Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Nieuws

Wet Vereenvoudiging Wajong - wjizigingen per 1 januari 2021

8 december 2020
Vereenvoudigde Wajong

Bron: UWV

Achtergrond Vereenvoudigde Wajong

Met de komst van de wet Vereenvoudiging Wajong veranderen de regels van de Wajong. Het kabinet wil met de nieuwe wet vooral bereiken dat werken altijd loont om zo Wajongers nog meer te stimuleren om (meer) te gaan werken.

Startdata wijzigingen Vereenvoudigde Wajong

Een deel van de veranderingen is al in september 2020 ingegaan. Dit betreft de verruimde mogelijkheid van Wajongers om te gaan studeren. De overige veranderingen gaan in op 1 januari 2021. Een overzicht van alle veranderingen staat op uwv.nl/veranderingenwajong.

Passend werkaanbod accepteren

Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor Wajongers met oude Wajong verplicht om een passend werkaanbod te accepteren. Voor Wajongers met Wajong 2010 was dit al verplicht. Het accepteren van een passend werkaanbod geldt dus straks voor alle Wajongers.

Wanneer is sprake van een passend werkaanbod?

Van passend werk is sprake als het werk aansluit bij de mogelijkheden, interesses en situatie van de Wajonger. UWV omschrijft in het werkplan aan welke voorwaarden het werk en de werkomgeving moeten voldoen om passend te zijn voor de Wajonger. Ook wordt per 1 januari 2021 expliciet in het werkplan vermeld dat de Wajonger verplicht is om een passend werkaanbod te accepteren.

Wanneer een re-integratiebureau samen met de Wajonger passend werk heeft gevonden, gaan de Wajonger en de begeleindende coach hierover in gesprek met de werkgever. Zijn de Wajonger en de werkgever allebei tevreden over de aangeboden werkzaamheden en bijbehorende salariëring en biedt de werkgever de baan concreet aan, dan moet de Wajonger het aanbod accepteren.

Kan je als Wajonger een passend werkaanbod weigeren?

Ben je Wajonger en weiger je een passend aanbod, dan kan dit vanaf 1 januari 2021 gevolgen hebben voor je uitkering. UWV kan dan een maatregel opleggen, waardoor de je tijdelijk minder uitkering krijgt.

People in Place helpt jou een passende baan te vinden.

Onze deskundige coaches helpen jou bij het vinden van een nieuwe passende baan.
Meer weten?

UWV naar werk traject
Zoeken