Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke counseling

Counseling is geschikt is voor werknemers die problemen tegenkomen die hun functioneren belemmeren. Zij worstelen met levens- en loopbaanvragen, hebben het gevoel tekort te schieten, hebben moeite met stress situaties of het omgaan met anderen.

rock-balance-3428291_1920

Wat is counseling?

Counseling is gericht op het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag in situaties, het herontdekken van de eigen focus en het inzichtelijk maken van doelen. Ook is er aandacht voor interne conflicten of klachten en gevoelens van ongenoegen waardoor de werknemer is vast gelopen. Door de gesprekken wordt de werknemer gestimuleerd en gesteund om zijn of haar eigen situatie in ogenschouw te nemen en in beweging te komen.

Tevens kunnen kennis en vaardigheden ontwikkeld worden om het functioneren te verbeteren. Vanuit zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid wordt in het ‘hier en nu’ gewerkt aan specifieke doelen die de werknemer met de coach opstelt en tijdens het traject uitvoert, met ondersteuning van de counselor. De mens en zijn ervaringen staan hierin centraal.

Werkwijze counseling

Tijdens een kennismakingsgesprek ontstaat een beeld over de problematiek waar de persoon mee worstelt. Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Aan het einde van elk intakegesprek wordt het gesprek geëvalueerd en wordt door beide partijen gekeken of de juiste klik aanwezig is. Wanneer een persoon kiest voor begeleiding door People in Place, zal samen met de persoon een begeleidingsplan opgesteld en ondertekend worden. Na het intakegesprek wordt ook gekeken naar welke manier van begeleiding het beste bij de persoon en zijn of haar situatie past.

Zoeken