Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Het Huis van Werkvermogen

Helpt bij duurzame inzetbaarheid

Bespreken inzet Huis van Werkvermogen bij coaching

Waarom het Huis van Werkvermogen

U bent samen met u collega's de drijvende kracht van de organisatie. Een goede gezondheid is daarom belangrijk. Op een gezonde manier inzetbaar blijven voor werk, noemen we duurzame inzetbaarheid. Deze wordt medebepaald door het zogenaamde Huis van Werkv­­ermogen.

Wat is werkvermogen?

Werkvermogen geeft aan in welke mate een u zowel fysiek als mentaal in staat bent om het huidige werk uit te voeren. Het gaat om de balans tussen werk en de persoonlijke belastbaarheid; de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten. Als deze factoren goed op elkaar zijn afgestemd, spreken we van een goed werkvermogen. Het evenwicht is niet statisch, maar ontwikkelt zich in de loop der tijd. Het werkvermogen heeft dan ook continu aandacht nodig tijdens uw loopbaan.

Wat is het Huis van Werkvermogen?

Het Huis van Werkvermogen geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. De verschillende verdiepingen zijn samengebracht onder één dak. Het dak van het Huis van Werkvermogen steunt op vier verdiepingen. De eerste drie verdiepingen staan voor wat u kan en wil. Wanneer deze in evenwicht zijn met de vierde verdieping, die aangeeft wat de organisatie verlangt, is het werkvermogen in balans.

De verdiepingen van Het Huis van Werkvermogen

Verdieping 1: gezondheid.
De eerste verdieping "gezondheid" is de basis voor het werkvermogen. Het fundament voor de andere verdiepingen. Het is belangrijk dat u zich fysiek en mentaal goed voelt.

Verdieping 2: competenties.
Op deze verdieping worden uw competenties in kaart gebracht. Voor een goed werkvermogen is het belangrijk u over de juiste mix van kennis en vaardigheden beschikt om uw functie te kunnen uitoefenen.

  • Over welke vaardigheden beschikt u;
  • Over welke kennis beschikt u;

Verdieping 3: normen en waarden.
Op deze verdieping wordt nagegaan welke normen en waarden u er op na houdt. Denk hierbij aan drijfveren als waardering, respect, passies en ook de binding met de organisatie. Passen de normen en waarden van de organisatie bij ur? Wat is uw houding tegenover het werk, hoe gemotiveerd en bevlogen bent u? Gedurende uw loopbaan kunnen deze waarden en normen natuurlijk veranderen. Andere gezinssituatie, belangrijke gebeurtenissen in het leven, leeftijd, maar ook wijzigingen in de organisatie kan uw zienswijze veranderen.

De derde verdieping heeft ook een balkon. Dat balkon staat in contact met de directe omgeving. Deze omgeving kan invloed hebben op de normen en waarden. Denk aan:

  • Gezin;
  • Vrienden;
  • Familie;
  • Maatschappij.

Verdieping 4: Werk.
Zoals gezegd moeten de individuele kenmerken en behoeften matchen / in balans zijn met het werk. Wat zijn de werkomstandigheden, welke inhoud heeft het werk en welke eisen worden er gesteld. Hoe ziet het management eruit en het leiderschap.

Het Huis van Werkvermogen

HuisvanWerkvermogenTOt

Het huis van werkvermogen binnen een traject.

Zoals gezegd heeft het huis van werkvermogen continu aandacht nodig tijdens uw loopbaan. Bijvoorbeeld bij twijfel of u nog wel op de goede plek zit. Een loopbaantraject kan dan uitkomst bieden. Maar ook bij verzuim- en outplacementtrajecten is het van belang de balans te (her)vinden. Onze coaches bieden hierin de juiste ondersteuning.

Zoeken