Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Werkgever

Outplacement

Samen werken aan een nieuwe toekomst.

Team PIP Breda

Inleiding outplacement

Bij Outplacement sluit de deur van samenwerking tussen u en uw werknemer. Het spreekt van goed werkgeverschap wanneer u samen ervoor zorgt dat de werknemer een andere kan openen. Verschillende situaties vragen hierbij vaak om verschillende oplossingen. Professionele hulp zorgt hierbij voor minder hobbels op de weg en wederzijds begrip. People in Place begeleidt je werknemer naar nieuw passend werk.

Het Outplacement-traject gaat verder dan een beroepentest

“Als je voor jezelf kiest valt automatisch af wat niet bij je past”. Onze loopbaancoaches helpen je werknemer de juiste keuzes voor zichzelf te maken. Wij kiezen bewust voor deze persoonlijke aanpak. Het outplacementtraject start bij het stellen van de juiste vragen. Thuissituatie, ambities en talenten geven inzicht waar de werknemer nu staat en tot wat hij in staat is. Zo kan waar nodig een ontwikkeltraject worden gestart en komen kansen om de hoek kijken die eerst niet zichtbaar waren. Wij gaan niet op zoek naar een baan, maar naar werk waar de werknemer (weer) energie van krijgt.

Hoe gaat een Outplacementtraject in zijn werk?

Ieder traject is maatwerk, maar er zijn natuurlijk wel een aantal overeenkomsten. Vanuit de bestaande tools stellen we een specifiek start- en eindpunt vast, waarbinnen een persoon specifiek traject kan worden ingevuld. Wij bieden een compleet outplacementtraject. Dit traject bestaat uit verschillende onderdelen. Na de intake blijkt vaak op welke onderdelen het zwaartepunt komt te liggen en welke onderdelen minder ondersteuning vragen. Op deze manier komen we tot een plan van aanpak afgestemd op de specifieke situatie van de werknemer.

Onderdelen outplacementtraject

  • Intakegesprek, inclusief plan van aanpak
  • Loopbaanbegeleiding;
  • Sollicitatiebegeleiding;
  • Jobhunting.

Optionele module: Baanverliesverwering.

Baanverliesverwerking maakt standaard onderdeel uit van het outplacementtraject mocht de werknemer daar behoefte aan hebben. Soms blijkt echt dat extra ondersteuning is gewenst en kan er voor deze module worden gekozen.

Meer informatie of adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met een van onze outplacementcoaches voor meer informatie

Links

Deze coaches kunnen u helpen

Bekijk ons team
Zoeken