Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Werkgever

Vitaliteit

Optimaal vitale werknemers

Winst voor de werknemer, winst voor de organisatie

Team People in Place

Thuis op 't werk

Wil jij dat jouw werknemers tot hun recht komen binnen jouw organisatie? Dat zij zich thuis voelen op de werkvloer en hun persoonlijke kwaliteiten in zetten om het beste uit jouw organisatie te halen?

Dan ben je bij People in Place aan het juiste adres.

Werknemers die lekker in hun vel zitten, zetten net dat stapje extra. Ze denken en ontwikkelen mee met de organisatie. Je krijgt meer betrokken en loyale werknemers die samen zorgen voor een hogere productiviteit, betere kwaliteit, minder verzuimkosten, lagere wervingslasten en minder verloop.

Om zo’n fijn werkklimaat te creëren moeten de werkgever én de werknemer beiden in staat zijn de juiste beslissingen te nemen rondom welzijn, loopbaanontwikkeling en onverhoopt verzuim. Wat hebben jouw (zieke) werknemers nodig en wat heb jij als organisatie nodig? Wat past wel en wat past niet? Waar kunnen jullie veranderen, ontwikkelen en elkaar handvatten bieden? Hoe zorgen jullie samen voor de juiste weg naar “thuisvoelen op het werk”?

3 punten van aandacht bij het behouden van goede werknemers

Werknemers behouden - en in het bijzonder goede en gezonde werknemers - wordt steeds belangrijker voor organisaties. Helaas lukt dat niet altijd.

Ten eerste merken we met zijn allen dat door onze drukke, dynamische maatschappij en grillige economie het verzuimpercentage een punt van aandacht blijft. Niet alleen vanwege fysieke beperkingen. Juist mentaal verzuim neemt een vogelvlucht. Werknemers zijn vaak in de zogenaamde werktrein gestapt en boemelen maar door. Ze gaan mee in de waan van de dag. Voor zowel de leidinggevende (die is immers ook een werknemer) en werknemers is het belangrijk bewust te worden van hun gedrag in hun werk.

Ten tweede zijn je werknemers en de organisatie constant in beweging en hierdoor kan scheefgroei ontstaan in enerzijds talenten, vaardigheden en ontwikkeling van de medewerker en anderzijds de ontwikkeling van een functie en/of organisatie. Hierdoor kunnen werknemers overbelast raken of juist onderbelast. Voor beide geldt dat dat het werkplezier vermindert, terwijl werkplezier juist een steeds belangrijkere rol speelt bij werknemers voor mentaal welzijn: doen wat je leuk vindt.

Tot slot is er een grote groep werknemers die niet zo honkvast is. Als het werkplezier afneemt zijn ze snel geneigd over te stappen naar een andere baan, zonder het gesprek eerst in de organisatie aan te gaan.

8 voordelen van optimaal vitale werknemers

Werknemers hebben continu de juiste zorg en aandacht nodig om te blijven bloeien. Waar staan je werknemers fysiek en mentaal en wat wil je als organisatie voor hen betekenen? En wat willen en kunnen zij voor de organisatie betekenen. Uiteindelijk draagt deze zorg bij aan een win-win situatie voor werkgever én werknemer.

Optimaal vitale werknemers:

 • zijn meer gemotiveerd;
 • zijn productiever;
 • leveren meer kwaliteit;
 • verzuimen minder;
 • zijn loyaler;
 • zijn winstgevender;
 • versterken de bedrijfscontinuïteit;
Loopbaanondersteuning_body

4 werkgebieden

Wij ontzorgen jouw organisatie en je werknemers op ieder moment in de loopbaan. Onze coaches stimuleren jouw werknemers het beste uit zichzelf te halen tijdens hun werk, bij onverhoopt verzuim of bij het vinden van een nieuwe baan.

Onze gouden driehoek speelt hierbij een belangrijke rol. Zo kijken onze coaches bij ieder traject naar de beste match tussen werknemer, werk en organisatie, omdat niet alleen capaciteiten en vaardigheden belangrijk zijn, maar ook bedrijfscultuur, werksfeer en teamdynamiek.

Wij ontzorgen je bij:

 1. Loopbaanontwikkeling;
 2. Verzuimpreventie;
 3. Re-integratie;
 4. Outplacement.

Na jaren in het basisonderwijs gewerkt te hebben merkte ik gaandeweg dat ik me steeds minder kon vinden in mijn werk als leerkracht.

Met het bespreken van de testverslagen ben ik me bewuster geworden van hoe ik in mijn werk sta en of ik dat ook echt nog leuk vindt. Ik denk dat ik met het eindverslag en de inzichten die ik heb gekregen goed het gesprek in kan gaan met mijn leidinggevende.

Belangrijk is voor mij dat ik wil en kan blijven in mijn huidige functie bij mijn werkgever. Ook daar zijn dingen veranderd door de inzichten die ik heb gekregen. Ook onderneem ik nu diverse dingen om naast mijn baan andere dingen die mijn interesse hebben te starten.

Deze coaches kunnen u helpen

Bekijk ons team
Zoeken