Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Jobhunting

external image

Bij jobhunting staat actief solliciteren centraal.

De deelnemer gaat, ondersteund door zijn coach, de arbeidsmarkt bewerken. Dit betekent dat de kandidaat een actieve bijdrage levert bij het zoeken naar ingangen voor werk.

Natuurlijk zal People in Place de deelnemer daarnaast voorstellen bij aspirant werkgevers. Bij zowel bestaande relaties (huidig netwerk) als bij “nieuwe” werkgevers.

Actief solliciteren betekent:

1. Frequent solliciteren

Onze coaches adviseren om minimaal één sollicitatie per week te verrichten, dit kan variëren van een brief schrijven tot het hebben van telefonisch contact met een potentiële werkgever. Moet een werknemer solliciteren vanwege een re-integratietraject dan worden deze inspanningsverplichtingen ook verlangd vanuit wet- en regelgeving: Wet Verbetering Poortwachter

Het is belangrijk dat alle sollictatieactiviteiten worden vastgelegd, zodat de sollicitatieactiviteiten ten alle tijden kunnen worden overlegd. People in Place stelt hier een sollicitatieactiviteiten-formulier ter beschikking.

2. Solliciteren naar passende arbeid

Bij een re-integatietraject wordt vanuit de wet- en regelgeving (Wet Verbetering Poortwachter)van een werknemer gevraagd dat hij of zij op zoek gaat naar passende arbeid. Bij passende arbeid gaat het om arbeid die kan worden verkregen op grond van resterende functionele mogelijkheden, arbeids- en opleidingsverleden en op eigen functieniveau of één niveau lager.

Ook voor andere werkzoekende vanuit een loopbaan- of outplacementtraject is het natuurlijk belangrijk dat het werk waarop wordt gesolliciteerd ook daadwerkelijk matcht. Alleen zo verhoog je de slagingskansen op passend en duurzaam werk.

Goede vacaturesearch is hiervoor belangrijk. Kandidaten leren een vacature goed te lezen.

Bij re-integratietrajecten is er nog een extra kanttekening. Ook functies die wellicht wat minder aanspreken, maar die wel verkregen kunnen worden op grond van resterende functionele mogelijkheden en opleiding-/arbeidsverleden, zullen moeten worden geaccepteerd. Naarmate de periode van ongeschiktheid tot werken langer duurt mag van de werknemer hierin een ruimere opstelling worden verwacht. Het doel van bemiddeling is een werknemer zo snel mogelijk van werk naar werk te helpen. Een werknemer kan dan later alsnog zelf een keuze maken om verder te kijken naar ander werk. Uiteraard wordt samen met een deelnemer altijd gekeken naar functiemogelijkheden die hem aanspreken, omdat de kans van slagen hierin nu eenmaal groter is.

Zoeken