Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Nieuws & Artikelen

Werkervaringsplek bij re-integratie: 5 doelen

20 april 2022

Werkervaringsplek bij re-integratie: 5 doelen

werkervaringsplaats

Werkervaringsplek bij re-integratie: 5 doelen

Een werkervaringsplek is van grote meerwaarde bij een re-integratietraject, mits goed aangepakt. Lukraak een werkervaringsplek zoeken om in het arbeidsritme te komen, is niet voldoende. Het doel van de werkplek moet helder zijn en de werkplek moet alle facetten bieden om dit doel te kunnen realiseren. Dit vraagt om een organisatie die zich hier met hart en ziel aan wil committeren en de juiste begeleiding biedt.

Bij People in Place merken we dat veel organisaties niet weten dat ze door het aanbieden van een werkervaringsplek hun steentje kunnen bijdragen aan een gezond werkend Nederland. In dit artikel laten we daarom zien wat een werkervaringsplek kan betekenen voor een werknemer en hoe je hier als organisatie aan kunt bijdragen.

Infographic 5 doelen werkervaringsplek bij re-integratie

Infographic 5 doelen werkervaringsplek bij re-integratie

5 doelen van een werkervaringsplek bij re-integratie

Voordat er sprake is van een werkervaringsplek, creëert de re-integratiecoach aan de hand van verschillende testen, onderzoeken en coachgesprekken een goed beeld van de werknemer. “Wat kan ik, wat ken ik, wat wil ik.”

Verzuimtrajecten gaan echter ook gepaard met (tijdelijke) beperkingen, onzekerheid en spanningen. Het idee om weer aan het werk te “moeten” is soms al eng. Zeker als gezocht wordt naar een geheel nieuwe functie, omdat de oude functie niet meer haalbaar is. Een werkervaringsplek neemt veel van deze zorgen weg en biedt helder inzichten in de beste arbeidsmarktrichting voor de werknemer.

In het overzicht hieronder vind je de 5 belangrijkste doelen van een werkervaringsplek bij re-integratie.

1. Opbouwen belastbaarheid

Kun je je oude functie niet meer uitvoeren vanwege een fysieke beperking? Dan is het fijn wanneer je de arbeidsuren in je nieuwe functie rustig kunt opbouwen. Door kleine stapjes te nemen, wordt de belastbaarheid in een nieuwe functie inzichtelijk en voorkom je dat je jezelf vergaloppeert.

Ook voor werknemers met mentale klachten (door o.a. burn-out, NAH, Covid) helpt het opbouwen van de mentale belastbaarheid het spanningsveld in kaart te brengen. Waar ligt de grens van belasting/belastbaarheid? Wanneer kan ik me nog focussen op mijn werk? Wanneer neemt de stress/druk toe? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Al deze vragen worden hierdoor een stuk minder intimiderend.

Het opbouwen van uren maakt duidelijk of de werknemer in een nieuwe functie kan zoeken naar een fulltimebaan of een parttimebaan. Een juiste balans tussen functiezwaarte en uren is belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven en uitval te vermijden.

2. Helder krijgen welke organisatie bij de werknemer past

Organisaties zijn er in alle maten en vormen. Groot, klein, informeel, zakelijk. Bedrijfscultuur speelt hierin een belangrijke rol. De coach heeft vaak al een idee welk type organisatie bij de werknemer past. Maar als de cliënt zelf vervelende ervaringen had met werkgevers uit het verleden, kan het lastig zijn om hier motivatie voor te vinden. Een werkervaringsplek laat de werknemer stapsgewijs ervaren hoe een andere organisatie voor een positieve werkbeleving zorgt.

3. Uitsluitsel krijgen over een passende functie

Als je niet alleen van baan moet switchen, maar ook nog eens van functie, is dat heel spannend. Heb ik hier wel de juiste kennis en vaardigheden voor? Het is een vraag die veel werknemers zich in zo’n geval stellen. Het is om die reden belangrijk dat je eerst kunt proeven van de functie. Wanneer dit blijkt te bevallen kan er vervolgens worden gekeken naar een opleiding en training die hierbij aansluit. Het nieuwe STAP-budget vanuit de overheid biedt hierbij uitkomst.

4. Arbeidsritme behouden/krijgen

Tijdens een re-integratietraject eerste spoor worden de arbeidsuren binnen de eigen organisatie opgebouwd zodra de werknemer daar de mogelijkheid toe heeft. Bij een re-integratietraject tweede spoor is dat anders. De werknemer gaat dan immers op zoek naar een baan buiten de eigen organisatie.

Uren op blijven bouwen bij de huidige werkgever, schiet dan soms zijn doel voorbij. Een arbeidsdeskundige kan daarom adviseren dat de werknemer zich voor de volle 100% inzet op spoor 2. Zolang er nog geen baan in het vooruitzicht ligt, worden er echter geen uren gemaakt en verliest een werknemer arbeidsritme.

Wanneer er tijdig een branche/beroepsrichting bekend is, is het daarom verstandig zo snel mogelijk te starten op een werkervaringsplek. Zo behoudt de cliënt het arbeidsritme en het contact met de arbeidsmarkt. Dat maakt de overstap naar nieuw werk een stuk makkelijker.

