Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Werkgever

Verzuimpreventie

Richard en Reinier - People in Place

Voorkom (langdurig) verzuim door tijdig en actief op te treden

Uitval van werknemers door mentaal of fysiek verzuim is niet alleen een last voor de betreffende werknemer, maar ook voor de organisatie. Een groot verzuimpercentage brengt hoge kosten met zich mee en heeft daarnaast invloed op de continuïteit van de organisatie. Voor de gezonde, niet verzuimende werknemers wordt de werkdruk verhoogd, waardoor voor hen het risico op uitval wordt vergroot. Productiviteit en kwaliteit komen in het geding. Het is dus cruciaal om tijdig signalen bij werknemers op te pikken én werknemers zich er bewust van te maken dat het voor hen ook belangrijk is zélf tijdig aan de bel te trekken. Voorkomen is voor alle partijen beter dan genezen. Wil je meer doen om verzuim te voorkomen en te verkorten? Wij denken graag met je mee.

Coaching op maat

Coaching op maat is standaard opgenomen in onze trajecten. Daarnaast kun je kiezen voor losse coachingingssessies (o.a. verzuimpreventie) of aanvullende coachingssessies mocht daar behoefte aan zijn. Extra sessies kunnen plaatsvinden binnen een traject of worden ingezet als extra ondersteuning na een traject.

Inzet arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan al eerder worden ingezet dan aan het einde van het eerste ziekte jaar voor een AD-onderzoek. Een arbeidsdeskundige kun je al bij de eerste signalen van uitval om advies vragen. Er kan een werkplekonderzoek worden uitgevoerd en een vevroegd AD-onderzoek. Hoe eerder de belastbaarheid en het loopbaanperspectief dat daar mee samenhangt in kaart kan worden gebracht, hoe beter.

Verzuimpreventie op Landgoed BuitenLeeft

In samenwerking met Margriet Knospe van BuitenWerkt bieden we ook diensten aan op het Landgoed BuitenLeeft in Delft.

Reinier van der Hel en Margriet Knospe
Zoeken