Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Re-integratie spoor 1

People in Place

Bij een eerste spoor re-integratietraject keert de werknemer terug bij u als werkgever in de eigen (aangepaste) functie of een andere functie. Is er sprake van mentale klachten dan speelt Preventiecoaching hierbij een belangrijke rol.

Via de Wet Verbetering Poortwachter wordt er van de werkgever verlangt dat zowel de werkgever als de werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hierbij wordt een Plan van Aanpak opgestart. Bij ziekteverzuim van één jaar behoort er een 1e jaars evaluatie plaats te vinden. Het kan voorkomen dat er nog niet vastgesteld kan worden of en wanneer de werknemer kan re-integreren. In dit geval wordt er een re-integratie 2e spoortraject opgestart.

Zoeken