Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Nieuws

Berichtgeving rondom maatregelen Corona-Virus

26 maart 2020
Corona Virus maatregelen People in Place

Corona update 26 maart 2020

Vanuit UWV hebben wij een update naar aanleiding van de coronamaatregel ontvangen met daarin vermeld wat deze maatregelen betekenen voor de re-integratie en jobcoaching trajecten. UWV gaat coulant om met bijvoorbeeld vertragingen in de aanlevering van documenten, of bij de uitvoering van onze dienstverlening als gevolg van de coronamaatregelen. UWV hanteert voorlopig een algemene termijn van 2 maanden voor de verschillende vertragingen. UWV heeft de coulance maatregelen afgestemd met het ministerie. De UWV medewerkers in de uitvoering zijn geïnstrueerd over de tijdelijke werkwijze. Onderstaand zetten wij op kort op rij wat de coulance maatregelen betekenen. Uitgebreide informatie vindt u terug in de brief die vanuit UWV is verstuurd.

1. Re-integratiediensten

  • Tot en met 23 mei 2020 is het ons toegestaan om te werken met een akkoord van u als klant via e-mail.
    In de email wordt door u duidelijk aangegeven met welk re-integratieplan of welke rapportage u akkoord gaat.
  • Re-integratieplannen die als gevolg van de coronamaatregelen niet tijdig kunnen worden aangeleverd, kunnen wij tot en met 23 mei 2020 indienden. In het plan moeten wij wel beschrijven op welke wijze de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op het later aanleveren van het plan.
  • Alle diensten die tussen 23 maart 2020 en 23 mei 2020 lopen, mogen wij 2 maanden later afgeronden. Hiervoor hoeven wij geen verzoek in te dienen. Wij zijn uiteraard niet verplicht om een dienst met 2 maanden te verlengen.

2. Proefplaatsingen

  • Werknemers die gebruik maken van een proefplaatsing en die als gevolg van de maatregelen tijdelijk niet naar hun werk kunnen, is het mogelijk om de proefplaatsing met 2 maanden te verlengen.

3. Jobcoachtrajecten

  • Voor de aanvraag voor jobcoaching geldt dat de ondertekening en de benodigde informatie zoals een arbeidsovereenkomst, nog tot en met 23 mei aangeleverd mag worden. Indien het tijdelijk niet mogelijk is de aanvraag te ondertekenen, dan is het ons toegestaan om een akkoord via e-mail bij de aanvraag te uploaden in het zogehete jobcoachportaal.
  • Jobcoachtrajecten waarbij gedurende de maatregelen niet of minder gecoacht kan worden hoeven niet aan UWV terug gemeld te worden, zolang de arbeidsovereenkomst nog van kracht blijft.
  • Indien bij een vervolgaanvraag extra inzet nodig is dan kan wij dit met de arbeidsdeskundige overleggen.

Uitgebreide informatie vindt u terug in onderstaande brief van UWV.
Bij vragen staan wij natuurlijk altijd voor u klaar!

Corona update 24 maart 2020

De huidige crisis die wordt veroorzaakt door het Corona-virus zet voor iedereen de wereld op zijn kop, zowel privé als professioneel. Het voelt alsof alles is veranderd, maar gek genoeg valt dat binnen de re-integratieprocessen wel mee.

Als we over de – natuurlijk niet onbelangrijke – menselijke factoren binnen ons proces kunnen stappen, zijn er digitale oplossingen die het benodigde contact voor coaching en begeleiding kunnen verzorgen.

Dit wordt vanuit de overheid ook toegestaan en gemotiveerd. Het is nu onze taak om u te helpen binnen uw uitdagingen van re-integratie. Onder andere door helderheid en duidelijkheid te blijven verschaffen juist ook in relatie tot deze crisis.

Wij blijven re-integratietrajecten van u over overnemen, zodat u de handen vrij heeft om – bijvoorbeeld – voor uw gezonde medewerkers thuiswerken te verzorgen.

Het is verstandig om de (nieuwe) re-integratietrajecten bij ons aan te melden. In bijgaand artikel leest u waarom.

Artikel: 7 redenen waarom het laten doorgaan van re-integratietrajecten u helpt tijdens de coronacrisis.

Corona update16 maart 2020

Tot nadere berichtgeving (van het RIVM) hebben wij geen face-to-face afspraken meer met cliënten op onze spreekuurlocaties. Deze afspraken worden omgezet naar telefonische afspraken eventueel in combinate met videobellen via whatapp.

Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij People in Place of ons Secretariaat.

E: secretariaat@peopleinplace.nl
T: 078 - 6111 040