Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Nieuws & Artikelen

Berichtgeving rondom maatregelen Corona-Virus

15 juni 2020

Berichtgeving rondom maatregelen Corona-Virus

Corona Virus maatregelen People in Place

Corona update 15 juni 2020

Nu de ‘anderhalvemetersamenleving’ meer vorm krijgt, kunnen ook wij weer cliënten op onze locaties ontvangen. Uiteraard gaan de trajecten tijdens de corona uitbraak gewoon door, telefonisch of online. Bij People in Place blijven we nog zoveel mogelijk vanuit huis werken. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er binnen een traject soms face-to-face gesprekken gewenst of noodzakelijk zijn.

Onze vestigingen (Dordrecht, Delft, Schiedam, Breda, Oud-Beijerland) zijn geschikt voor veilige afspraken. Hierdoor kan er gewerkt worden met inachtneming van de anderhalve meter afstand en de andere maatregelen conform de RIVM-richtlijnen (handreiking veilige heropening bedrijven en instellingen). Zo zorgen wij voor een zo hoog mogelijke veiligheid voor cliënten en collega’s.

Lees hier meer informatie over ons coronaprotocol.

Corona update 21 april 2020

Wij werken thuis door!

Conform de verlenging van de corona-maatregelen werken wij tot 20 mei vanuit huis.
Voor re-integratie of andere diensten kunt u nog steeds bij ons terecht.

21 April jl., volgden wij de persconferentie van Rutte. Het gaat langzaam de goede kant op en de regels worden voorzichtig versoepeld maar we zijn er nog niet was de boodschap.

Door onze gezamenlijke inzet hebben we dit bereikt en gaat het stapje voor stapje de goede kant op. Op dit resultaat, al lijkt het soms wat klein, kunnen we trots zijn.

Tot 20 mei 2020 blijven de regels van het RIVM van kracht: blijf zoveel mogelijk thuis, ook voor je werk. Doe alleen boodschappen, en houd anderhalve meter afstand. Was je handen zo vaak als je kunt.

Ook wij blijven deze regels volgen. Dat betekent dat wij tot minimaal tot 20 mei 2020 vanuit huis blijven werken. Onze dienstverlening gaat, weliswaar onder andere omstandigheden, gewoon door. We zijn telefonisch en via onze social media kanalen gewoon bereikbaar.

Samen houden we dit vol! Zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Corona update 16 april 2020

UWV is in overleg met SZW tot een nadere uitwerking gekomen van de proefplaatsingsregeling in relatie tot de coronamaatregelen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, we besteden daarbij extra aandacht aan jobcoaching tijdens de proefplaatsing:

Proefplaatsing (later) opnieuw inzetten bij dezelfde werkgever

Als het reguliere werk gedurende de coronacrisis niet op de gebruikelijke wijze kan worden voortgezet, kan de proefplaatsing op initiatief van de werkgever worden afgebroken. Deze wordt dan als niet ingezet beschouwd. Een proefplaatsing kan dan later opnieuw bij dezelfde werkgever worden ingezet. Hoewel dat normaal gesproken volgens de huidige beleidsregels niet mogelijk is, kunnen dankzij deze tijdelijke aanpassing werkgever en werkzoekende toch opnieuw van het instrument proefplaatsing gebruikmaken zodra de situatie weer is genormaliseerd.

Is er sprake van inzet van jobcoaching? Dan wordt deze per direct afgerond. Indien er nog begeleidingsuren jobcoaching resteren, dan zijn deze nog in te zetten om de werknemer bij de verwerking van het (abrupte) einde van de proefplaatsing te begeleiden. De Jobcoach maakt het aantal uren en de begeleiding inzichtelijk in de verantwoordingsrapportage.

Wordt op een later tijdstip opnieuw bij dezelfde werkgever een proefplaatsing ingezet? Dan kan de werknemer via zijn Jobcoachorganisatie een aanvraag indienen voor ondersteuning door een Jobcoach.

Proefplaatsing loopt gewoon door

Zolang het werk doorloopt zoals het ook voor de crisis liep, kan de proefplaatsing normaal ingezet blijven.

Mocht blijken dat er toch een verlenging nodig is, dan gaat UWV hier coulant mee om. De proefplaatsing kan met maximaal twee maanden verlengd worden. Uiteraard met instemming van werkgever en de werkzoekende. UWV beoordeelt of de verlenging van toepassing is.

Bij een verlenging van de proefplaatsingsperiode kan geen nieuwe aanvraag voor jobcoaching worden ingediend. Wat volgens het Protocol jobcoach wel mogelijk is, is dat de jobcoach middels een wijzigingsformulier vraagt om een hoger regime, met als resultaat dat er meer uren kunnen worden toegekend (afhankelijk van het eerder toegekende regime 5 of 10 uur). Indien er al sprake is van toekenning van het hoogste regime dan is er geen ophoging van uren mogelijk. De uren die over zijn vanuit de eerste twee maanden kunnen in de verlengde periode worden benut.

