Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Re-integreren van werknemers met NAH

Directie People in Place - wij helpen bij re-integratie bij NAH

Specialistische ondersteuning bij re-integratie voor mensen met NAH.

Het kan iedere medewerker overkomen, een ongeluk, ziekte, beroerte of hartaanval. Er zijn mensen die hieraan niet aangeboren hersenletsel overhouden. Kortweg NAH genoemd. Weer aan het werk met niet aangeboren hersenletsel is niet makkelijk. Het is een uitdaging voor de medewerker, maar ook voor u als werkgever.

Kan uw collega nog terugkeren naar eigen werk en welke ondersteuning is precies nodig? Vaak ontbreekt de juiste kennis. Dat is logisch, want het is niet uw vakgebied. Wat u wel weet, is dat u uw collega weer een warm welkom wil geven op het werk en wil ondersteunen bij de terugkeer waar mogelijk.

Het is daarom prettig als uw collega wordt begeleid door een re-integratiebureau dat weet van de hoed en de rand als het gaat om NAH en terugkeren in werk. Op deze manier wordt bij u een stuk zorg uit handen genomen.

People in Place heeft re-integratiecoaches die expert zijn in re-integratie van mensen met NAH.

Re-integreren van werknemers met NAH

Waarom is een gespecialiseerd re-integratietraject zo belangrijk bij NAH?

NAH heeft ingrijpende gevolgen op alle vlakken van het leven van uw collega. Zij of hij heeft na een mogelijk herstel- en revalidatietraject blijvende beperkingen overgehouden. Bijvoorbeeld op fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel of psychisch gebied.

Denken en handelen verloopt vaak trager bij mensen met NAH. Uw collega is namelijk sneller vermoeid. De hersenen moeten nu veel harder hun best doen dan eerst om te kunnen compenseren wat beschadigd is.

Veel beperkingen zijn onzichtbaar. Hierdoor ligt overschatting door de buitenwereld (daar hoort u als werkgever ook bij) of door de betreffende collega zelf op de loer, met overbelasting als gevolg.

Ook kan uw collega communicatieproblemen met de omgeving ervaren en daarmee ook met u en andere collega’s.

Om al deze redenen vraagt een re-integratietraject bij werknemers met NAH om deskundige, gespecialiseerde en betrokken begeleiding.

Onze NAH experts richten zich op wat de medewerkers wél kunnen.

Bij People in Place werken coaches die ruim ervaren zijn in re-integratie van mensen met NAH. Deze re-integratiecoaches richten zich op het onderzoeken en creëren van mogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen van de betreffende medewerker.

De re-integratiecoaches hebben ervaring met het zorgvuldig opbouwen van belastbaarheid en het bewaken van de balans. Hierbij wordt gekeken naar het werk en de werkomgeving in relatie tot de fysieke en mentale mogelijkheden. Maar ze hebben ook oog voor hun zorgen over hun gezondheid, inkomen, thuissituatie en toekomst.

Ook weten zij wat precies nodig is om weer aan het werk te kunnen op een plek waar zij weer tot hun recht komen. Dit re-integratietraject is altijd op maat afgstemd op de werknemer en wordt tevens met u als werkgever afgestemd.

Onze re-integratiecoaches werken hierin niet alleen. Zij werken graag samen met andere betrokkenen. Dit kunnen naasten van u collega zijn of professionals, zoals arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of behandelaar. Uiteraard alleen met toestemming van de medewerker en met die van u als werkgever.

“Samen willen we zorgen dat deze medewerkers met NAH weer een werkplek hebben, waar ze zich thuis kunnen voelen.”

NAH trajecten vragen ook om kennis van wet- en regelgeving en verzuimmanagement.

Natuurlijk is het belangrijk dat we werknemers met NAH goed kunnen begeleiden. Aan de andere kant zijn onze coaches zich ter degen bewust van wat een organisatie van een re-integratiebureau vraagt.

Wet- en regelgeving moet worden gevolgd en trajecten moeten effciënt en resultaatgericht worden doorlopen.

Al onze coaches hebben verstand van de Wet Verbetering Poortwachter en kennis van de arbeidsmarkt.

Ze zijn inzetbaar voor zowel eerste spoor als tweede spoor re-integratietrajecten. Natuurlijk kijken zij eerst of re-integratie bij de eigen organisatie haalbaar is. Mocht snel blijken dat dit niet het geval is, wordt zo snel mogelijk een tweede spoor traject ingezet.

Indien nodig begeleiden wij de werknemer in het WIA-traject.

Wij staan u en uw collega bij in de gehele weg naar een fijne werkplek, waar zij of hij zich weer thuis zal voelen.

Achtergrondinformatie NAH

Mocht u zich meer willen verdiepen in wat NAH nu precies inhoud, dan kunt u een kijkje nemen op onderstaande sites.

Zoeken