Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Re-integratie spoor 2: wat houdt dat in?

Coaches People in Place helpen bij re-integratie spoor 2

Wanneer een werknemer na langdurig verzuim wil terugkeren op de arbeidsmarkt, is het soms onmogelijk om bij de huidige organisatie te re-integreren. In zo’n geval kan er een re-integratie in het tweede spoor worden gestart. De werknemer wordt dan door People in Place begeleid bij het zoeken en vinden van een baan bij een andere werkgever.

Hoe ziet een re-integratie in het tweede spoor eruit?

Een re-integratietraject spoor 2 bij People in Place voldoet aan strenge eisen. De duurzame inzetbaarheid van de re-integrerende medewerker staat daarin te allen tijde voorop.

Het re-integratietraject heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van je werknemer te versterken en de kansen op een passende baan te vergroten. Dit doen we door:

  • te werken aan de persoonlijke ontwikkeling;
  • het helder krijgen van het zoekprofiel;
  • het versterken van de sollicitatievaardigheden;
  • het actief zoeken naar een nieuwe baan.

Wij willen benadrukken dat het 1e spoor altijd parallel blijft lopen aan het 2e spoor traject, omdat het belastbaarheid van de werknemer ten goede kan veranderen, maar er ook andere arbeidsmogelijkheden kunnen onstaan binnen de organisatie.

Onderdelen re-integratie tweede spoor

Een re-integratietraject kent 7 vaste onderdelen. De invulling daarvan is altijd maatwerk.

1. Uitgebreid intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken de coach en uw werknemer kennis met elkaar. Daarnaast wordt de situatie (vaak werk én prive) in kaart gebracht. Er wordt gekeken waar je werknemer nu staat in mentale en/of fysieke belastbaarheid en wat er nodig is om het re-integratietraject succesvol te doorlopen.

2. Trajectplan

Na het intakegesprek stelt de coach het trajectplan op.

3. Loopbaanbegeleiding

Naast actieve coaching afgestemd op de situatie van de werknemer wordt er ook actief begeleid naar een juist loopbaanperspectief. Dit gebeurt door het opstellen van een goed zoekprofiel aan de hand van zelfanalyse en een arbeidsmarktanalyse.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

4. Sollicitatiebegeleiding

De coach helpt uw werknemer in de voorbereiding voor het solliciteren. Van CV en motivatiebrief tot het sollicitatiegesprek zelf.

Klik hier voor uitgebreide informatie

5. Jobhunting

Uw werknemer gaat actief op zoek naar een nieuwe baan. Ook de coach zet haar/zijn eigen netwerk hiervoor in. Wat actief solliciteren bij ons precies inhoudt, leest u via de link hieronder.

Klik hier voor uitgebreide informatie

6. Bemiddeling

Wanneer is vastgesteld dat een vacature voldoende passend is, wordt er bepaald welke wijze van solliciteren in dat specifieke geval het beste is. Waar mogelijk vervult People in Place hierbij een rol door de cliënt aan een potentiële werkgever voor te stellen. Ook het verrichten van vooronderzoek en het leggen van de eerste contacten met de werkgever vallen binnen dit instrument. Sollicitatiegesprekken zullen samen worden voorbereid. Een werkervaringsplaats als eerste stap kan ook tot de mogelijkheden behoren.

7. Nazorg

Indien er sprake is van plaatsing, krijgt de werknemer nog nazorg. De coach checkt dan nog een paar keer hoe het met de kandidaat gaat bij de nieuwe werkgever.

Voorbeeld tijdlijn re-integratietraject


Week 1-2: intakegesprek (= startdatum traject) en trajectplan

Week 2-7: loopbaanbegeleiding (coaching, testen, zoekprofiel)

Week 7-16: Sollicitatiebegeleiding

Week 16 - 26: Jobhunting

Coaches People in Place

Tussentijdse tevredenheidsmeting 2e spoor

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren wordt ca. 3 maanden na de start van het re-integratietraject een tussentijds tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Je werknemer wordt door de coach uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze wordt hierna met de coach besproken.

Na de evaluatie worden de bevindingen/uitkomsten zo nodig ook met jou (de opdrachtgever) besproken. Als de resultaten van de tevredenheidsmeting aanleiding geven tot wijziging(en) in de trajectbegeleiding bespreken wij dit in gezamenlijk overleg met werknemer en opdrachtgever.

Optionele mogelijkheden re-integratie spoor 2

Op deze standaard interventie kan worden afgeweken door inzet op aanvullende en/of vervangende dienstverlening. Dit kan plaatsvinden bij aanvang van het traject of tijdens het traject. Dit kan op uw aanvraag, wens van de werknemer of op ons advies. Dit gaat ten alle tijden in overleg. Voorbeelden van mogelijk aanvullende diensten zijn: haalbaarheidonderzoek, extra coaching, ondernemerscoaching, re-integratieassessment en arbeidsmediation.

Soms blijkt dat de werknemerbaat heeft bij een heel andere aanpak, zoals het volgen van een re-integratietraject in de natuur.

Begin vroeg genoeg met re-integratie spoor 2

Een tweede spoor-traject vindt meestal plaats na het eerste ziektejaar. In de praktijk blijkt vaak dat al veel eerder duidelijk wordt of een terugkeer naar de eigen werkgever wel of niet mogelijk is. Ons advies is daarom bij de geringste twijfel al een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten, ook al is dit vroeg in het eerste ziekte jaar. Hierdoor kan het re-integratietraject worden versneld. Dit geeft meer duidelijkheid over de vervolgstappen en draagt bij aan een succesvolle re-integratie.

Bestaat er twijfel of de werknemer fysiek of mentaal in staat is het re-integratietraject te doorlopen? Dan biedt een haalbaarsheidsonderzoek uitkomst. Tijdens dit onderzoek brengt People in Place in kaart wat de afstand is van de werknemer tot de arbeidsmarkt. Op basis daarvan wordt vervolgens een deskundigenoordeel aangevraagd bij UWV.

Ondersteuning nodig bij re-integratie?

People in Place biedt deskundige ondersteuning bij diverse re-integratietrajecten. We werken uitsluitend met hoogopgeleid en ervaren personeel en beschikken over een breed netwerk.

Onze coaches vormen de belangrijkste schakel in het re-integratieproces. Ze zijn bekend met de wet- en regelgeving, beschikken over diepgaande kennis van re-integratie en weten wat iemand nodig heeft tijdens een re-integratietraject. De ene cliënt heeft behoefte aan coaching in de buitenlucht, de anderaan een ontspannend potje tafeltennis om het ijs te breken, en weer een ander gedijt het beste bij strakke lijnen en structuur.

De coaches van People in Place kiezen altijd voor een persoonlijke benadering die past bij de cliënt. Dat is wat onze re-integratietrajecten succesvol en effectief maken.Wil je hier meer over weten? Vraag via de blauwe buttons een offerte aan of bel ons op telefoonnummer 078-6111040.

Wij zijn u graag van dienst

Bekijk ons team
Zoeken