Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Werkgever

Verzuimmanagement

Wij nemen zorgen uit handen.

Wilt u de zorgen inzake verzuim liever uit handen geven? Dat kan. Tijdens een verzuimtraject fungeren wij dan als casemanager tussen alle partijen, zoals bedrijfsarts, Arbodienst en UWV. Alles conform de ARBO-wet en de Wet Verbetering Poortwachter.


Verzuimbegeleiding_header

Wat houdt ons dienstenpakket voor verzuimmanagement in?.

U kunt de dienstverlening verzuimmanagement bij ons afnemen als totaalpakket of juist kiezen voor aparte onderdelen.

Ons pakket verzuimmanagement bestaat uit:

 • Verzuimpreventie: Bijvoorbeeld preventiecoaching, loopbaancoaching, mobiliteit;
 • Verzuimbegeleiding; Gecertificeerde bedrijfsartsen door heel het land;
 • Casemanagement: Snelle, duidelijke transparante analyse, plan van aanpak, verzuimbegeleiding;
 • Verzuimtrainingen om als werkgever dreigend verzuim te herkennen en er adequaat op in te leren spelen;
 • Digitaal Verzuimvolgsysteem conform Wet bescherming Persoonsgegevens met individueel dossier van de werknemer.

Wat houdt casemanagement in?

Casemanagement bestaat uit de volgende onderdelen:

 • monitoring van langdurig verzuim;
 • controle van de WIA-beschikking;
 • bezwaar en beroep tegen UWV-beschikkingen;
 • re-integratiebeleid na toekenning WGA;
 • proactief volgen van het WGA-dossier;
 • Het ziek melden van een werknemer;
 • het (gedeeltelijk) beter melden van een werknemer;
 • het administreren van het verzuimdossier (vastleggen van documenten);
 • het volgen van verzuimdossiers.

Veelgestelde vragen

 • Eén van mijn werknemers heeft zich net ziek gemeld, wat kan ik doen?
  • U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over verzuimmanagement en dienstverlening door de ARBO. Tijdens en (telefonisch) kennismakingsgesprek, kunnen we bekijken welke van onze diensten geschikt zijn voor uw organisatie en sitiuatie.

 • Hoe kan ik het verzuim van mijn werknemer beperken?
  • Het belangrijkste is snel handelen. Hoe eerder een plan van aanpak wordt opgesteld, hoe beter dit voor uw werknemer is. Het re-integratie 1e spoor traject (terugkeren bij uw als werknemer) en het re-integratie 2e spoortraject (re-integreren naar een andere werkgever)kunnen over het algemeen veel eerder ingezet worden dan de gebruikelijke wachttijd. Ook goede kennis van wet- en regelgeving is van belang evenals het tijdig inschakelen van een arbeidsdeskundige en een bedrijfsarts.

 • Op welke wijze kan ik het verzuim van mijn werknemer het beste bewaken en begeleiden?
  • De laatste jaren is de focus verlegd van ziekteverzuim naar de preventie hiervan. Dit kan bewerkstelligd worden door bij uw medewerkers het belang van duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen. Hierbij is het goed om te kijken naar de persoonlijke flexibiliteit: hoe gaat men om met grote uitdagingen en veranderingen in het leven. Levensstijl, belastbaarheid, bewegen en betekenis van werk voor de medewerker zijn in deze context interessante onderwerpen.

 • Wat kan de casemanager voor mij betekenen?
  • Met de casemanager bieden wij u hulp en advies bij preventie en re-integratie van verzuimende werknemers. Binnen dit casemanagement besteden wij ter voorkoming van een UWV-sanctie ook aandacht aan de verplichtingen van de werkgever. Om het voor u overzichtelijk te houden maken wij gebruik van slechts een aanspraakpunt.

People in Place heeft een fijne groep met gedreven mensen, die hun werk heel serieus nemen en staan open voor verbeterpunten.

Fijne groep.

Deze coaches kunnen u helpen

Bekijk ons team
Zoeken