Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Werknemer

Gratis ontwikkeladvies

Meld je alvast aan voor een volgende subsidieronde!

Ontwikkeladvies_headerpagina
Direct aanmelden Gratis Ontwikkeladvies

Met de nieuwe regeling NL leert door komt iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Met de subsidieregeling is dit geheel gratis. Het maximaal aantal trajecten voor de subsisieronde van 1 december 2020 is als bereikt. Door de grote interesse in deze ontwikkeltrajecten hopen wij dat er volgend jaar weer nieuwe subsidierondes komen. Wil jij daar kans op maken? Meld je dan nu al aan bij People in Place.

Wat krijg ik inhoudelijk tijdens het ontwikkeladviestraject?

1. Arbeidsmarktscan.
Het doel van de arbeidsmarktscan is u op basis van uw kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen kennis te laten maken met sectoren waar er een arbeidsmarktvraag is. Deze arbeidsmarktscan moet de arbeidsmarktpositie van u in kaart brengen en bij de situatieschets helpen om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te kunnen beantwoorden. Daarbij kan ander, kansrijk werk aan de orde zijn al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of ander soort takenpakket.

Criteria arbeidsmarktscan:

 • De arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven;
 • De scan meet een breed beeld van competenties, drijfveren en leervermogen. Dit is het profiel van de deelnemer. Dit profiel wordt gematcht met het op gelijke wijze opgebouwde profiel van kansrijke arbeidsmarktopties;
 • De scan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor loopbaanadviseur en deelnemer;
 • De scan is wetenschappelijk gevalideerd en wordt reeds minimaal drie jaar in de praktijk toegepast.

2. Ontwikkeladviesgesprekken.

Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod komen zijn:

 • Situatieschets, arbeidsmarktscan en bewustwording van uw eigen situatie en toekomstperspectieven;
 • Persoonsprofiel: Competenties, Kwaliteiten; Vaardigheden; Eisen die u stelt aan arbeidsuren, reistijd, locatie en dergelijke;
 • Toekomstoriëntatie;
 • Adviseren over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en zicht geven op instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

3. Ontwikkelplan.

Als resultaat van de gesprekken stelt u zelf of samen met uw loopbaanadviseur een ontwikkelplan op conform standaard format. Hierin worden kort en bondig een aantal acties beschreven die u op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken uw wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar u terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn ontwikkelplan.

Punten die in elk geval aan de orde komen in het ontwikkelplan zijn:

 • Wie neemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
 • Indien van toepassing: suggesties voor het inzetten van andere experts om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.

Hoe gaat het ontwikkeladviestraject in zijn werk?

Het ontwikkeladviestraject omvat gerichte interventies die resulteren in een ontwikkelplan voor de korte- en langere termijn volgens een voorgelegd standaard format.

LET OP: sommige punten vervallen als er sprake is van een ontwikkeltraject vanuit andere fondsen of budgetten dan het zogenaamde gratis ontwikkeladvies.

Aanmelden ontwikkeladviestraject:

 • U geeft aan dat u bij People in Place een ontwikkeladviestraject wil volgen;
 • Afhankelijk van de gewenste spreekuurlocatie krijgt u één van onze loopbaanadviseurs toegewezen;
 • Uw persoonlijke loopbaanadviseur registreert het ontwikkeladviestraject op de website www.ontwikkeladvies-portaal.nl);
 • U ontvangt per e-mail de aanmelding van het ontwikkeladviestraject. Deze moet u vervolgens bevestigen.
 • Uw persoonlijke loopbaanadviseur ontvangt een unieke registratiecode, waarmee later subsidie wordt aangevraagd. Hier hoeft u dus niets voor te doen.;
 • Er wordt een kopie gemaakt van uw wettig identiteitsbewijs. Deze kopie wordt bewaard in de administratie;
 • U ondertekent het formulier ‘Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer.

Proces ontwikkeladviestraject:

 • Voor het eerste gesprek plaatsvindt, vult u arbeidsscan in. Deze ontvangt u van uw persoonlijke loopbaanadviseur;
 • Samen met uw loopbaanadviseur voert u ontwikkeladviesgesprekken met een tijdsbeslag van in totaal minimaal vier uren.
 • Uw loopbaanadviseur stelt een gespreksverslag op conform standaard format. Deze worden door u en uw loopbaanadviseur ondertekend.
 • U stelt alleen of samen met uw persoonlijke loopbaanadviseur het ontwikkelplan op conform een standaard format. Deze ondertekenen jullie beide.
 • Het ontwikkeladviestraject wordt afgesloten met een door u en uw loopbaanadviseur ingevulde en ondertekende prestatieverklaring conform standaard format.
 • Na afloop van het traject vraag People in Place subsidie aan met de data en tijdstippen waarop de contactmomenten tussen u en uw loopbaanadviseur hebben plaatsgevonden. U hoeft hier dus niets voor te doen.

Hoe kan ik me aanmelden voor een ontwikkelingstraject?

Klik op onderstaande button en meld je aan voor het gratis Ontwikkeladvies.

Aanmelden Gratis Ontwikkeladvies

Gratis ontwikkeladvies combineren met Outplacement

Wist je dat je het ontwikkeladvies ook kunt combineren met een outplacementtraject? Op deze manier voeg je als het ware gratis diensten toe aan je Outplacementtraject. Handig bij een kleiner outplacementbudget.

Outplacementtraject
Zoeken