Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Re-integratie spoor 1

Re-integreren bij je eigen werkgever - People in Place

Re-integratie eerste spoor, wat houdt het in?

Bij een eerste spoor re-integratietraject keert de werknemer terug bij de werkgever in de eigen (aangepaste) functie of een andere functie. Is er sprake van mentale klachten dan speelt Preventiecoaching hierbij een belangrijke rol.

Via de Wet Verbetering Poortwachter wordt er van de werkgever verlangt dat zowel de werkgever als de werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hierbij wordt een Plan van Aanpak opgestart. Bij ziekteverzuim van één jaar behoort er een 1e jaars evaluatie plaats te vinden.

Het kan voorkomen dat er nog niet vastgesteld kan worden of en wanneer de werknemer kan re-integreren. In dit geval wordt er een re-integratie 2e spoortraject opgestart.

De juiste onderzoeken helpen re-integratietrajecten te versnellen

Zoals gezegd is bij verzuim niet altijd duidelijk of terugkeer naar eigen werk of ander werk haalbaar is in de daarvoor gestelde termijnen van UWV (Wet Verbetering Poortwachter). Diverse onderzoeken kunnen meer inzicht geven in het verloop van een verzuimtraject. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid bij beide partijen. Wist u bijvoorbeeld dat een tweede spoor traject al in het eerste ziektejaar gestart kan worden, als eerder blijkt dat de werknemer niet meer bij de huidige organisatie kan terugkeren.

De volgende onderzoeken helpen verzuimtrajecten te verkorten en te versnellen:

Meer weten over onze re-integratietrajecten?

Heeft u interesse in een samenwerking met People in Place? Wij gaan graag met u in gesprek.
Stel u vraag of vraag een offere aan via de blauwe buttons.

Zoeken