Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Werknemer

UWV-trajecten

Wij helpen u weer in uw kracht te staan en aan de slag te gaan.

Team People in Place UWV trajecten

Wanneer UWV aan u een budget beschikbaar heeft gesteld om terug te keren op de arbeidsmarkt, kunt u bij ons professionele begeleiding krijgen. People in Place ondersteunt u bij:

  • Werk Fit traject;
  • Naar Werk traject;
  • Modulaire re-integratiediensten.

Terug in eigen kracht met een WerkFit traject.

Met een WerkFit traject stomen wij u klaar voor de arbeidsmarkt door ons te richten op uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. In een WerkFit traject staat uw persoonlijke effectiviteit centraal, namelijk terugkeren in uw eigen kracht! Daarnaast zorgen wij er voor dat uw afstand tot de arbeidsmarkt zodanig verkleint dat u geschikt bent om deel te nemen aan re-integratie gerichte activiteiten.

Een WerkFit traject bij People in Place garandeert u een optimale begeleiding bij het hervinden van uw eigen capaciteiten en talenten, wat uw arbeidspositie op de op de arbeidsmarkt aanzienlijk versterkt.

Wat is het doel van een WerkFit traject?
Een WerkFit traject heeft als doel u te ondersteunen bij het zo goed mogelijk omgaan met belemmeringen of hindernissen die u nu nog in de weg staan om de arbeidsmarkt te betreden.

Voor wie is een WerkFit traject?
Een WerkFit traject is van toepassing wanneer u er nog niet helemaal klaar voor bent om de stap naar werk te maken. Dit kan komen door persoonlijke problematiek of een verminderde mate van inzetbaarheid.

Wat zijn de ervaringen met ons WerkFit traject?

"Ervaring met vorig re-integratiebureau was niet bepaald positief. Hierdoor waren mijn verwachtingen erg laag. Maar de positieve ervaring met de jobcoach van People in Place heeft voor verandering gezorgd."

"Ik had weinig hoop om zelf een baan(tje) te vinden , maar ik word op een positieve manier naar een baan gecoached, zonder al teveel druk (wat ik als zeer negatief kan ervaren) en waar ik mezelf kan blijven."

"Mijn coach stond open voor mijn wensen en wat bij mij past".

Opnieuw aan de slag met een Naar Werk traject.

Kiest u voor een Naar Werk traject bij People in Place, dan dragen wij zorg voor een optimale begeleiding bij het vinden van een nieuwe passende baan. In een Naar Werk traject staan persoonlijke ontwikkeling en indienstneming centraal. Wij brengen uw individuele ambities in kaart en onderzoeken welke gewenste en/of benodigde competenties en vaardigheden u nog verder kunt ontplooien. Uiteraard bieden wij u begeleiding en training ter zake aan. Dit alles om uw positie op de arbeidsmarkt zodanig te vergroten dat wij met u concreet aan de slag kunnen om een nieuwe baan te zoeken en te vinden.

Wat is het doel van een Naar Werk traject?
Een Naar Werk traject heeft als doel u te ondersteunen bij het daadwerkelijk (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt. Dit doen wij door vaardigheden te ontwikkelen, vacature search en/of het verbreden van de oriëntatie op arbeidsmogelijkheden. Dit alles om voor u een passende baan in uw vakgebied te verkrijgen.

Voor wie is het Naar Werk traject?
Een Naar Werk traject is van toepassing wanneer u niet (meer) gehinderd wordt door persoonlijke problematiek, waardoor de weg naar werk waarneembaar wordt.

Review van een cliënt

"In 2017 raakte ik door omstandigheden zwaar depressief, kon mijn werk niet aan. Daarnaast natuurlijk ook andere problemen.

Na 2 jaar hebben mijn toenmalige werkgever en ik de overeenkomst gesloten dat ik ontslag zou krijgen. Ondanks verdriet daarover was er toch ook een opluchting ! In de tijd dat ik nog bij mijn werkgever was ben ik bij People in Place terecht gekomen, door gesprekken daar te hebben besefte ik dat er meer was dan alleen de gezondheidszorg waar ik 30 jaar in werkzaam was geweest! Meer interesses laat ik zeggen.

