Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Carrière-waardentest

Meet drijfveren en motivatoren

Ook onze coaches hebben drijfveren en motivatoren

De carrière-waardentest meet drijfveren of motivatoren van werknemers. Welke aspecten van de carrière zijn (nog) motiverend en welke niet? Zo kan onderzocht worden waardoor iemand ge(de)motiveerd kan raken.

Wat is het doel van de carrière-waardentest?

De vragenlijst van deze test geeft inzicht in welke aspecten van het werk motiverend zijn voor iemand. Wat zijn zijn of haar drijfveren? Tevens kan onderzocht worden waardoor iemand juist gedemotiveerd kan raken. Met behulp van deze gegevens kan er een goede match gemaakt worden tussen de carrière waarden en de kenmerken van een functie waardoor er een optimale motivatie en bevlogenheid gerealiseerd kan worden.

Wanneer wordt de carrière-waardentest ingezet?

Het gedifferentieerd inzicht in drijfveren maakt deze test bij uitstek geschikt voor loopbaan advies en studiekeuze. Verder kan de vragenlijst ook bij een selectie assessment een toegevoegde waarde hebben. Motivatie en engagement zijn belangrijke succesfactoren. Aansluiten bij de waarden van de organisatie hoort daar bij.

Hoe werkt de carrière-waardentest?

Er bestaan normatieve (CW-N) en ipsatieve (CW-I) vragenlijsten. De normatieve versie is alleen bedoeld voor adviessituaties. Bij de ipsatieve versie worden twee stellingen tegenover elkaar weergegeven. Deze versie is ook geschikt voor selectiesituaties. Voor kandidaten met een lager taalniveau bestaat de Werkwaardenvragenlijst. Dit is een korte drijfverenvragenlijst op b1 taalniveau.

Voorbeeldrapportage Carriere waarden test

Hier vindt u een voorbeeld rapport van de carrière-waardentest.

Carrière-waardentest

Wilt u een complete loopbaan- en carrière check?

Deze test maakt onderdeel uit van de complete loopbaan- en carrière check. Bij de inzet van het complete pakket aan testen wordt het voor de coach duidelijk waar de persoon in kwestie zich bevindt; o.a. in zijn of haar loopbaan, in het capaciteitenspectrum of op de arbeidsmarkt. De resultaten van de testen kunnen dan worden ingezet bij loopbaanadvisering, selectie en outplacement.

Onderstaande testen vallen onder de loopbaan- carrièrecheck. Natuurlijk kan dit ook modulair worden afgenomen.

Zoeken