Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Re-integratie spoor 1 traject: wat houdt het In?

Team People in Place

Re-integratie Spoor 1: Terugkeer naar Werk

Bij een spoor 1 re-integratietraject keert de werknemer terug naar werk bij de huidige werkgever. Dit kan zijn in de eigen functie, mogelijk aangepast, of in een geheel andere functie. Vooral bij mentale klachten speelt Preventiecoaching een cruciale rol in dit proces.

Wet Verbetering Poortwachter en Spoor 1 Re-integratie

Binnen het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, wordt van werkgever en werknemer verwacht dat zij, samen met de arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts, zich inspannen voor een spoedige werkhervatting. Een Plan van Aanpak is hierbij essentieel. Indien het ziekteverzuim de duur van één jaar bereikt, is een 1e jaars evaluatie vereist.

Overgang naar Spoor 2 bij Onzekerheid

Als het onduidelijk is of en wanneer een werknemer kan terugkeren in het spoor 1 traject, kan een re-integratie 2e spoortraject overwogen worden, vaak voorafgegaan door een arbeidsdeskundig onderzoek.

Onderzoeken die Re-integratietrajecten Versnellen

Diverse onderzoeken bieden inzicht in het verloop van een verzuimtraject:

Een Verhaal van Succes: Het Spoor 1 Re-integratietraject van Seyran

“Wij zijn heel trots op jou!” zeiden de teamleiders Facilitaire Zaken van het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam.​​

Dit lieten ze blijken aan onze cliënt Seyran met een prachtige bos bloemen.

”Je hebt het verdiend”.

23 augustus 2022 heeft onze re-integratiecoach Gerard van der Niet met Seyran en de teamleiders Facilitaire Zaken de succesvolle re-integratie van Seyran gevierd.

15 augustus is Seyran officieel begonnen in haar nieuwe functie van Baliemedewerkster, poli Geriatrie in het St. Franciscus Gasthuis.

Hiermee is het re-integratietraject van People in Place en Cereo afgesloten met een geweldig resultaat.

Gerard gaf aan veel waardering te hebben voor de manier waarop Seyran haar re-integratie en de omscholing naar ander werk heeft aangepakt. Het geeft hem voldoening daar zijn bijdrage aan te leveren.

Ondanks veel tegenslag heeft Seyran stug doorgezet en haar doel bereikt: een nieuwe baan! Ook de teamleiders van Facilitaire Zaken zijn trots op haar re-integratie, zeker in tijden van Corona, en zien haar succes als een voorbeeld voor anderen.

Seyran raakte arbeidsongeschikt voor haar werk als schoonmaakster op de OK. Zij heeft vervolgens een omscholingstraject tot medisch secretaresse (MBO-3) met succes afgerond. Daarna heeft zij een werkervaringsplaats (WEP) gevonden die uiteindelijk heeft geleid tot een nieuwe baan.

Succes spoor 1 traject

Interesse in Spoor 1 Re-integratietrajecten?

Wil je meer weten over onze re-integratietrajecten of heb je interesse in een samenwerking met People in Place? Wij staan klaar om met je in gesprek te gaan. Voor vragen of een offerte, klik op de blauwe buttons.

Wij zijn u graag van dienst

Bekijk ons team
Zoeken