Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Test & Onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Maakt arbeidsmogelijkheden snel inzichtelijk

People in place werkt samen met regionale arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft betrouwbare en objectieve informatie over de arbeidsmogelijkheden van een medewerker die langdurig ziek is of voor wie verzuim dreigt.

Dit zogeheten AD-onderzoek geeft u een optimaal beeld van de kansen en beperkingen van werknemers binnen uw organisatie. Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Arbeidsdeskundig onderzoek: niet verplicht, wel onmisbaar

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) stelt een AD-onderzoek niet verplicht, maar de praktijk wijst uit dat zo’n onderzoek onmisbaar is. Zo is UWV bij toetsing aan het einde van twee jaar ziekte zeer kritisch als er geen arbeidsdeskundig rapport aanwezig is in het dossier.

Hoe eerder een AD-onderzoek plaats vindt hoe beter.

Wij raden aan een arbeidsdeskundig onderzoek in een zo vroeg mogelijk stadium te laten plaatsen vinden. De meeste arbeidsdeskundige onderzoeken vinden plaats als een werknemer geen zicht meer heeft op terugkeer naar eigen werk. Dit speelt meestal rond het einde van het eerste ziekte jaar.

Onze ervaring leert dat het eerder inzetten van een Arbeidsdeskundig onderzoek het verzuimtraject verkort dan wel versnelt. Dit scheelt tijd en kosten voor de werkgever en geeft duidelijkheid en daarmee ook meer zekerheid over de vervolgstappen voor de werknemer in kwestie. Daarnaast zijn er situaties denkbaar waarbij Arbeidsdeskundig Onderzoek preventief werkt.

Situaties waarbij arbeidsdeskundig onderzoek oplossing biedt

Hieronder vindt u verschillende situaties waarbij een arbeidsdeskundig onderzoek kan worden ingezet:

  • Een meningsverschil over de zwaarte van een functie;
  • Dreigend verzuim van een werknemer vanwege mentale of fysieke gezondheidsklachten;
  • Het inzichtelijk maken van de huidige belastbaarheid van een werknemer en de daarmee bestaande randvoorwaarden om de functie op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren;
  • Het doorgronden, begrijpen en beoordelen van een ziekmelding;
  • Het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer als terugkeer naar eigen werk niet meer mogelijk is;
  • Het geven van uitsluitsel voor een re-integratie eerste spoor, re-integratie tweede spoor of eventueel een re-integratie derde spoor vanuit een WGA-uitkering.

De uitkomsten van een arbeidsdeskundig onderzoek

De basis van de arbeidsdeskundige rapportage bestaat uit de zogeheten Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Hierbij geeft de arbeidsdeskundige aan welke taken en functies de werknemer nog kan uitvoeren. Een werkplekonderzoek kan deel uitmaken van dit AD-onderzoek. Daarnaast vindt er overleg plaats tussen de werknemer en de bedrijfsarts. De conclusies en adviezen uit beide onderzoeken worden vast gelegd in een eindrapportage.

Arbeidsdeskundig onderzoek zorgt voor positieve ervaringen

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt veelal positief ervaren door werknemers en werkgevers. Een arbeidsdeskundige geeft onafhankelijk een objectief re-integratieadvies over de vaak onzekere toekomst van de werknemer. Dit brengt rust en geeft de werknemer weer perspectief. Dat is fijn en ook hard nodig, want bij ziekte gaat de werknemer meestal door een zware periode. Voor de werkgever is het anderzijds prettig te weten welke rol hij of zij heeft bij het eventuele herstel van de medewerker. Daarnaast krijgen de werkgever en de werknemer meer inzicht in de wetgeving rondom verzuim en langdurige ziekte.

Wij werken samen met arbeidsdeskundige experts.

People in Place heeft een samenwerkingsverband met gecertificeerde arbeidsdeskundigen. Deze arbeidsdeskundigen hebben veel ervaring met de aanpak van complexe en langdurige verzuimtrajecten en kent de UWV procedures vanwege werkervaring binnen het UWV door en door.

Om kosten niet onnodig op te laten lopen, beoordeelt de arbeidsdeskundige of een arbeidsdeskundig onderzoek noodzakelijk is of mogelijk een arbeidsdeskundige scan al voldoet. Met de inzet van deze arbeidsdeskundigen beschikt u over een gedegen en professioneel onderzoek met een heldere rapportage!

People in Place werkt samen met:

Vraag tijdig u arbeidsdeskundig onderzoek aan

Wilt een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren voor één of meer van uw werknemers? Vraag hier een offerte aan.

Werkgebied Arbeidsdeskundigen

Wij hebben een werkgebied dat rijkt van regio Rijnmond, Alblasser- en Hoeksche Waard tot het noordelijke deel van Midden- en West-Brabant.


Wij verzorgen AD-onderzoeken in:

Zoeken