Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Wat is re-integratie 3e spoor?

Directie People in Place

Het begeleiden van een werknemer met een WGA uitkering naar passend werk heet re-integratie 3 spoor. Een werknemer krijgt een WGA uitkering als hij/zij na twee jaar ziekte nog arbeidsmogelijkheden heeft (35% tot 80% arbeidsongeschikt). UWV voert hiervoor een WIA-keuring uit.

Ben je als werkgever verantwoordelijk voor re-integratie 3e spoor?

Ontvangt je werknemer een WGA-uitkering, dan ben je tijdens deze uitkeringsperiode maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratieverplichtingen.

Wanneer wordt 3e spoor re-integratie ingezet?

Ben je eigen risico drager voor de WGA, dan is er sprake van 3 spoor re-integratie. Zodra de werknemer arbeidsmogelijkheden heeft, kan dit traject worden gestart. Er wordt gekeken naar de restverdiencapaciteit ofwel het percentage van hoeveel de arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen na ziekte.

Waarom is een 3e spoor traject belangrijk

Als eigen risico drager krijg je de WGA-uitkering doorbelast en ben je verantwoordelijk voor de re-integratie. 3 spoor re-integratie moet zorgen voor nieuw werk en daarmee hogere inkomsten voor de werknemer en kostenreductie voor jou als werkgever.

Wie voert 3e spoor re-integratie uit?

Je kunt 3e spoor re-integratie onderbrengen in een verzekering bij UWV of een verzekeraar.

Ben je niet verzekerd, dan kun je zelf het beste een re-integratiebureau bij de hand nemen. Een re-integratiebureau beschikt over de juiste expertise om de werknemer in zo’n kort mogelijke tijd te re-integreren naar nieuw passend werk.

Zoeken