Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Wat kan ik verwachten van een loopbaancoach?

Ontdek de verschillende werkvormen en methodes

Loopbaancoaches People in Place

De coach biedt ondersteuning in het hervinden van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de deelnemer. We gaan ervan uit dat de oplossing in de persoon zelf zit; een goede loopbaancoach helpt de deelnemer deze oplossing te vinden.

Wanneer wordt een loopbaancoach ingezet?

Werknemers kunnen gecoacht worden naar aanleiding van allerlei (werkgerelateerde) vraagstukken, zoals: balans privé-werk, assertiviteitsproblemen, stress- of burnoutklachten.

Welke vormen van coaching worden toegepast?

Afhankelijk van de hulpvraag van de deelnemer kunnen verschillende werkvormen en coachingsmethoden ingezet worden. Coaching is altijd maatwerk. Er wordt goed gekeken naar de wensen en de behoeften van de werknemers. Daar wordt het coachingsprogramma op afgestemd.

Onze coaches helpen bijvoorbeeld bij:

 • het accepteren van bepaalde situaties;
 • het verhogen van belastbaarheid;
 • het leren oplossingsgericht werken;
 • het creëren van een goede privé-werkbalans;
 • het verkijgen van inzicht in competenties en kwaliteiten om zo een goed mogelijk loopbaanperspectief te creëren!
 • het in kaart brengen van de oorzaak van eventueel verzuim met mentaalgerelateerde klachten.

Werkwijze loopbaancoach

In het aantal gesprekken dat is overeengekomen, besteden we aandacht aan de hulpvraag en de achtergronden. We stellen een plan van aanpak op en begeleiden de werknemer in het zoeken naar alternatieve oplossingen en het oefenen van nieuwe vaardigheden.

 • Kennismakingsgesprek: situatie helder krijgen en of de "klik" voor beide partijen aanwezig is;
 • Samen met de werknemer wordt een plan van aanpak opgesteld en deze wordt ook ondertekend ter goedkeuring;
 • Gesprekken vinden op frequente basis plaats;
 • Regelmatig evaluatie van de voortgang, centraal staat hierbij het ontwikkelproces van de werknemer;
 • Indien nodig wordt de begeleiding en/of de doelstellingen bijgestuurd;
 • Er wordt gebruik gemaakt van een overzichtelijk stappenplan.
Zoeken