Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Werkgever

Re-integratie

Terug op een werkplek die past

Overleg re-integratiecoaches

Re-integratie coaching op persoonlijke en motiverende wijze

Ons krachtig en gedreven team van professionele coaches begeleiden werknemers bij eerste spoor trajecten (re-integreren bij eigen werkgever), tweede spoor trajecten (re-integreren naar nieuwe werkgever) en derde spoor trajecten (vanuit WIA). Zij doen dit met een persoonlijke en motiverende werkwijze. Onze loopbaancoaches stemmen de trajecten altijd af op het individu met als doel dat de werknemer uit eigen kracht weer floreert in haar of zijn loopbaan. Zij helpen bij uiteenlopende verzuimvraagstukken, zoals fysieke klachten, mentale klachten, maar ook bij re-integratie met specifieke achtergrond, zoals bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Maatwerk mix van re-integratie instrumenten

Iedere werknemer, organisatie en situatie is anders en vraagt om een aanpak op maat. Met een uitgebreide persoonlijk intake gesprek, zorgen onze re-integratiecoaches voor een plan van aanpak op maat; De re-integratiecoaches helpen met de juiste mix van trainingen, coaching en testen; Met diverse extra’s services willen wij zo effectief en zo snel mogelijk resultaat behalen. Denk aan: sollicitantenbank, werkervaringsplaatsen, arbeidsmediation en jobcoaching. Maar bijvoorbeeld ook ondernemingscoaching als blijkt dat een eigen onderneming starten de juiste weg is voor de betreffende werknemer.

Loopbaancoaching_tekening

Loopbaancoaching_tekening

Tijdig het juiste onderzoek om re-integratietrajecten te versnellen

Bij verzuim is niet altijd duidelijk of terugkeer naar eigen werk of ander werk haalbaar is in de daarvoor gestelde termijnen van UWV (Wet Verbetering Poortwachter). Diverse onderzoeken kunnen meer inzicht geven in het verloop van een verzuimtraject. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid voor jouw als werkgever, maar ook voor de werknemer. Wist je bijvoorbeeld dat een tweede spoor traject al in het eerste ziektejaar gestart kan worden, als eerder blijkt dat je werknemer niet meer bij jouw organisatie kan terugkeren.

De volgende onderzoeken helpen verzuimtrajecten te verkorten en te versnellen:

Arbeidsdeskundig Onderzoek; bij twijfel of terugkeer binnen de organisatie haalbaar is
Als blijkt dat uw werknemer geen zicht meer heeft op terugkeer naar eigen werk, dan vindt vaak een arbeidsdeskundig onderzoek plaatst. Meestal speelt dit rond het einde van het eerste ziektejaar, aangezien daarna een tweede spoor traject start. Echter, de praktijk wijst uit dat het eerder inzetten van een Arbeidsdeskundig onderzoek het verzuimtraject verkort dan wel versnelt. Dit scheelt tijd en kosten voor u als werkgever en geeft duidelijkheid en zekerheid over de vervolgstappen voor de werknemer. Dus ons advies is om zodra er twijfel bestaat of terugkeer naar eigen werk mogelijk is een arbeidsdeskundig onderzoek te starten. Mocht hieruit blijken dat re-integreren naar een andere werkgever noodzakelijk is, kan het tweede spoor traject direct worden gestart.

Re-integratie Assessment; geeft meer diepgang aan de oorzaak van het verzuim
Een re-integratieassessment is zeer geschikt wanneer er ondanks het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek nog altijd twijfel is over de re-integratiemogelijkheden van een medewerker. Het re-integratieassessment is een onderzoeksinstrument dat zich richt op de psychische belastbaarheid, de draagkracht en de mogelijkheden van de werknemer. Met een re-integratieassessment onderzoeken wij wat de oorzaak is van de uitval of stagnatie in het functioneren. Naar aanleiding hiervan geven wij gericht advies, waarmee een re-integratieplan wordt opgesteld. Het re-integratieassessment bieden wij aan in samenwerking met Cereo.

Haalbaarheidsonderzoek; voor het bepalen van de afstand tot de arbeidsmarkt
Is er twijfel of re-integratie überhaupt mogelijk is, start dan zo snel mogelijk een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek brengt op efficiënte en heldere wijze in kaart hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is voor een werknemer en of een tweede spoortraject dus wel haalbaar is.

Gespecialiseerde re-integratietrajecten.

Er zijn re-integratietrajecten, waar zowel de werknemer als de werkgever gebaat is bij een re-integratiecoach met een bepaalde specialisatie.

Denk aan re-integratietrajecten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). People in Place heeft experts op dit gebied die je werknemers op een juiste manier kunnen begeleiden.

Een ander voorbeeld is de locatie waar de re-integratietrajecten plaatsvinden. Zo zijn er werknemers baat hebben bij re-integratie in de natuur. Daarvoor heeft People in Place een samenwerking met Buiten Werkt in Delft. Hier kunnen werknemers op het Landgoed Buitenleeft hun belastbaarheid (fysiek en mentaal) vergroten en worden daarbij begeleid door een expert op dit gebied.

Checklist re-integratie en verzuim

Met de Checklist re-integratie heb je een kort en handig overzicht van de activiteiten die ondernomen moeten worden tijden een re-integratie traject.

Verzuimregels en verplichtingen bij re-integratie vanuit overheid

Hier vind je de actuele regelgeving vanuit de overheid.

Locaties re-integratiebureau People in Place

Het hoofdkantoor van People in Place is gevestigd in Dordrecht. Je werknemers kunnen terecht op onze volgende locaties:

Veelgestelde vragen

  • Wat zijn de rechten en plichten bij een spoor 2 traject?

Ik heb mijn 2e spoor traject bij People in Place als intensief, maar ook als zeer positief ervaren! De begeleiding van mijn coach heb ik als zeer prettig ervaren, omdat ze goed kan luisteren en adviseren waar nodig en er is volop begrip voor de situatie waar je in zit.

Mijn baan kwijt raken was een heel moeilijke situatie. Maar het heeft wel mijn ogen geopend. Ik heb geleerd dat ik voor mezelf op mag komen. In het begin kon ik er niet eens over praten, maar nu geef ik weerwoord. Ik ben er sterker door geworden.

Deze coaches kunnen u helpen

Bekijk ons team
Zoeken