Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Re-integratie burn out

Re-integratie na burn-out: zo pak je dat aan

Directie People in Place

Een burn-out kan leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer na deze periode weer aan de slag wil, is er re-integratie nodig. Dat wil zeggen dat de werknemer stap voor stap de terugkeer maakt naar duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Op deze pagina vertellen we hoe je een re-integratie na burn-out het beste kunt begeleiden.

Waarom is re-integratie na burn-out nodig?

Een burn-out heeft grote impact op iemands energie, gemoed en emotionele toestand. De klachten van een burn-out zijn mentaal, maar vaak ook fysiek. Zo kan een burn-out leiden tot moeheid, futloosheid, hoofdpijn, spierspanning en diverse andere klachten. Ook mentaal is het klachtenprofiel divers. Sommige werknemers die lijden aan burn-out, ervaren gevoelens van depressie en lusteloosheid. Anderen voelen zich gestrest, somber of schuldig.

Het herstelproces van een burn-out ziet er voor iedereen anders uit. Sommige cliënten hebben behoefte aan therapie, anderen aan medicatie en weer anderen aan rust, regelmaat en reinheid. Wanneer een burn-out niet goed behandeld wordt en de cliënt na afname van klachten te snel weer aan het werk gaat, is de kans op een terugval groot. Uit onderzoek blijkt dat die kans op maar liefst 65% ligt.

Om de kans op terugval te minimaliseren en de werknemer te helpen om weer duurzaam inzetbaar te worden op de werkvloer, is een goed re-integratieplan van vitaal belang. Dankzij re-integratie maakt de cliënt stap voor stap de terugkeer naar het eigen werk of naar een (tijdelijke) andere werkplek binnen of buiten de organisatie. Tijdens dit re-integratieproces wordt goed gekeken naar de belastbaarheid van de cliënt en wordt het traject hier nauwlettend op afgestemd.

Hoe voorkom je terugval na burn-out tijdens re-integratie?

Om een terugval na burn-out te voorkomen en het re-integratieproces goed te laten verlopen, kun je als werkgever diverse maatregelen nemen. Sommige van deze maatregelen zijn repressief, andere zijn preventief. Hieronder vind je daar een uitleg over.

1. Opbouwschema opstellen


Wanneer je werknemer na een burn-out re-integreert via spoor 1 of spoor 2 (daarover later meer), is een goed opbouwschema nodig. Een opbouwschema voor re-integratie na burn-out is erop gericht de belasting van het werk af te stemmen op de belastbaarheid van de werknemer. Er wordt dus gekeken naar wat de werknemer fysiek en mentaal aankan en naar hoe het werk daarop kan worden afgestemd.

Samenwerken met de arbo- of bedrijfsarts

Het opstellen van een opbouwschema doe je niet enkel in overleg met de werknemer. Je schakelt hiervoor ook de hulp in van een bedrijfsarts of arbo-arts. Die beschikt over de expertise om de belastbaarheid van de cliënt in kaart te brengen en kan je van nuttig advies voorzien over het tempo waarop de cliënt kan re-integreren. De arts onderhoudt actief contact met de werknemer om hierop toe te zien.

Re-integratiecoach inschakelen

Niet alleen een arts kan uitkomst bieden tijdens het uitvoeren van het opbouwschema. Ook het inschakelen van een re-integratiecoach is heel nuttig. Een re-integratiecoach weet precies hoe de regels en richtlijnen van re-integratie in elkaar zitten en kan dit proces van A tot Z voor je begeleiden.

Maar nog belangrijker is dat de coach de werknemer helpt het grotere geheel te over zien. Het gaat bij een burn-out vaak niet alleen om werk. Hoe ziet het totaalplaatje van werk en privé er bijvoorbeeld uit? (zieHuis van Werkvermogen). Hoe is de leefstijl van de werknemer en kunnen hierin stappen worden gemaakt?Het coachenvan vitaliteit speelt bij burn-out een belangrijke rol. De coach onderhoudt nauw contact met de cliënt, met jou en met de arts. Op die manier weet je zeker dat je re-integrerende medewerker de best mogelijke hulp krijgt.

2. Preventieve maatregelen nemen


Wanneer het om klachten zoals burn-out gaat, is preventie een belangrijk middel. Door de arbeidsomstandigheden van je werknemers onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren, voorkom je dat werknemers overspannen raken en arbeidsongeschikt worden.

1. Verbeter het werkklimaat

Een gezond en gelukkig team kan niet zonder een goed werkklimaat. Dankzij een goed werkklimaat worden je medewerkers productiever, melden ze zich minder vaak ziek, wordt het verloop kleiner en creëer je ambassadeurs voor je organisatie. Genoeg voordelen dus, maar hoe verbeter je het werkklimaat binnen je bedrijf? Daarover lees je meer op onze pagina met 4 tips voor een goed werkklimaat.

