Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Mobiliteitstest

Hoe beweegt iemand zich op de arbeidsmarkt?

People in Place blijft in beweging

De test brengt in kaart hoe een medewerker zich op de arbeidsmarkt oriënteert of beweegt en in hoeverre de persoon in kwestie zich (nog) verbonden voelt met zijn of haar huidige werkzaamheden.

Wat is het doel van de mobiliteitstest?

Mede door de mobiliteitstest kan de mate van verbondenheid met de huidige functie in kaart worden gebracht. Uit de resultaten van de test kan blijken in hoeverre er veranderingen doorgevoerd moeten worden in de huidige functie zodat de werknemer zijn functie weer optimaal kan benutten.

Wanneer wordt de Mobiliteitstest ingezet?

De test wordt voornamelijk ingezet bij loopbaanadvisering en bij onderzoek naar de mobiliteit van werknemers. Het rapport wordt beëindigd met enkele conclusies en adviezen. Deze testuitslagen zijn bruikbaar bij re-integratie en outplacement, onder andere om inzicht te krijgen in de facetten die bijdragen aan de motivatie van werknemers.

Actuele arbeidsmarktmobiliteit wordt beïnvloed door met name de volgende vier factoren:

  • De aantrekkingskracht van een (andere) functie
  • Doelhelderheid
  • Ervaren van kansrijkheid
  • Daadwerkelijk actief bezig zijn met sollicitatie-activiteiten.

De vier factoren tezamen bepalen de actuele arbeidsmarktmobiliteitsscore. Naarmate de actuele arbeidsmarktmobiliteitsscore hoger is, is de kans groter dat de werknemer spoedig een andere functie zal aanvaarden.

In theorie komt mobiliteit voort uit de balans tussen de binding met de huidige baan en organisatie in relatie tot de aantrekkingskracht van andere alternatieven. De Mobiliteitstest is gebaseerd op ‘de Veldtheorie’ van Kurt Lewin en ‘het VIE-model’ van Vroom. Dit is aangevuld met ‘de schaal Doelhelderheid’, vanuit het idee dat alleen heldere doelen kunnen motiveren.

Voorbeeldrapportage

Hieronder kunt u een voorbeeldrapportage downloaden.

Mobiliteitstest

Wilt u een complete loopbaan- en carrière check?

Deze test maakt onderdeel uit van de complete loopbaan- en carrière check. Bij de inzet van het complete pakket aan testen wordt het voor de coach duidelijk waar de persoon in kwestie zich bevindt; o.a. in zijn of haar loopbaan, in het capaciteitenspectrum of op de arbeidsmarkt. De resultaten van de testen kunnen dan worden ingezet bij loopbaanadvisering, selectie en outplacement.

Onderstaande testen vallen onder de loopbaan- carrièrecheck. Natuurlijk kan dit ook modulair worden afgenomen.

Zoeken