Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Persoonlijke ontwikkeling

RET (Rationeel Emotieve Therapie)

Het doel van de RET-therapie is om ineffectieve gedachten op te sporen, deze uit te dagen en vervolgens te vervangen door helpende, effectieve gedachten.

mind-2890310

Wat is Rationeel Emotieve Therapie (RET)

‘Gevoel en gedrag worden niet bepaald door de feitelijke situatie, maar door de gedachten over die feitelijke situatie’

Deze stelling gaat uit van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Volgens de grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis, leeft ieder mens op basis van een systeem van overtuigingen. Vanuit dit systeem interpreteren we een situatie of gebeurtenis die onze emoties en gedrag bepalen. Deze alom aanvaarde therapie, ontwikkeld in 1955, wordt in het bedrijfsleven gebruikt als effectieve methode om medewerkers te ondersteunen bij stabieler en effectiever functioneren.

Werkwijze RET (Rationeel Emotie Therapie)

Er wordt gebruik gemaakt van een overzichtelijk schema als een praktisch hulpmiddel om de emotionele ervaringen van alledag te analyseren. Gedachten en ideeën die aanleiding zijn voor iemand om overstuur te raken, worden stuk voor stuk doorgenomen en onderzocht op rationaliteit en realiteit.

Belangrijk uitgangspunt is de individuele benadering van deze training, bestaande uit acht sessies. Hierdoor is ruime aandacht voor persoonlijke leerdoelen en de situatie van de deelnemer. Huiswerk maakt deel uit van de begeleiding; de deelnemer gaat aan de slag met verschillende opdrachten. Afhankelijk van wat er speelt, kunnen er naast deze methode tevens andere invalshoeken ingezet worden zoals oplossingsgerichtheid of mindfulness. Op deze wijze kan de training naadloos aansluiten bij de leerbehoefte van de deelnemer.

Wie verzorgt deze training?

Bekijk ons team
Zoeken