Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

WPV-test

Geeft inzicht in de persoonlijkheid

Team People in Place

De werk gerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst is een vragenlijst die ingezet wordt bij advies en selectie. De test wordt voornamelijk ingezet bij vraagstukken waarbij inzicht in de persoonlijkheid van uw medewerker van belang is.

Wanneer wordt de WPV-test ingezet?

De WPV-test wordt gebruikt bij alle vraagstukken waarbij inzicht in de persoonlijkheid van belang is. In de praktijk gebruiken professionals de WPV bij alle soorten assessments, coaching en loopbaanadviessituaties.

Wat is het doel van de WPV-test?

De WPV-test is ontwikkeld op basis van de behoefte van assessmentpsychologen en de Big Five persoonlijkheidstheorie. De test resulteert in:

  • een gedifferentieerde schets van werk gerelateerde persoonlijkheidskenmerken;
  • een compact beschrijvend rapport;
  • een koppeling naar competenties.

Het uiteindelijke doel is om inzicht te krijgen in iemands persoonlijkheid.

Hoe werkt de WPV-test?

Om iemands werkaanpak en prestatie te kunnen kenschetsen is Conscientiousness een belangrijke factor. De WPV maakt hierbinnen onderscheid tussen twee factoren: Gedrevenheid en Structuur. Hierdoor kunnen de precieze kant en de gewetensvolle of gedreven kant van elkaar onderscheiden worden. Deze schalen vormen een goede voorspeller voor succesvol functioneren, waarbij per functie andere accenten gelegd kunnen worden. Zo zal voor een Controller structuur belangrijker zijn en voor een accountmanager gedrevenheid.

Voorbeeldrapportage WPV-test

Klik hieronder voor een voorbeeld rapport van de WPV-test.

Zoeken