Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Persoonlijk ontwikkelbudget

Directie ACT2

In veel cao’s is een persoonlijk ontwikkelbudget opgenomen. Dit heeft als doel om werknemers te stimuleren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Op deze pagina lees je meer over de voordelen hiervan voor jouw organisatie. Ook ontdek je hoe je jouw werknemers stimuleert om hier vaker gebruik van te maken.

Wat is het persoonlijk ontwikkelbudget?

Het persoonlijk ontwikkelbudget (pob) is een budget dat werknemers jaarlijks mogen opnemen ten behoeve van hun individuele ontwikkeling. In sommige cao’s wordt dit ook wel het individueel ontwikkelbudget of kortweg iob genoemd. Dit is onder andere het geval in de retailsector. Het persoonlijk ontwikkelbudget biedt werknemers de stimulans om zich professioneel te ontwikkelen en meer vitaliteit en werkplezier te ervaren.

De laatste jaren neemt de interesse in het persoonlijke ontwikkelbudget toe. En daar is een goede reden voor. De werkplek is in transitie, vooral op technologisch gebied, en daar zijn nieuwe vaardigheden voor nodig. Dankzij het persoonlijk ontwikkelbudget kunnen werknemers investeren in het verkrijgen van deze vaardigheden. Dit biedt nieuw perspectief op de toekomst van hun carrière.

Let op: het persoonlijk ontwikkelbudget dat vanuit de cao aan medewerkers wordt verstrekt, is niet hetzelfde als het STAP-budget vanuit de Rijksoverheid. Wel hebben beide een soortgelijke functie.

Wie heeft recht op dit budget?

Of een werknemer recht heeft op een persoonlijk ontwikkelbudget, hangt af van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waar die onderdeel van uitmaakt. In sommige cao’s staat het persoonlijke ontwikkelbudget expliciet genoemd, in andere is dat niet het geval. Ook sommige individuele arbeidscontracten bevatten de mogelijkheid om een ontwikkelbudget op te nemen.

Hoe hoog is het persoonlijke ontwikkelbudget?

Wanneer je de cao-database erop naslaat, blijkt dat er maar liefst 83 cao-akkoorden zijn waarin budgetafspraken staan voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. In totaal kunnen zo’n 1.3 miljoen werknemers hier aanspraak op maken. Het gemiddelde bedrag van het persoonlijk ontwikkelbudget in cao’s ligt tussen de 500 en 700 euro per jaar. Voor 12 cao-akkoorden ligt dit bedrag op 1.000 euro of hoger.

Werknemers hoeven hier niet in één keer gebruik van te maken. Ze mogen dit budget ook uitspreiden over meerdere jaren. Hierdoor kan het budget worden besteed aan duurdere opleidingen of cursussen. In de praktijk blijkt dat werknemers regelmatig een periode van drie of zelfs vijf jaar wachten alvorens ze het persoonlijk ontwikkelbudget opnemen.

Hoe stimuleer je werknemers om hier gebruik van te maken?

Uit onderzoek blijkt dat lang niet alle werknemers gebruikmaken van hun persoonlijk ontwikkelbudget. De werknemer is vrij om hier zelf over te beslissen, maar er ligt op dit gebied ook een verantwoordelijkheid voor jou als werkgever. Het is jouw taak om je werknemers te stimuleren om ook daadwerkelijk gebruik te maken van het pob. Dat is goed voor de werknemer én voor je organisatie.

De reden dat veel werknemers het budget niet opnemen, is omdat ze niet goed weten wat ze ermee aan moeten. Ze begrijpen dat er opleidingen en cursussen van kunnen worden betaald, maar hebben sturing nodig om de juiste beslissing te nemen. Jij kunt die sturing als werkgever aan hen bieden. Hieronder vind je enkele tips om je werknemers te stimuleren om het pob in te zetten:

  • Ga regelmatig met je werknemer in gesprek en vraag hen naar hun wensen en behoeften op carrièregebied. Noem hierbij expliciet dat er een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar is vanuit de cao. Veel werknemers zijn zich hier namelijk onvoldoende van bewust.
  • Denk proactief met de werknemer mee over het vakgebied of de specialisatie waarin die zich wil verdiepen. Je kunt vervolgens samen ontdekken welke cursussen of opleidingen hier het beste bij passen.
  • Stel geen onnodige eisen aan de opleidingen of cursussen die je medewerkers kunnen kiezen. Zorg wel dat duidelijk is wat deze eisen zijn, maar blijf flexibel. Hoe meer vrijheid je je werknemers geeft, hoe groter de kans dat ze er gebruik van maken.
  • Bied je werknemers de kans om hun opleiding of cursus onder werktijd te volgen. Je kunt hen een aantal uren per week studieruimte geven of toestaan dat ze onder werktijd naar klassikale bijeenkomsten gaan. Je laat hiermee zien dat je hun ontwikkeling serieus neemt en dat je bereid bent om daar niet alleen geld maar ook tijd in te investeren.
  • Stimuleer een leercultuur binnen je bedrijf en leg je werknemers uit waarin dit zowel in hun eigen belang als dat van de organisatie. Hoe meer actuele kennis er in de organisatie rond gaat, hoe hoger de prestaties. Voor werknemers biedt dit ook de nodige voordelen; hun baanzekerheid wordt groter en ze krijgen de kans om zich te onderscheiden en te innoveren in hun vakgebied.
  • Zet medewerkers in het zonnetje die wél gebruik maken van het persoonlijk ontwikkelbudget. Laat hen plenair over hun ervaringen vertellen en laat duidelijk zien welke voordelen dit oplevert. Door het goede voorbeeld te geven, worden ook andere medewerkers gestimuleerd om hun ontwikkelbudget op te nemen.
Infographic Loopbaanontwikkeling

Heeft jouw organisatie al een persoonlijk ontwikkelbudget?

Hoewel je een persoonlijk ontwikkelbudget meestal terugvindt in cao’s, kun je dit ontwikkelbudget ook opnemen in individuele arbeidscontracten. Hiermee stimuleer je werknemers om het maximale uit zichzelf en hun carrière te halen. Ook helpt dit tijdens de werving van nieuw personeel. Die weten hierdoor dat ze binnen jouw organisatie volop doorgroeimogelijkheden krijgen.

Bij People in Place doen we er alles aan om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen binnen jouw organisatie. Als werkgever kun je op dat gebied allerlei maatregelen nemen. Centraal daarin staan het vergroten van de vitaliteit op de werkvloer, het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het creëren van een positief werkklimaat. Door een persoonlijk ontwikkelbudget toe te wijzen aan je werknemers draag je hier significant aan bij. Dit kan bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een loopbaantraject. Zo kan je bij People in Place de pob worden ingezet voor wandelcoaching, loopbaanverkenning of loopbaancoaching. Wil je daar meer over weten? En kun je wel wat hulp gebruiken? We adviseren je graag tijdens een vrijblijvend gesprek.

Zoeken