het heden en de toekomst.

Zoeken