5. Zelfvertrouwen opbouwen en toekomstperspectief

Tijdens onze trajecten zien we cliënten die het vertrouwen in zichzelf hebben verloren. Door het langdurige verzuim hebben ze weinig verwachtingen meer van hun kansen op de arbeidsmarkt. Een werkervaringsplaats is ook in dit geval een belangrijk middel. Door werkervaring op te doen, zien ze immers wat ze wél kunnen. Dat gaat van weer op tijd je bed uit komen en het hebben van sociale contacten tot het uitvoeren van daadwerkelijke functietaken, het nakomen van afspraken en het volmaken van de afgesproken uren. Dit geeft zelfvertrouwen en motivatie om te re-integreren op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de werkervaringsplaats

Met het aanbieden van een werkervaringsplaats bent u als organisatie maatschappelijk verantwoord bezig. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u als organisatie rekening houdt met de effecten van uw bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

De “mens” houdt hier niet op bij uw eigen personeel, leveranciers of klanten. Denk ook een stapje verder. Hoe kunt u als organisatie bijdragen aan een gezond werkend Nederland? Als re-integratiebureau kunnen wij uw werknemers ondersteunen, van loopbaanbegeleiding , verzuimpreventie tot re-integratie en outplacement. Maar u kunt met een werkervaringsplek ook verzuimende werknemers van andere bedrijven helpen weer gezond en duurzaam inzetbaar te worden.

Juist de bedrijven die met deze visie ondernemen, zijn een ideale omgeving voor onze cliënten. En daar hoef je geen grote organisatie voor te zijn met uitgebreide MVO-protocollen. Het gaat erom dat u vanuit uw hart werknemers helpt bij duurzame inzetbaarheid.

Een werkervaringsplek kan niet zonder de juiste begeleiding

Iemand die werkervaring komt opdoen, is van heel andere orde dan een scholier of student die stage komt lopen. Naast begeleiding bij de werkzaamheden, moet er ook een heldere blik zijn op het doel waarmee iemand deze werkervaringsplaats heeft. Hoeveel mag u van een werknemer vragen? Waar is extra ondersteuning bij nodig? Bij al deze vraagstukken kan People in Place u helpen, ondersteunen en adviseren.

Een werkervaringsplek is leren werken

Een werkervaringsplek biedt de werknemer mogelijkheden om aanvullende ervaringen op te doen. Je leert weer omgaan met planningen, deadlines en arbeid in de brede zin. Ook krijg je weer een sociaal netwerk van collega’s. Je leert als het ware opnieuw te werken.

Het is belangrijk dat de begeleiding daarop is toegespitst. Een goede begeleider laat een werknemer tijdens de lunch bijvoorbeeld niet achter het bureau eten, maar zorgt dat er samen wordt geluncht. Er wordt niet eenmaal per maand geëvalueerd, maar het net wordt regelmatig opgehaald onder het genot van een kop koffie of thee. Welke taken passen wel, welke niet? Waar zitten de knelpunten? Hoe voelt de werknemer zich? En wat kan de werkgever doen om het re-integratieproces te bevorderen?

Een werkervaringsplek vraagt om commitment

Het is belangrijk dat de werknemer in kwestie een goede begeleider krijgt binnen de betreffende organisatie. Iemand die meebeweegt met de groei, maar ook ingrijpt bij een eventuele terugval van de werknemer. Iemand die in stapjes werkt om het proces in goede banen te leiden. Maar ook iemand die helpt in de contacten met collega’s. Iemand die regelmatig gesprekken voert om de voortgang te bespreken.

Het is daarnaast belangrijk om planmatig te werken, zodat het uiteindelijk doel van de werkervaringsplek wordt bereikt. People in Place heeft een groot bestand van organisaties waar ze mee samenwerkt voor werkervaringsplaatsen. Het is fijn om nauw contact te hebben met deze bedrijven en om er zeker van te zijn dat onze cliënten op een betrouwbare plek terecht komen.

Een werkervaringsplek is samen werken aan werk

De werkervaringsplek is een samenwerking tussen de werknemer, de re-integratiecoach en de werkervaringsplekbegeleider. De werkervaringsplek maakt onderdeel uit van het re-integratietraject. De werknemer blijft daardoor in nauw contact met de re-integratiecoach. Mocht een werknemer bepaalde dingen niet kunnen of willen, dan kan die altijd terugvallen op de coach.

De coach houdt daarnaast ook contact met de organisatie die de werkervaringsplaats beschikbaar stelt. Zo wordt gewaarborgd dat de werkervaringsplaats daadwerkelijk meerwaarde biedt. Mocht er een mismatch zijn of de werkervaringsplek te vroeg zijn ingezet, dan kan de werkervaringsperiode eerder worden stopgezet en wordt er naar een andere mogelijkheid gezocht.

Werkervaringsplek bij re-integratie: 5 doelen

Infographic Bouwestenen werkervaringsplaats

Meest voorkomende functies voor een werkervaringsplek

Bij een re-integratie tweede spoor kunnen werknemers hun oude functie vaak niet meer uitvoeren. Meestal omdat die fysiek te belastend is of omdat de ze de druk of zwaarte van de functie niet kunnen opbrengen. Op basis van onze praktijkervaringen, vindt u hieronder een overzicht van de meest voorkomende functies waarnaar wordt geswitcht en waarvoor een werkervaringsplek nodig is:

  • Receptionist(e)/telefonist(e);
  • Gastheer of gastvrouw;
  • Administratief medewerker;
  • Logistiek/magazijn medewerker;
  • Productiemedewerker (lichte werkzaamheden);
  • Backoffice medewerker;
  • Facilitair medewerker;
  • Activiteitenbegeleider;
  • Callcenter medewerker/klantenservice.

[Lees meer over werkervaringsplaatsen]

Helpt u mee aan een regionaal netwerk van werkervaringsplaatsen?

Wilt u de de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt in Nederland bevorderen? En staat u ervoor open om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen en te ondersteunen in hun re-integratie? People in Place komt graag in contact met bedrijven die een maatschappelijke bijdrage willen leveren.

Staat u open voor een mogelijke samenwerking? En wilt u graag meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op en wie weet zitten we binnenkort met elkaar om de tafel voor een kop koffie en een goed gesprek

Zoeken