Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

No-riskpolis

Wat is een no-riskpolis?

Een complete uitleg.

Richard van de Wijngaart en Reinier van der Hel

De no-riskpolis is een door de overheid geïnitieerde looncompensatie bij ziekte. Een no-riskpolis is een regeling die jou als werkgever beschermt wanneer je een werknemer met een ziekte of beperking in dienst neemt. Op deze pagina lees je meer over de voordelen en voorwaarden hiervan.

No-riskpolis als stimulans vanuit de overheid

Vanuit de overheid worden werkgevers actief gestimuleerd om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daar zijn diverse regelingen voor beschikbaar, waaronder een subsidie voor joboaching, een no-riskpolis en een proefplaatsing. Deze regelingen gelden voorwerknemers binnen de ‘doelgroep banenafspraak’, zoals dat wordt genoemd.

Deze stimulans vanuit de overheid biedt voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Het stimuleert verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemerschap, het biedt kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en beperkt financiële risico's voor jou als werkgever. De werknemer krijgt een no-riskpolis toegewezen na een WIA-keuring, als blijkt dat geen WIA, maar wel de no-riskpolis van toepassing is.

No-riskpolis: de voordelen voor jou als werkgever

Dankzij een no-riskpolis kun je mensen met een arbeidsbeperking aannemen zonder dat dit (grote) risico's oplevert voor je organisatie. De no-riskpolis is een regeling die uit de volgende voorwaarden bestaat:

 • Je krijgt een ziektewet-uitkering wanneer je werknemer ziek wordt
 • Je betaalt geen hogere premie voor de ziektewet
 • Je betaalt geen hogere premie wanneer je werknemer een WIA-uitkering krijgt

Wat zijn de voorwaarden voor een no-riskpolis?

De voorwaarden voor een no-riskpolis zijn afhankelijk van de situatie waarin jouw werknemer verkeert. Hieronder leggen wij je per situatie uit welke regelingen de no-riskpolis biedt en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden.

WAO- of WAZ-uitkering

De no-riskpolis geldt wanneer een werknemer bij het begin van hun dienstverband een WAO- of WAZ-uitkering ontvangt en binnen de vijf jaar erna ziek wordt.

WIA-uitkering


De no-riskpolis geldt wanneer de werknemer vanaf het begin van het dienstverband een WIA-uitkering krijgt en de werknemer binnen de vijf jaar erna ziek wordt.

Ook geldt de polis wanneer de werknemer na toekenning van een WIA-uitkering in dienst blijft of wanneer de aanvraag van een WIA-uitkering aan het einde van de wachttijd (na 104 weken) is afgewezen. Je leest daar meer over op de website van UWV

WW-uitkering


Als werkgever mag je via deze regeling een Ziektewet-uitkering aanvragen wanneer de werknemer tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 in dienst is gekomen en wanneer die geboren is vóór 1 januari 1962.

De werknemer krijgt vervolgens 13 weken lang een ziektewet-uitkering wanneer aantoonbaar blijkt dat die vanuit een WW-uitkering in dienst kwam en wanneer die langer dan 52 weken een WW-uitkering heeft ontvangen.

Wajong-uitkering


Je hebt als werkgever recht op een no-riskpolis wanneer je werknemer ooit een Wajong-uitkering kreeg of hulp kreeg tijdens het werken op grond van de Wajong. De no-riskpolis geldt ook wanneer de Wajong-aanvraag is afgewezen omdat niet kon worden vastgesteld dat de werknemer langdurig niet inzetbaar was.

WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan


Je kunt aanspraak maken op een no-riskpolis wanneer de werknemer bij je in een artikel 7 WSW-dienstverband zit waarvoor je loonkostensubsidie krijgt.

Dit geldt onder voorwaarden ook wanneer je werknemer vlak voor die bij jou aan de slag ging in een artikel 2 WSW-dienstverband zat, bijvoorbeeld op een beschutte werkplek of bij een sociaal ontwikkelbedrijf.

De no-riskpolis geldt ook wanneer de werknemer voordat hij bij je in dienst kwam een baan had via de voormalige Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) of via de voormalige Besluit in- en doorstroombanen (ID).

