Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Het Huis van Werkvermogen

Hét middel voor duurzame inzetbaarheid

Team People in Place

Het huis van werkvermogen: een complete uitleg

Je medewerkers zijn de drijvende kracht achter je organisatie. Om hen optimaal inzetbaar te houden, is het Huis van Werkvermogen een geschikt hr-model. Het biedt inzicht in de duurzame inzetbaarheid van je personeel en vergroot hun vitaliteit op alle niveaus. Benieuwd hoe dat in z’n werk gaat? Hieronder vind je een complete uitleg.

Wat is het Huis van Werkvermogen?

Het Huis van Werkvermogen is een hr-model dat de relatie aangeeft tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. Dit spreekwoordelijke huis bestaat uit meerdere verdiepingen waarin al deze dimensies onder één dak samenkomen.

De eerste drie verdiepingen huisvesten de wensen en de belastbaarheid van je medewerkers. Wanneer die in evenwicht zijn met de vierde verdieping, die aangeeft wat de organisatie verlangt en wat de vereisten voor het werk, is het werkvermogen optimaal in balans.

Werkvermogen en duurzame inzetbaarheid

Het Huis van Werkvermogen is ontwikkeld door een Finse wetenschapper genaamd Juhani Ilmarinen. Hij is de grondlegger van het concept ‘werkvermogen’, waarmee het vermogen wordt bedoeld waarmee medewerkers zowel lichamelijk als geestelijk hun werk kunnen uitoefenen.

Het werkvermogen geeft aan in welke mate een medewerker fysiek en mentaal in staat is om zijn werk uit te voeren. Centraal daarin staat de balans tussen het werk zelf en de persoonlijke belastbaarheid. Die persoonlijke belastbaarheid vormt een combinatie van de gezondheid, de competenties, de waarden en de werkhouding van de medewerker. Met het werk zelf worden de vereisten bedoeld die nodig zijn om het werk goed te kunnen uitoefenen.

Wanneer al deze factoren goed op elkaar zijn afgestemd, spreken we van een goed werkvermogen. Omdat dit evenwicht niet statisch is, maar zich in de loop der tijd ontwikkelt, heeft het maximaliseren van het werkvermogen continu aandacht nodig. Het Huis van Werkvermogen helpt hierbij.

Door te investeren in dit werkvermogen, voorkom je langdurige uitval en arbeidsongeschiktheid. Het stimuleren van het werkvermogen leidt dus vitaliteit op de werkvloer en tot duurzame inzetbaarheid. Uit het onderzoek van Ilmarinen blijkt dan ook dat werkvermogen een cruciale basisvoorwaarde is voor het welbevinden van werknemers binnen je organisatie.

Werkvermogen meten met de Work Ability Index (WAI)

Om het werkvermogen van medewerkers te meten en te kwantificeren, ontwikkelde Ilmarinen een vragenlijst genaamd de Work Ability Index (WAI). Werknemers kunnen deze vragenlijst vrijwillig invullen. Uit de antwoorden die ze geven, komt een bepaalde score voort. Hoe hoger deze score is, hoe groter het werkvermogen. Dit biedt een goede indicator van de inzetbaarheid van de werknemer.

Hoe werkt het Huis van Werkvermogen?

Het Huis van Werkvermogen bestaat uit vier verdiepingen die elk een rol spelen bij het creëren van evenwicht tussen de belastbaarheid van de medewerker, de vereisten die het werk met zich meebrengt en de wensen van de organisatie. Hieronder vind je per verdieping een uitleg.

Verdieping 1. Gezondheid

De eerste verdieping staat voor mentale en fysieke gezondheid en vormt de basis van het werkvermogen. Je kunt deze eerste verdieping zien als het fundament waarop de overige verdiepingen zijn gebouwd. Hoe gezonder en vitaler een werknemer zich voelt, hoe steviger die in zijn schoenen staat.

Verdieping 2. Competenties

Op de tweede verdieping van het Huis van Werkvermogen worden de competenties van de medewerker in kaart gebracht. Voor een goed werkvermogen is het belangrijk dat de medewerker over de juiste mix van kennis en vaardigheden beschikt om de functie te kunnen uitoefenen.

Verdieping 3. Normen en waarden

De derde verdieping gaat over de normen en waarden van de medewerker. Denk hierbij aan drijfveren als waardering, respect, passie en binding met de organisatie. Meerdere vragen staan hierin centraal:

  • Passen de normen en waarden van de medewerker bij de organisatie?
  • Wat is de houding van de werknemer tegenover het werk?
  • Welke rol speelt de medewerker in de bedrijfscultuur?
  • Hoe gemotiveerd en bevlogen is de werknemer?

Gedurende de loopbaan zijn deze waarden en normen aan verandering onderhevig. Allerlei factoren spelen daarin een rol, zoals ouder worden, een veranderende gezinssituatie, veranderingen op het werk zelf of gebeurtenissen in het persoonlijke leven.

De derde verdieping heeft ook een balkon. Dat balkon staat in contact met de directe omgeving. Deze omgeving kan invloed hebben op de normen en waarden. Onder die omgeving vallen het gezin, maar ook vrienden, familie en de maatschappij in de brede zin.

Verdieping 4. Werk

De vierde en hoogste verdieping van het Huis van Werkvermogen draait om het werk zelf. Zoals gezegd moeten de individuele kenmerken, behoeften en belastbaarheid van de werknemer in balans zijn met de vereisten van het werk zelf. We doelen daarmee op de werkomstandigheden, het werkklimaat, de inhoud van het werk, de expertise die hiervoor nodig is en de behoeften van organisatie.

Het Huis van Werkvermogen

HuisvanWerkvermogenTOt

Het Huis van Werkvermogen in de praktijk

Je weet nu uit welke verdiepingen het Huis van Werkvermogen bestaat. Ook weet je dat dit in kaart brengt wat het evenwicht is tussen de belastbaarheid en behoeften van de werknemer en de vereisten voor het werk zelf. Op basis van dit hr-model kun je eenvoudig bepalen op welke verdiepingen er winst valt te behalen en hoe je de duurzame inzetbaarheid van de werknemer structureel vergroot.

Het werkvermogen heeft continu aandacht nodig tijdens de loopbaan. Het Huis van Werkvermogen vormt een geschikt model om die aandacht te kanaliseren en de vitaliteit en het werkgeluk van werknemers te vergroten. Ook kan hiermee het risico op verzuim, verloop en langdurige arbeidsongeschiktheid worden verkleind.

In de praktijk zien we dat het Huis van Werkvermogen veel wordt gebruikt tijdens loopbaantrajecten, verzuimtrajecten, outplacementtrajecten en loopbaancoaching in de brede zin. Dankzij dit hr-model krijg je de juiste mensen op de juiste plek binnen de organisatie.

Vergroot je werkvermogen met People in Place

People in Place ondersteunt organisaties om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Dat bereiken we onder meer door de belastbaarheid van de medewerker in evenwicht te brengen met de vereisten van het werk zelf. Het doel: zorgen dat medewerkers het beste uit zichzelf en hun carrière halen en zo hun duurzame inzetbaarheid vergroten.

Dit leidt tot gelukkige en vitale medewerkers en tot een organisatie waarin werknemers zich thuis voelen en de verzuim- en verlooplasten minimaal zijn. Om dat te bereiken, ondersteunen we organisaties bij trajecten voor loopbaanontwikkeling, verzuimpreventie, re-integratie en outplacement. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem via onderstaande button contact met ons op of bel ons op telefoonnummer 078-6111040.

Zoeken