Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Carrière-waardentest

Meet drijfveren en motivatoren

Team People in Place

De carrière-waardentest meet drijfveren of motivatoren van werknemers. Welke aspecten van de carrière zijn (nog) motiverend en welke niet? Zo kan onderzocht worden waardoor iemand ge(de)motiveerd kan raken.

Wat is het doel van de carrière-waardentest?

De vragenlijst van deze test geeft inzicht in welke aspecten van het werk motiverend zijn voor iemand. Wat zijn zijn of haar drijfveren? Tevens kan onderzocht worden waardoor iemand juist gedemotiveerd kan raken. Met behulp van deze gegevens kan er een goede match gemaakt worden tussen de carrière waarden en de kenmerken van een functie waardoor er een optimale motivatie en bevlogenheid gerealiseerd kan worden.

Wanneer wordt de carrière-waardentest ingezet?

Het gedifferentieerd inzicht in drijfveren maakt deze test bij uitstek geschikt voor loopbaan advies en studiekeuze. Verder kan de vragenlijst ook bij een selectie assessment een toegevoegde waarde hebben. Motivatie en engagement zijn belangrijke succesfactoren. Aansluiten bij de waarden van de organisatie hoort daar bij.

Hoe werkt de carrière-waardentest?

Er bestaan normatieve (CW-N) en ipsatieve (CW-I) vragenlijsten. De normatieve versie is alleen bedoeld voor adviessituaties. Bij de ipsatieve versie worden twee stellingen tegenover elkaar weergegeven. Deze versie is ook geschikt voor selectiesituaties. Voor kandidaten met een lager taalniveau bestaat de Werkwaardenvragenlijst. Dit is een korte drijfverenvragenlijst op b1 taalniveau.

Voorbeeldrapportage Carriere waarden test

Hier vindt u een voorbeeld rapport van de carrière-waardentest.

Carrière-waardentest

Zoeken