Doelgroepregister


Is jouw werknemer na 1 januari 2015 in dienst gekomen en is die opgenomen in het doelgroepregister? Dan geldt de no-riskpolis in de volgende gevallen:

 • Wanneer de werknemer minder dan het minimumloon verdient, tot de doelgroep banenafspraak behoort en van de gemeente een IOAW-, IOAZ-, Anw- of bijstanduitkering kreeg via de Participatiewet (en bij jou is gaan werken na bemiddeling door de gemeente)
 • Wanneer de werknemer zich bij UWV heeft gemeld voor een beoordeling arbeidsvermogen omdat die in het verleden speciaal onderwijs of praktijkonderwijs heeft gevolgd
 • Wanneer de Wajong-aanvraag van de werknemer is afgewezen omdat niet kon worden vastgesteld dat die langdurig arbeidsongeschikt was
 • Wanneer de werknemer alleen het wettelijk minimumloon kan verdienen met een zogenaamde voorziening

Beschut werk


De no-riskpolis is van kracht wanneer de werknemer via de Participatiewet na 21 januari 2015 voor de gemeente werkt op een zogenaamde ‘beschutte werkplek’. Dit is een door de gemeente geïnitieerde werkplek waar een hoge mate van begeleiding en aanpassing mogelijk is voor werknemers met een beperking.

Scholingsbelemmeringen


De no-riskpolis geldt wanneer de werknemer belemmerd is in (het voltooien van) hun onderwijsmogelijkheden vanwege een beperking en hij of zij binnen vijf jaar na het volgen van onderwijs bij jou in dienst komt. In dit geval geldt de no-riskpolis tot vijf jaar nadat de werknemer in dienst treedt.

Wet REA


De no-riskpolis is van kracht wanneer je werknemer een arbeidsbeperking had op het moment dat de Wet REA werd afgeschaft. DIt was op 28 december 2005. Daarnaast dient de werknemer te voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • Hij of zij had recht op een WAO- of WAZ-uitkering
 • Hij of zij had recht op een Wet REA-voorziening
 • Hij of zij was werkzaam via de WSW
 • Hij of zij viel buiten de doelgroep van de WSW vanwege een beslissing van UWV
 • Hij of zij had moeite met werken of het vinden hiervan (en dit is aantoonbaar dankzij een verklaring vanuit UWV of de gemeente

SFB (structureel functionele beperking)


In het geval van een SFB geldt de no-riskpolis in de volgende situatie:

 • Wanneer je werknemer voor 2015 in dienst trad
 • Wanneer de gemeente toen nog verantwoordelijk was voor de re-integratie
 • Wanneer de werknemer een verklaring van UWV kan overhandigen waarin staat dat de arbeidsbeperking voortkomt uit een ziekte of handicap
 • Wanneer de werknemer binnen 5 jaar na het starten van het dienstverband ziek wordt

Hoe lang geldt de no-riskpolis?

In de meeste gevallen geldt dat no-riskpolis voor vijf jaar. In sommige gevallen kan er een verlenging worden aangevraagd van nog eens vijf jaar, bijvoorbeeld wanneer de werknemer ernstig ziek is geweest.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin de no-riskpolis sowieso langer dan vijf jaar duurt. Dat is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • De werknemer beschikt over een WSW-indicatie
 • De werknemer heeft een beschutte werkplek
 • De werknemer valt binnen de doelgroep banenafspraak (en is dus ingeschreven in het zogenaamde doelgroepregister)
 • De werknemer heeft (of had) een Wajong

Hulp nodig bij terugdringen verzuim?

Wil je meer weten over de voordelen en toepassing van de no-riskpolisbinnen jouw organisatie? Of ben je benieuwd wat je kunt doen om verzuimrisico's binnen je organisatie te minimaliseren? Dan gaat People in Place graag met je in gesprek.

De juiste mensen op de juiste plek, dat is waar wij als organisatie in geloven. En dat bereiken we door samen met jou te werken aan de vitaliteit van je werknemers. Dat doen we op het gebied van:

Meer weten? Neem dan contact met ons op via 078 611 1040 of vul het contactformulier in. We kijken uit naar een kennismaking!

Disclaimer: Wet- en regelgeving is onderhevig aan veranderingen. Check daarom altijd de website van UWV voor de meest actuele informatie.

Onze gouden driehoek

IG gouden driehoek

Wij zijn u graag van dienst

Bekijk ons team
Zoeken