Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Kom alles te weten over de werkervaringsplaats

Team People in Place

Wat is een werkervaringsplek?

Een werkervaringsplek is een soort stageplek, waarbij werkzoekenden nieuwe relevante werkervaring kunnen opdoen, eventueel in een andere beroepsrichting.

Een werkervaringsplaats helpt een werkzoekende:

 • Te onderzoeken of deze functie past bij haar of zijn belastbaarheid;
 • Arbeidsritme op te bouwen;
 • Te ontdekken of er een goede klik is met de organisatie en werkcultuur.

Een werkervaringsplek is een goede optie voor mensen die een 2e spoor re-integratietraject doorlopen, maar ook voor mensen met een UWV-uitkering die na langere tijd weer de arbeidsmarkt moeten betreden.

Werkervaringsplek UWV uitkering.

UWV maakt onderscheid tussen een werkervaringsplaats en een proefplaatsing.

Proefplaatsing volgens UWV

Een werkgever kan iemand met een uitkering (WAO, WIA, Wajong, Ziektewet of WW) voor 2 maanden op proef in dienst nemen met behoud van de UWV-uitkering. Tijdens deze twee maanden heeft de werkgever tijd genoeg om te bekijken of er een match is tussen werknemer en werkplek. Er wordt dan geen loon betaald. Na deze periode van 2 maanden mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer. Deze proefplaatsingen zijn bedoeld voor werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie de werkgever twijfelt of de werknemer geschikt is voor de functie. Er is wel toestemming vereist vanuit UWV.

De voorwaarden voor proefplaatsing vind u op de website van UWV.

Werkervaringsplaats volgens UWV

Een werkervaringsplaats is niet hetzelfde als een proefplaatsing. Bij een proefplaatsing is er uitzicht op een contract. Een werkervaringsplaats is bedoeld om werkervaring op te doen, ontdekken welke competenties een kandidaat in zich heeft, belastbaarheid in kaart te brengen en of werk passend is. Natuurlijk kan dit ook een eerste stap zijn richting een vaste baan, maar dat is niet de essentie van een werkervaringsplaats.

Het vinden van een werkervaringsplaats voor mensen met een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering is onderdeel van het UWV werkfit traject, dat ook kan worden doorlopen bij People in Place.

Werkervaringsplek 2e spoor

Het doel van een tweede spoor re-integratietraject is een nieuwe passende baan te vinden voor de betreffende werknemer. Dit is voor de werknemer vaak een spannend proces, omdat de werknemer al lange tijd uit het arbeidsritme is en afhankelijk van de verzuimachtergrond wordt in veel gevallen naar een geheel nieuwe functie gezocht.

Een werkervaringsplek (WEP) helpt de werknemer in het re-integratieproces op meerdere vlakken:

 • Meer focus op wat zij wel kunnen i.p.v. wat ze niet kunnen;
 • Ontdekken nieuwe kanten van zichzelf;
 • Leren nieuwe vaardigheden;
 • Breiden het netwerk uit;
 • Krijgen meer zelfvertrouwen;
 • Versterken eigen identiteit;
 • In enkele gevallen wordt de werkervaringsplaats omgezet in een reguliere baan.

Werkervaringsplek zoeken

Voor werkzoekende is het lastig zelf een werkervaringsplaats te vinden. Organisaties die werkervaringsplaatsen bieden, maken die niet expliciet kenbaar op hun website. Een bericht plaatsen op LinkedIn, met de juiste hashtags, is een mooie manier om kenbaar te maken dat je als werknemer een werkervaringsplaats zoekt.

Professionele organisaties die helpen bij de re-integratie vanuit 2 spoor of vanuit een uitkering hebben meestal een groot netwerk van organisaties met werkervaringsplaatsen.

People in Place werkt bijvoorbeeld samen met bedrijven uit de regio en biedt werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie.

Werkervaringsplek overeenkomst

Voor de start bij een werkervaringsplaats wordt er een werkervaringsplek overeenkomst opgesteld. In de overeenkomst staan de volgende gegevens:

 • Naam en contactgegevens werknemer;
 • Naam en contactgegevens werkgever;
 • Duur van de proefplaatsing;
 • Aantal uur dat wordt gewerkt;
 • Functieomschrijving;
 • Doel van proefperiode.

Bij People in Place houdt de re-integratiecoach contact met de organisatie en de werknemer gedurende de proefplaatsing. Er zijn in totaal 3 evaluatiemomenten.

Verzekeren werknemer werkervaringsplaats

De werknemersverzekeringen (zoals aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering) moeten worden geregeld door de werkgever waar de kandidaat de werkervaringsplaats heeft.

Werkervaringsplek vergoeding

Er is geen sprake van loon bij een werkervaringsplaats. Mensen die vanuit een UWV-uitkering een proefplaatsing hebben, behouden hun uitkering. Mensen die vanuit een 2 spoor traject een werkervaringsplaats hebben, behouden het loon (in het 2 ziekte jaar vaak 70%) van de huidige werkgever. Een vergoeding die een werknemer wel kan krijgen tijdens de stageperiode is bijvoorbeeld reiskostenvergoeding.

Werkervaringsplek aanbieden

Mocht je interesse hebben om jouw bedrijf aan te melden voor één of meer werkervaringsplaatsen, stuur dan een mail naar: secretariaat@peopleinplace.nl

Voordelen van het aanbieden van werkervaringsplaatsen

 • Het is kosteloos (het loon wordt doorbetaald door de eigen werkgever of de uitkeringsinstantie);
 • Het geeft tijdelijke beschikking over een gemotiveerd personeelslid;
 • Het biedt tijdelijke ontlasting van vaste personeelsleden;
 • Je helpt mee de kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden te vergoten.

De werkwijze bij het aanbieden werkervaringsplaatsen

 • Inventariseren wensen van jou als inlenende organisatie en voor welke functiegroepen werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld worden;
 • Kandidaten stellen wij vrijblijvend aan je voor via mail of telefonisch contact;
 • Bij interesse wordt een driegesprek georganiseerd voor een persoonlijke kennismaking;
 • Bij een positieve uitkomst van het kennismakingsgesprek, stellen wij een werkervaringsplek overeenkomst op in de vorm van een aanmeldformulier;
 • Er vinden 3 evaluaties plaats;
 • Eventuele verlenging mogelijk (afhankelijk van situaties en regelgeving).
Zoeken