Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Coaching

Vertrouwenspersoon

Objectief, onafhankelijk en oplossingsgericht.

Directie People in Place heeft netwerk vertrouwenspersonen

Binnen uw organisatie kunt u te maken hebben met agressie, geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of integriteitsschendingen. Het is fijn als uw werknemers terecht kunnen bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

In welke situatie is een externe vertrouwenspersoon belangrijk?

People in Place biedt uw organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van een externe vertrouwenspersoon. Medewerkers die te maken krijgen met agressie, geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of integriteitsschendingen kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon.

Voor wie is een externe vertrouwenspersoon bedoeld?

Dit geldt voor vaste medewerkers, ingehuurd personeel, uitzendkrachten, tijdelijke medewerkers en ook voor medewerkers met 0-uren contracten. Door de rol die de vertrouwenspersoon heeft, is deze een laagdrempelige gesprekspartner. De vertrouwenspersoon vangt de medewerker op, begeleidt deze in de volgende stappen en ondersteunt de medewerker zo veel mogelijk.

Wat zijn de voordelen van een externe vertrouwenspersoon voor werknemers?

 • Opvang, ondersteuning en begeleiding van de melder;
 • Hulp bij het indienen van de klacht;
 • De medewerker voelt zich gehoord;
 • Gevoel van veiligheid;
 • Vertrouwelijkheid is geborgd;
 • Betere werkmotivatie;
 • Betere werksfeer.

Wat zijn de voordelen van een externe vertrouwenspersoon voor de werkgever.

 • Uitvoerende ondersteuning bij wettelijke verplichtingen/zorgplicht vanuit ARBO-wetgeving;
 • Kostenbesparing door minder ziekteverzuim;
 • Verhoging van de productiviteit van de werknemers;
 • Beter werksfeer en samenwerking binnen de organisatie;
 • Het voorkomt dat een werknemer naar een derde partij op zoek gaat om zijn verhaal te doen.

Wat is de procedure bij het gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon.

 • Uw werknemers melden zich bij een kwestie direct bij de vertrouwenspersoon via één centraal e-mailadres ;
 • Binnen drie dagen krijgt de betreffende werknemer reactie van de vertrouwenspersoon;
 • Na telefonisch of schriftelijk contact maakt de vertrouwenspersoon zo nodig een afspraak voor een 1 op 1 gesprek met uw werknemer;
 • Indien nodig, volgen meerdere gesprekken.
Zoeken