Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Loopbaanbegeleiding binnen een traject

Re-integratiecoach Bart van de Ven

Naast actieve coaching afgestemd op de situatie van de werknemer wordt er ook actief begeleid naar een juist loopbaanperspectief. Dit gebeurd door het opstellen van een goed zoekprofiel aan de hand van zelfanalyse en een arbeidsmarktanalyse.

Actieve coaching op maat

Coaching is altijd maatwerk en is bedoeld om de werknemer te laten groeien in eigen kracht en te activeren in het vinden van een passende baan. Ook helpen deze coachgesprekken ons een goed beeld te krijgen van de werknemer en dragen bij aan het opstellen van een goed zoekprofiel.

Zelfanalyse

De zelfanalyse zal o.a. richtinggevend zijn aan de invulling van een nieuwe passende baan. Met behulp van geautomatiseerde vragenlijsten en gesprekken zal (zelf)inzicht ontstaan over de vaardigheden, capaciteiten, interesses, ambities en persoonlijkheid om te komen tot een passende functie.

Arbeidsmarktanalyse en marktbenadering

Als logisch vervolg op de zelfanalyse volgt een vertaling naar de arbeidsmarkt, waarin zorgvuldig gekeken wordt welke sectoren, gewenste culturen en functiegebieden het best aansluiten op de competenties, vaardigheden, affiniteit en belastbaarheid van de deelnemer. Uiteraard wordt daarbij de beschikbaarheid van deze passende vacatures op de arbeidsmarkt niet uit het oog verloren.

Mogelijkerwijs zal hieruit ook een opleidingsadvies volgen. Dit advies wordt voorgelegd aan de werkgever. Eventuele bijkomende kosten zijn niet in het loopbaan-, re-integratie- of outplacementplan opgenomen en worden daarom apart geoffreerd/gefactureerd.

Zoeken