Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Re-integratie UWV WIA

Re-integratie, UWV en WIA-aanvraag: zo zit het

Management People in Place

Wanneer je na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid nog steeds niet in staat bent om te re-integreren op de werkvloer, kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering via UWV.Op deze pagina ontdek je meer over de regels rondom de WIA-aanvraag bij UWV. Ook kom je te weten welke WIA-uitkeringen er zijn en wanneer en hoe je hier aanspraak op maakt.

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: een uitleg

Wanneer je ziek of arbeidsongeschikt raakt, ga je een re-integratietraject in. Tijdens dit traject ga je samen met je werkgever en met de arbo- of bedrijfsarts aan de slag om stap voor stap te re-integreren op de werkvloer. Vaak wordt hierbij ook de hulp ingeroepen van een arbeidsdeskundige of re-integratiecoach.

De regels en richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Hierin staat tot in detail beschreven hoe een goed re-integratietraject verloopt en wat er van zowel de werkgever als de werknemer mag worden verwacht.

Het re-integratietraject wordt vormgegeven aan de hand van de Wvp én aan de hand van jouw belastbaarheid als cliënt. Binnen een re-integratietraject wordt op verantwoorde en veilige wijze gewerkt aan herstel en duurzame inzetbaarheid.Met als uiteindelijk doel terug te keren in eigen/aangepast werk bij de huidige werkgever of in het geval van een 2e spoor-traject bij een andere werkgever.

Re-integratie in drie sporen

Binnen het re-integratietraject wordt onderscheid gemaakt tussen drie re-integratiesporen: spoor 1, spoor 2 en spoor 3. Elk spoor heeft weer een andere betekenis. Hieronder vind je daar een eenvoudige uitleg over.

Eerstespoor-re-integratie – Re-integratie in het eerste spoor heeft als doel om een terugkeer naar de eigen werkplek te realiseren. Tijdens een spoor 1-traject wordt dus gezocht naar mogelijkheden om weer aan de slag te kunnen bij je oude werkgever. Je hoeft hierdoor niet van werkgever te wisselen. Wel kan het zo zijn dat je binnen de huidige organisatie een andere functie krijgt aangeboden.

Tweedespoor-re-integratie – Re-integratie in het tweede spoor heeft als doel om passend werk te vinden bij een andere organisatie. Je richt je hierbij dus niet op een terugkeer naar je oude werkgever, maar op een re-integratie bij een andere werkgever. Het 1e spoor blijft echter altijd parallel meelopen. Zo kan de belasbaarheid van de werknemer ten goede veranderen of er kunnen nieuwe arbeidsmogelijkheden ontstaan bij de huidige werkgever.

Er wordt hoofdzakelijk voor dit traject gekozen wanneer er op je oude werkplek geen werk kan worden gerealiseerd dat past bij jouw belastbaarheid als herstellende medewerker. Dit wordt in eerste instantie wel vaak geprobeerd, bijvoorbeeld via jobcarving en jobcreation.

Derdespoor-re-integratie – Re-integratie in het derde spoor gaat van kracht wanneer na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid blijkt dat er nog steeds geen passende werkplek kan worden gevonden. (Dit spoor wordt ingezet als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA.)

Wanneer heb je recht op een WIA-uitkering?

Als je bijna twee jaar ziekt bent (88 weken) heb je het recht een WIA-keuring aan te vragen bij UWV. UWV heeft dan acht weken de tijd om tot een beslissing te komen Aan de hand van deze keuring wordt bepaald of je in aanmerking komt voor een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Beide uitkeringen zijn onderdeel van de WIA.

Wanneer krijg je een WGA-uitkering?


Om in aanmerking te komen voor een WGA-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt
  • Je bent minstens 80% arbeidsongeschikt, maar er is nog een redelijke kans op herstel

Je komt dus in aanmerking voor een WGA-uitkering wanneer je onder de noemer ‘tijdelijk arbeidsongeschikt’ valt.

Wanneer krijg je een IVA-uitkering?


Om in aanmerking te komen voor een IVA-uitkering geldt de volgende voorwaarde:

  • Je bent minstens 80% arbeidsongeschikt en er is weinig of geen kans op herstel.

Hoe vraag je een WIA-uitkering aan?

De werknemer krijgt automatisch bericht van UWV dat WIS kan worden aangevraagd. Het aanvragen van een WIA-uitkering verloopt via de website van UWV. Je kunt hiervoor eventueel de hulp van je werkgever vragen of de hulp inschakelen van een arbeidsdeskundige, arbodienst of re-integratiecoach. Voor je WIA-aanvraag bij UWV heb je de volgende informatie nodig:

  • DigiD-inloggegevens
  • Datum waarop je ziek werd
  • Gegevens van je werkgevers in de afgelopen vijf jaar
  • Informatie over opleidingen en cursussen die je volgde
  • Rekeningnummer van je bankrekening
Intervisie bij People in Place

Re-integratiedeskundige nodig? People in Place helpt je verder

Kamp je met ziekte of arbeidsongeschiktheid? Of wil je meer weten over WIA en re-integratie? Dan gaat People in Place graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Dat geldt voor werknemers, maar ook voor werkgevers die expertise nodig hebben omtrent re-integratietrajecten.

People in Place ondersteunt organisaties bij het vinden en behouden van optimaal vitale werknemers die zich thuis voelen óp het werk en ín het werk dat ze doen. De juiste mensen op de juiste plek, dat is waar onze dienstverlening om draait. Met die aanpak helpen we organisaties en hun werknemers om het verloop te verlagen, het werkgeluk te verhogen en het risico op ziekte of arbeidsongeschiktheid te minimaliseren.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem via onderstaande button contact met ons op of bel ons op telefoonnummer 078-6111040.

Disclaimer: Wet- en regelgeving is onderhevig aan veranderingen. Check daarom altijd de website van UWV voor de meest actuele informatie.

Zoeken