Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Wanneer starten met een outplacementtraject?

People in Place

Een outplacementtraject kan het beste worden gestart, wanneer de werknemer nog in dienst is. Ons advies is daarom een outplacementtraject in te zetten, zodra het ontslag bekend is.

Het is een feit dat het voor een werknemer eenvoudiger is om een baan te vinden vanuit een bestaand dienstverband.
Een werknemer staat dan altijd sterker in het sollicitatieproces.

Het is bovendien een teken van goed werkgeverschap om de werknemer tijd te geven om aan een outplacementraject deel te nemen tijdens het nog lopend dienstverband. Op deze manier kunnen werkgever en werknemer de werkrelatie op een zo goed mogelijke manier afsluiten.

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor werkgever en werknemer bij Outplacement:

Outplacement werkgever Outplacement werknemer
Zoeken