Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Werkgever

Loopbaanbegeleiding

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Coach bespreking People in Place

Loopbaanbegeleiding onmisbaar voor organisaties

Regelmatig krijgen wij vraagstukken over duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie. Niet zo gek, als je het percentage ziet van werknemers die bijvoorbeeld te maken krijgen met een burn-out. Daarnaast zijn werknemers steeds minder honkvast. Ze switchen sneller van baan, iets wat ook gevoed wordt door het huidige bedrijfsleven. Het werk wordt steeds dynamischer en moet zich continu aanpassen aan de trends en veranderingen. Dat betekent dat er voor en door werknemers een hoop verbeterd kan worden. Zeker als de pensioenleeftijd omhoog blijft gaan.

Loopbaanontwikkeling zorgt voor bedrijfsontwikkeling

Uw werknemers spelen een belangrijke rol binnen uw organisatie. Iedere werknemer heeft een eigen werkplek, waarin hij of zij kan groeien en bloeien. Samen zorgen uw werknemers dat de organisatie kan floreren. Duurzame inzetbaarheid van werknemers is daarom een belangrijk onderwerp binnen het verzuimbeleid of beter gezegd personeelsbeleid. People in Place wil u hierin graag ondersteunen.

Goede loopbaanbegeleiding is win-win

Werknemers hebben continu de juiste zorg en aandacht nodig om te blijven bloeien. Waar staan uw werknemers fysiek en mentaal en wat wilt u als organisatie voor hen betekenen? En wat willen zij voor uw organisatie betekenen. Uiteindelijk draagt deze zorg bij aan een win-win situatie voor werkgever én werknemer.

 • Vitale werknemers;
 • Bevlogen werknemers;
 • Kostenbesparingen;
 • Behoud van kennis;
 • Continuiteït;
 • Hogere productiviteit.

6 belangrijke loopbaanvragen

Het is belangrijk om als werkgever regelmatig inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van personeel. Vragen die hierbij centraal kunnen staan zijn:

 • Zit iedereen nog op de juiste plek?
 • Wie moeten bijscholen of ontwikkelen?
 • Wie kan waar heen stromen?
 • Wie lijkt een te hoge werkdruk te ervaren?
 • Past de belastbaarheid van de functie nog bij de werknemer?
 • Hoe zit het met de bevlogenheid van mijn werknemers?

6 situaties die vragen om loopbaanbegeleiding

Er zijn verschillende situaties te bedenken waarbij de P van personeel een belangrijk aandeel hoort te krijgen binnen het beleid van de organisatie.

Het kan zijn dat u zich als organisatie wil profileren als een zeer goede werknemersorganisatie. Anderszijds kan het zijn dat het type organisatie dat u bent (denk aan zorginstelling, onderwijs, productiebedrijven, commercial driven) met zich meebrengt dat werknemers mentaal en fysiek sterk in hun schoenen moeten staan. Kortom in de volgende situaties speelt loopbaanbegeleiding een belangrijke rol:

 • Duurzame inzetbaarheid speelt een belangrijke rol in het personeelsbeleid;
 • U wilt zich als organisatie profileren als "Fit company";
 • Belastbaarheid werknemer komt in het geding;
 • Onvrede of onrust bij en tussen werknemers;
 • Bij twijfel mentale welzijn werknemer;
 • Het ziekteverzuim stijgt of er is sprake van een hoog verzuimpercentage.
Loopbaanondersteuning_body

Loopbaanbegeleiding afgestemd op de werknemer in kwestie

Door het aanbieden van adviezen voor nieuwe kennis, opleidingen en bijscholing(en) kunnen werknemers zich verder ontwikkelen. Activiteiten rondom loopbaanontwikkeling is een duurzame investering voor zowel de werkgever als de werknemer.

Wij kunnen uw organisatie en uw werknemers ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling van uw werknemers. Dit wordt op maat afgestemd met de werknemer en natuurlijk ook met u als organisatie.

Wij helpen met:

Loopbaan ontwikkel assessments
Het assessment center geeft inzicht in de competenties, kwaliteiten en aandachtspunten van de werknemer. Ook geeft het assessment meer inzicht in het ontwikkelpotentieel de werknemer.

Persoonlijke ontwikkelingtesten
We zetten een mix van testen in afgestemd op de hulpvraag van de werknemer en werkgever.
Mogelijke vragen die hierbij spelen zijn:

De resultaten van deze testen helpen bij het in kaart brengen van het juiste loopbaanpad voor de werknemer.

Persoonlijk coaching
Met persoonlijke coaching bieden wij ondersteuning in het hervinden van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de werknemer. We gaan ervan uit dat de oplossing in de persoon zelf zit; een goede coach helpt de werknemer deze oplossing te vinden. Hierbij is aandacht voor privé-werk balans. Ook met aandacht voor het principe "het huis van werkvermogen". Daarnaast wordt loopbaancoaching ingezet, waarbij specifiek aandacht is voor het carrierepad dat men wil bewandelen.

Na jaren in het basisonderwijs gewerkt te hebben merkte ik gaandeweg dat ik me steeds minder kon vinden in mijn werk als leerkracht.

Voormalig leerkracht basisonderwijs

Met het bespreken van de testverslagen ben ik me bewuster geworden van hoe ik in mijn werk sta en of ik dat ook echt nog leuk vindt. Ik denk dat ik met het eindverslag en de inzichten die ik heb gekregen goed het gesprek in kan gaan met mijn leidinggevende.

Loopbaanbegeleiding

Belangrijk is voor mij dat ik wil en kan blijven in mijn huidige functie bij mijn werkgever. Ook daar zijn dingen veranderd door de inzichten die ik heb gekregen. Ook onderneem ik nu diverse dingen om naast mijn baan andere dingen die mijn interesse hebben te starten.

Loopbaantraject

Deze coaches kunnen u helpen

Bekijk ons team
Zoeken