2. Stel een verzuimbeleid op

Een helder verzuimbeleid neemt onzekerheid weg onder je werknemers en standaardiseert belangrijke processen omtrent ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dankzij een goed verzuimbeleid krijg je een beter beeld van de oorzaken en opbouw van verzuim, beschik je over procedures om kort- en langdurend verzuim te managen en bouw je aan de juiste middelen om effectief samen te werken met je arbodienstverlener wanneer er re-integratie nodig is.

Benieuwd hoe je zelf een verzuimbeleid opstelt? Je leest er alles over op de pagina: verzuimbeleid opstellen, zo pak je dat aan

3. Ga in gesprek met je medewerkers

Veel werkgevers doen hun uiterste best om het werkklimaat binnen het bedrijf zo goed mogelijk in te richten. Toch blijkt dit niet altijd effectief. Werknemers die stress of werkdruk ervaren, laten dit namelijk niet altijd aan je weten, waardoor je als werkgever niet goed weet waar je op moet sturen.

Soms laten werknemers dit niet weten omdat ze bang zijn hun baan te verliezen, maar soms ook omdat ze denken dat de hoge werkdruk er nu eenmaal bij hoort. Ook blijkt dat werknemers zich soms onvoldoende gewaardeerd voelen door hun werkgever, maar dit niet willen of durven uit te spreken.

Als werkgever kun je concrete stappen zetten om de onderlinge transparantie te vergroten en om een vertrouwensrelatie op te bouwen met je personeel. Door actief te werken aan de communicatie met je werknemers, is de kans een stuk groter dat ze open zijn over de uitdagingen waarmee ze rondlopen op de werkvloer. Je kunt hen vervolgens helpen om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Een goede manier om hieraan te werken, is door regelmatig in gesprek te gaan met je werknemers. Liefst individueel. We doelen daarmee niet op een jaarlijks functioneringsgesprek, maar echt op een persoonlijk gesprek waarin je de werknemer vraagt hoe het gaat, wat hun ambities zijn en wat jij kunt doen om hun ervaring op de werkvloer te verbeteren.

De ervaring leert dat werknemers zo’n gesprek enorm waarderen. Ze voelen zich hierdoor serieus genomen en gewaardeerd. Niet alleen als medewerker, maar ook als mens. Dit leidt tot een hogere betrokkenheid en meer werkgeluk, en verkleint de kans op burn-out. Wil je daar meer over weten? Lees dan de pagina over het voeren van een goed gesprek.

Infographic preventieve maatregelen burn-out door organisatie

Zo werkt een re-integratietraject via People in Place

Bij People in Place helpen we jouw organisatie om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Ook wanneer medewerkers re-integreren na een burn-out. Samen starten we een professioneel re-integratietraject en helpen we je medewerkers om op hun eigen tempo te re-integreren op de arbeidsmarkt.

Re-integratie eerste spoor

Een re-integratietraject berust altijdop maatwerk. Op die manier weet je zeker dat je medewerker re-integreert op een tempo dat bij zijn of haar belastbaarheid past. In veel gevallen is het voor de werknemer mogelijk om te re-integreren binnen de eigen organisatie. Dit wordt re-integratie spoor 1 genoemd.

Re-integratie spoor 1 kan tot meerdere vormen van re-integratie leiden. Soms is het mogelijk dat de werknemer terugkeert naar het eigen werk. In dat geval is de re-integratie vooral gericht op het rustig opbouwen van het werk, net zolang tot de werknemer weer maximaal inzetbaar is.

Jobcarving en jobcreation
Het is ook mogelijk dat de werknemer niet (geheel) binnen het eigen werk kan re-integreren, maar elders in de organisatie. In dat geval wordt gebruikgemaakt van jobcarving of jobcreation. Er wordt dan speciaal een werkplek gecreëerd of aangepast om het re-integratieproces vlot te laten verlopen.

Re-integratie tweede spoor


Soms is er geen passende werkplek binnen de eigen organisatie mogelijk en is het nodig om bij een andere werkgever te re-integreren. Dit staat bekend als re-integratie spoor 2. People in Place helpt jouw werknemer dan om elders te re-integreren en stap voor stap de terugkeer te maken naar de arbeidsmarkt. Dit kan onder meer via een werkervaringsplaats. Spoor 1 blijft altijd parallel lopen aan het 2e spoor-traject. Mocht de mogelijkheid zich voordoen, dan kan de werknemer voor het einde van de wachttijd atijd terugkeren naar de eigen werkgever

Meer weten? Vraag ons vrijblijvend om advies

Tijdens het re-integratietraject brengt People in Place samen met de werknemer en de bedrijfsarts of arbo-arts in kaart hoe het traject eruit komt te zien. Er wordt daarbij gekeken naar de wensen en behoeften van de werknemer, naar zijn of haar fysieke en mentale belastbaarheid en naar de re-integratiemogelijkheden die jij als werkgever te bieden hebt.

Wil je hier meer over weten? Dan gaat People in Place graag met je in gesprek over de mogelijkheden.Neem via onderstaande button contact met ons op of bel ons op telefoonnummer 078-6111040.

Zoeken