Ik heb bij de uitvaartzorg in de keuken mogen kijken, en dat vond ik geweldig, in de gesprekken die ik met de mijn loopbaancoach voerde wilde ik toch meer zien op de arbeidsmarkt ! Ik had vroeger vaak interesse in kledingzaken om daar te werken, en daar werk ik nu met veel plezier. Het is moeilijker dan ik dacht, maar ik heb contact met mensen, ik mag adviezen geven en heb echt plezier! Geen stress meer! Daarbij wil ik wel zeggen dat de gesprekken die ik met de coach heb gehad daar heel positief hebben in bij gedragen!

Met de loopbaancoach een wandeling maken , tijdens een gesprek dat was voor mij een ommekeer om iets te zoeken, waardoor ik weer onder de mensen kwam, dit was iets wat ik bijna twee jaar had vermeden!!

Ik ben echt blij met een organisatie zoals People in Place , en zeker met coach Bart die ik had!!

Nogmaals mijn hartelijke dank!!!

Modulaire re-integratiediensten

Participatie interventie.
Participatie Interventie zetten wij in indien clienten langere tijd uit de running zijn. Participatie Interventie is bij uitstek een begeleidingsvorm waarbij dieper wordt ingegaan op de persoonlijke situatie van de cliënt. Hierbij worden verschillende levensgebieden in kaart gebracht om een goed beeld te krijgen voor een passend interventieaanbod gericht op participatie. Immers deelname aan de maatschappij, voorkomen/ opheffen van isolatie zal bijdragen aan zingeving, zelfvertrouwen, persoonlijke ontwikkeling en uiteindelijk hernieuwde deelname aan het arbeidsproces. Inzet van (opbouwende) werkervaringsplaats/ vrijwilligerswerk en begeleiding hierin zal in de meeste situaties onderdeel zijn van deze interventie.

Bevorderen maatschappelijk deelname.
Na een periode van mentale ziekte, of in herstel hiervan is het belangrijk om in eerste instantie weer maatschappelijk actief te worden en/of ondersteuning hierbij te krijgen. In eerste instantie starten wij met een test (vragenlijst) op het gebied van de Perssonlijke Flexibiliteit. Hierin onderzoeken wij factoren als zelfvertrouwen, energieniveau, gevoel van controle over eigen situatie en emotionele stabiliteit. Maatschappelijke deelname zal daarom worden afgestemd op de mogelijkheden en specifieke situatie van de cliënt. Hierbij kijkend naar mogelijkheden/ achtergrond om passende aciviteiten (veelal in opbouw) tot een succes te maken en op bovengenoemde factoren binnen de persoonlijke flexibiliteit vooruitgang te boeken.

Begeleiding bij scholing.
Begeleiding bij scholing wordt ingezet als de privéomstandigheden scholing moeilijk maken om te kunnen concentreren, omdat studievaardigheden in zijn algemeen onvoldoende zijn of omdat om andere redenen discipline niet kan worden opgebracht. Door inzet van intensief coachende begeleiding sturen wij op een succesvolle afronding van de studie.

Wat zijn de ervaringen met de modulaire re-integratiediensten?

"De manier waarop er begeleid werd sloot goed aan met mijn situatie. Het werd heel positief begrip getoond en omgegaan met de begeleiding. Ook is er goed rekening gehouden met mijn fysieke en mentale situatie en gaf het mij positieve energie en rust."

"Mijn coach kwam met veel tips en dacht echt met mij mee."

"Er werd altijd aan de afspraak gehouden. De communicatie was altijd op de juiste wijze, vriendelijk en wederzijds respect. Het was altijd oké."

"Ik ben heel goed geholpen en heb veel geleerd en heb er positieve ervaringen mee gehad. Het is een pré om met People en Place in aanraking te komen."

Belangrijke onderwerpen over UWV-trajecten

Praktijkcase

Soms moet je als coach iets loslaten om het gewenste effect te bereiken. Onze coach Margriet heeft dat zelf ondervonden tijdens een werkfittraject en vond dit een wijze levensles. Lees hier het verhaal.

Ik heb een intake gehad bij drie bureaus. Bij People in Place voelde ik me direct op mijn gemak.

UW naar werk traject

Deze coaches kunnen u helpen

Bekijk ons team
Zoeken