Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

WPV-test

De werk gerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst is een vragenlijst die ingezet wordt bij advies en selectie. De test wordt voornamelijk ingezet bij vraagstukken waarbij inzicht in de persoonlijkheid van uw medewerker van belang is.

People in Place

Wanneer wordt de WPV-test ingezet?

De WPV-test wordt gebruikt bij alle vraagstukken waarbij inzicht in de persoonlijkheid van belang is. In de praktijk gebruiken professionals de WPV bij alle soorten assessments, coaching en loopbaanadviessituaties.

Wat is het doel van de WPV-test?

De WPV-test is ontwikkeld op basis van de behoefte van assessmentpsychologen en de Big Five persoonlijkheidstheorie. De test resulteert in:

  • een gedifferentieerde schets van werk gerelateerde persoonlijkheidskenmerken;
  • een compact beschrijvend rapport;
  • een koppeling naar competenties.

Het uiteindelijke doel is om inzicht te krijgen in iemands persoonlijkheid.

Hoe werkt de WPV-test?

Om iemands werkaanpak en prestatie te kunnen kenschetsen is Conscientiousness een belangrijke factor. De WPV maakt hierbinnen onderscheid tussen twee factoren: Gedrevenheid en Structuur. Hierdoor kunnen de precieze kant en de gewetensvolle of gedreven kant van elkaar onderscheiden worden. Deze schalen vormen een goede voorspeller voor succesvol functioneren, waarbij per functie andere accenten gelegd kunnen worden. Zo zal voor een Controller structuur belangrijker zijn en voor een accountmanager gedrevenheid.

Voorbeeldrapportage WPV-test

Klik hieronder voor een voorbeeld rapport van de WPV-test.

Wilt u een complete loopbaan- en carrière check?

Deze test maakt onderdeel uit van de complete loopbaan- en carrière check. Bij de inzet van het complete pakket aan testen wordt het voor de coach duidelijk waar de persoon in kwestie zich bevindt; o.a. in zijn of haar loopbaan, in het capaciteitenspectrum of op de arbeidsmarkt. De resultaten van de testen kunnen dan worden ingezet bij loopbaanadvisering, selectie en outplacement.

Onderstaande testen vallen onder de loopbaan- carrièrecheck. Natuurlijk kan dit ook modulair worden afgenomen.

Zoeken