Corona update 26 maart 2020

Vanuit UWV hebben wij een update naar aanleiding van de coronamaatregel ontvangen met daarin vermeld wat deze maatregelen betekenen voor de re-integratie en jobcoaching trajecten. UWV gaat coulant om met bijvoorbeeld vertragingen in de aanlevering van documenten, of bij de uitvoering van onze dienstverlening als gevolg van de coronamaatregelen. UWV hanteert voorlopig een algemene termijn van 2 maanden voor de verschillende vertragingen. UWV heeft de coulance maatregelen afgestemd met het ministerie. De UWV medewerkers in de uitvoering zijn geïnstrueerd over de tijdelijke werkwijze. Onderstaand zetten wij op kort op rij wat de coulance maatregelen betekenen. Uitgebreide informatie vindt u terug in de brief die vanuit UWV is verstuurd.

1. Re-integratiediensten

  • Tot en met 23 mei 2020 is het ons toegestaan om te werken met een akkoord van u als klant via e-mail.
    In de email wordt door u duidelijk aangegeven met welk re-integratieplan of welke rapportage u akkoord gaat.
  • Re-integratieplannen die als gevolg van de coronamaatregelen niet tijdig kunnen worden aangeleverd, kunnen wij tot en met 23 mei 2020 indienden. In het plan moeten wij wel beschrijven op welke wijze de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op het later aanleveren van het plan.
  • Alle diensten die tussen 23 maart 2020 en 23 mei 2020 lopen, mogen wij 2 maanden later afgeronden. Hiervoor hoeven wij geen verzoek in te dienen. Wij zijn uiteraard niet verplicht om een dienst met 2 maanden te verlengen.

2. Proefplaatsingen

  • Werknemers die gebruik maken van een proefplaatsing en die als gevolg van de maatregelen tijdelijk niet naar hun werk kunnen, is het mogelijk om de proefplaatsing met 2 maanden te verlengen.

3. Jobcoachtrajecten

  • Voor de aanvraag voor jobcoaching geldt dat de ondertekening en de benodigde informatie zoals een arbeidsovereenkomst, nog tot en met 23 mei aangeleverd mag worden. Indien het tijdelijk niet mogelijk is de aanvraag te ondertekenen, dan is het ons toegestaan om een akkoord via e-mail bij de aanvraag te uploaden in het zogehete jobcoachportaal.
  • Jobcoachtrajecten waarbij gedurende de maatregelen niet of minder gecoacht kan worden hoeven niet aan UWV terug gemeld te worden, zolang de arbeidsovereenkomst nog van kracht blijft.
  • Indien bij een vervolgaanvraag extra inzet nodig is dan kan wij dit met de arbeidsdeskundige overleggen.

Uitgebreide informatie vindt u terug in onderstaande brief van UWV.
Bij vragen staan wij natuurlijk altijd voor u klaar!

UWV - update naar aanleiding van coronamaatregelen

Corona update 24 maart 2020

De huidige crisis die wordt veroorzaakt door het Corona-virus zet voor iedereen de wereld op zijn kop, zowel privé als professioneel. Het voelt alsof alles is veranderd, maar gek genoeg valt dat binnen de re-integratieprocessen wel mee.

Als we over de – natuurlijk niet onbelangrijke – menselijke factoren binnen ons proces kunnen stappen, zijn er digitale oplossingen die het benodigde contact voor coaching en begeleiding kunnen verzorgen.

Dit wordt vanuit de overheid ook toegestaan en gemotiveerd. Het is nu onze taak om u te helpen binnen uw uitdagingen van re-integratie. Onder andere door helderheid en duidelijkheid te blijven verschaffen juist ook in relatie tot deze crisis.

Wij blijven re-integratietrajecten van u over overnemen, zodat u de handen vrij heeft om – bijvoorbeeld – voor uw gezonde medewerkers thuiswerken te verzorgen.

Het is verstandig om de (nieuwe) re-integratietrajecten bij ons aan te melden. In bijgaand artikel leest u waarom.

Artikel: 7 redenen waarom het laten doorgaan van re-integratietrajecten u helpt tijdens de coronacrisis.

Corona update16 maart 2020

Tot nadere berichtgeving (van het RIVM) hebben wij geen face-to-face afspraken meer met cliënten op onze spreekuurlocaties. Deze afspraken worden omgezet naar telefonische afspraken eventueel in combinate met videobellen via whatapp.

Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij People in Place of ons Secretariaat.

E: secretariaat@peopleinplace.nl
T: 078 - 6111 040

Zoeken