Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Coaching

Coaching op maat

Team People in Place

Coaching op maat is onze standaard

Eigenlijk coachen onze loopbaan- en re-integratiecoaches altijd op maat. Onze coaches bekijken elke werknemer en situatie afzonderlijk en stemmen daar hun coachingswijze op af. Het individu staat centraal.

Coaching geeft werknemers inzicht in wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze daar komen. Het helpt hun doelen te verhelderen, te denken in oplossingen en daarmee hun doelen te bereiken. Werknemers leren nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden die hun helpen steviger in hun schoenen te staan op het werk.

3 situaties waarbij wij coaching op maat bieden

Coaching is wat we doen. Op elk moment in de loopbaan van werknemers. Wij onderscheiden drie situaties waarop wij coaching op maat aanbieden.

1. Coaching op maat binnen een loopbaan-, re-integratie of outplacementtraject

Een traject bevat een vast aantal uren coaching. Onze loopbaan- en re-integratiecoaches stemmen de wijze van coaching hierbij af op de betreffende werknemer en de situatie.

2. Coaching op maat als aanvulling op een loopbaan-, re-integratie of outplacementtraject

Soms is er behoefte aan extra coaching binnen een loopbaan-, re-integratie of outplacementtraject of juist als verlengstuk van een traject. Dus buiten de standaard uren die in een traject zijn opgenomen.

3. Coaching op maat als een werknemer (dreigt) vast te lopen in haar of zijn werk

Loopt een werknemer vast in zijn of haar werk, dan kan coaching op maat hierbij helpen. Afhankelijk van de hulpvraag, kan dit al vanaf 1 coachingssessie.

Wat houdt coaching op maat in?

Coaching op maat betekent dat onze coaches elke situatie en hulpvraag afzonderlijk bekijken. Afhankelijk daarvan wordt gekeken welke coachingwijze wordt ingezet. Dit gebeurd geheel organisch. Onze coaches gebruiken hun opleiding, kennis, expertise en persoonlijke talenten bij het begeleiden van de werknemer. Ze weten precies wat op dat moment nodig is. We lichten dit met een aantal voorbeelden toe.

  • Een werknemer doorloopt een tweede spoor re-integratietraject, maar kan hier moeilijk mee omgaan. Het eerste coachinggesprek verloopt hierdoor al stroef. De coach besluit hierop een spelletje tafel voetbal te doen om het ijs te breken. De werknemer voelt zich hierna een stuk lichter en is meer open in de communciatie naar de coach.
  • Tijdens een outplacementtraject zit een werknemer vast in haar hoofd. Ze heeft al jaren het zelfde werk gedaan, maar voelt niet welke kant ze op zou willen. Hierdoor vindt ze het lastig keuzes te maken bij het invullen van loopbaantesten. De coach besluit haar mee te nemen voor een wandeling in de buitenlucht en daar het gesprek met haar aan te gaan. Een verandering van omgeving en een andere ontspannen manier van coaching kan helpen gedachten "te openen".
  • Een werknemer is steeds meer aan het mopperen op het werk. De leidinggevende gaat een gesprek aan met deze werknemer. Hieruit blijkt dat de werknemer bepaalde taken en verantwoordelijkheden lastiger vindt dan voorheen, maar kan zijn vinger er niet goed op leggen waarom. De leidinggevende en werknemer besluiten een loopbaancoach in te zetten. De loopbaancoach gaat samen met de werknemer aan de slag om belemmerende gedachten in werk om te buigen naar meer constructieve, realistische overtuigingen. Dit het ook wel RET-coaching.
  • Een werknemer meldt zich ziek vage lichamelijke en stress gerelateerde klachten, terwijl er psychische problemen op de achtergrond spelen. Voor de werkgever is het lastig om inzicht te verkrijgen in wat er in het leven of werk van de werknemer speelt en hier adequaat op te reageren. De werkgever stelt de werknemer voor in gesprek te gaan met een coach in de vorm van een preventiecoach. De preventiecoach brengt met een gericht vragenprotocol in kaart wat de oorzaak is van het verzuim is. Op grond daarvan kan er direct gerichte ondersteuning ingezet worden, waarmee langer verzuim kan worden voorkomen.
Zoeken