Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Re-integratie spoor 1

Team People in Place

Re-integratie eerste spoor, wat houdt het in?

Bij een eerste spoor re-integratietraject keert de werknemer terug bij de werkgever in de eigen (aangepaste) functie of een andere functie. Is er sprake van mentale klachten dan speelt Preventiecoaching hierbij een belangrijke rol.

Via de Wet Verbetering Poortwachter wordt er van de werkgever verlangt dat zowel de werkgever als de werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hierbij wordt een Plan van Aanpak opgestart. Bij ziekteverzuim van één jaar behoort er een 1e jaars evaluatie plaats te vinden.

Het kan voorkomen dat er nog niet vastgesteld kan worden of en wanneer de werknemer kan re-integreren. In dit geval wordt er een re-integratie 2e spoortraject opgestart.

De juiste onderzoeken helpen re-integratietrajecten te versnellen

Zoals gezegd is bij verzuim niet altijd duidelijk of terugkeer naar eigen werk of ander werk haalbaar is in de daarvoor gestelde termijnen van UWV (Wet Verbetering Poortwachter). Diverse onderzoeken kunnen meer inzicht geven in het verloop van een verzuimtraject. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid bij beide partijen. Wist u bijvoorbeeld dat een tweede spoor traject al in het eerste ziektejaar gestart kan worden, als eerder blijkt dat de werknemer niet meer bij de huidige organisatie kan terugkeren.

De volgende onderzoeken helpen verzuimtrajecten te verkorten en te versnellen:

Praktijkcase spoor 1

“Wij zijn heel trots op jou!” zeiden de teamleiders Facilitaire Zaken van het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

Dit lieten ze blijken aan onze cliënt Seyran met een prachtige bos bloemen.

”Je hebt het verdiend”.

23 augustus 2022 heeft onze re-integratiecoach Gerard van der Nietmet Seyran en de teamleiders Facilitaire Zaken de succesvolle re-integratie van Seyran gevierd.

15 augustus is Seyran officieel begonnen in haar nieuwe functie van Baliemedewerkster, poli Geriatrie in het St. Franciscus Gasthuis.

Hiermee is het re-integratietraject van People in Place en Cereo afgesloten met een geweldig resultaat.

Gerard gaf aan veel waardering te hebben voor de manier waarop Seyran haar re-integratie en de omscholing naar ander werk heeft aangepakt. Het geeft hem voldoening daar zijn bijdrage aan te leveren.

Ondanks veel tegenslag heeft Seyran stug doorgezet en haar doel bereikt: een nieuwe baan! Ook de teamleiders van Facilitaire Zaken zijn trots op haar re-integratie, zeker in tijden van Corona, en zien haar succes als een voorbeeld voor anderen.

Seyran raakte arbeidsongeschikt voor haar werk als schoonmaakster op de OK. Zij heeft vervolgens een omscholingstraject tot medisch secretaresse (MBO-3) met succes afgerond. Daarna heeft zij een werkervaringsplaats (WEP) gevonden die uiteindelijk heeft geleid tot een nieuwe baan.

Succes spoor 1 traject

Meer weten over onze re-integratietrajecten?

Heeft u interesse in een samenwerking met People in Place? Wij gaan graag met u in gesprek.
Stel u vraag of vraag een offere aan via de blauwe buttons.

Wij zijn u graag van dienst

Bekijk ons team
Zoeken