Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Werkgever

Re-integratie

Wij begeleiden u werknemers naar de (juiste) werkplek.

Dreigt er of is er sprake van langdurig verzuim, dan heeft u te maken met re-integratie. Voor u als werkgever is het zinvol om uw werknemer professioneel te laten begeleiden om het verzuim terug te brengen en werkhervatting te bespoedigen.

Header-reintegratie

Re-integreren binnen uw organisatie (spoor 1)

Bij een eerste spoor re-integratietraject keert de werknemer terug bij u als werkgever in haar eigen (aangepaste) functie of een andere functie. Preventiecoaching (terugkeercoaching) speelt hierbij een belangrijke rol.

Via de Wet Verbetering Poortwachter wordt er van de werkgever verlangt dat zowel de werkgever als de werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hierbij wordt een Plan van Aanpak opgestart. Bij ziekteverzuim van één jaar behoort er een 1e jaars evaluatie plaats te vinden. Het kan voorkomen dat er nog niet vastgesteld kan worden of en wanneer de werknemer kan re-integreren. In dit geval wordt er een re-integratie 2e spoortraject opgestart.

Re-integreren naar een andere werkgever (spoor 2)

De werknemer kan niet meer bij uw organisatie re-integreren. Uw werknemer wordt door ons begeleid bij het zoeken en het vinden van een baan passend bij haar of zijn capaciteiten. Dit vindt plaats in twee fases.

  1. Persoonlijke ontwikkeling: coaching en training in wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik;
  2. Actief zoeken naar een baan en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden middels o.a. sollicitatietrainingen en onze vacaturebank JobXS.

Re-integratie als u risicodrager bent voor de WIA (spoor 3)

Als u als werkgever eigen risicodrager bent voor de WIA en de medewerker komt in aanmerking voor een WIA (WGA) uitkering, dan kunnen wij hier ook in ondersteunen. Wij begeleiden uw werknemer bij het zoeken en het vinden van een baan passend bij haar of zijn capaciteiten. Het contact loopt dan veelal via een verzekeringsmaatschappij.

In onderstaand document vindt u meer informatie over uw verplichtingen als eigen risicodrager.

Gespecialiseerde re-integratietrajecten.

Er zijn re-integratietrajecten, waar zowel de werknemer als de werkgever gebaat is bij een re-integratiecoach met een bepaalde specialisatie.

Denk aan re-integratietrajecten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). People in Place heeft experts op dit gebied die uw werknemers op een juiste manier kunnen begeleiden.

Een ander voorbeeld is de locatie waar de re-integratietrajecten plaatsvinden. Zo zijn er werknemers die juist gebaat zijn bij re-integratie in de natuur. Daarvoor heeft People in Place een samenwerking met Buiten Werkt in Delft. Hier kunnen werknemers op het Landgoed Buitenleeft hun belastbaarheid (fysiek en mentaal) vergroten en worden daarbij begeleid door een expert op dit gebied.

Re-integreren van werknemers met NAH Re-integreren in de natuur

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

Binnen De Wet Verbetering Poortwachter zijn voor re-integratie richtlijnen vastgelegd. Volgens de Wet wordt er een Plan van Aanpak opgesteld, dat gericht is op de terugkeer in het arbeidsproces. UWV kent tevens richtlijnen voor aangepast eigen werk of ander passend werk binnen uw bedrijf.

Wij ondersteunen u als werkgever bij de uitvoering hiervan en de vertaalslag te maken van de complexe regelgeving naar uw situatie.

Verzuim regels en verplichtingen vanuit rijksoverheid

Bent u al bekend met de Checklist re-integratie?

Met de Checklist re-integratie heeft u een kort en handig overzicht van de activiteiten die ondernomen moeten worden tijden een re-integratie traject.

Download hier onze handige checklist voor re-integratietrajecten.

Locaties re-integratiebureau People in Place

Het hoofdkantoor van People in Place is gevestigd in Dordrecht. Uw werknemers kunnen terecht op onze volgende locaties:

Veelgestelde vragen

  • Mijn werknemer is al een tijd ziek, wat kan People in Place voor mij betekenen?
    • Wij adviseren u een zieke medewerker zo snel mogelijk te laten oriënteren op arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever wanneer blijkt dat terugkeer naar eigen werk niet haalbaar is. De duur van de werkloosheid en/of de inactiviteit is namelijk een van de grootste beperkingen om door te stromen in een andere functie. Een re-integratiebureau kan uw medewerker begeleiden en het proces verkorten.

  • Hoe begeleid ik mijn werknemer op een juiste wijze weer terug naar de eigen werkplek?
    • Belangrijk is dat het contact met u als werknemer behouden blijft, de betrokkenheid zoveel mogelijk blijft bestaan en het contact met collega’s indien mogelijk onderhouden blijft (dit kan al door af en toe bij koffiepauze aanwezig te zijn). In een later stadium is het van belang dat er een gedegen re-integratieplan komt waarin stapsgewijs de terugkeer naar werk wordt besproken. Hierin wordt, vaak in overleg met bedrijfsarts, de opbouw in uren vermeld. Indien opbouw in eigen werk nog niet mogelijk is, kan ook gedacht worden aan arbeid op therapeutische basis. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Kennis van wet- en regelgeving is dan ook erg belangrijk. Naast een goede vertrouwensrelatie met de werknemer zijn een open communicatie, transparantie en eerlijkheid met betrekking tot de mogelijkheden die er dan niet (meer) zijn van groot belang.

Ik heb mijn 2e spoor traject bij People in Place als intensief, maar ook als zeer positief ervaren! De begeleiding van mijn coach heb ik als zeer prettig ervaren, omdat ze goed kan luisteren en adviseren waar nodig en er is volop begrip voor de situatie waar je in zit.

Begrip voor de situatie.

Mijn baan kwijt raken was een heel moeilijke situatie. Maar het heeft wel mijn ogen geopend. Ik heb geleerd dat ik voor mezelf op mag komen. In het begin kon ik er niet eens over praten, maar nu geef ik weerwoord. Ik ben er sterker door geworden.

Ogen geopend.

Deze coaches kunnen u helpen

Bekijk ons team
Zoeken