Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Test & Onderzoek

Haalbaarheids onderzoek

Is 2e spoor mogelijk?

Re-integratiecoaches Breda en Dordrecht

Dit onderzoek brengt op efficiënte en heldere wijze in kaart hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is voor een werknemer.

Wat is het doel van het haalbaarheidsonderzoek?

Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het in kaart brengen van de afstand tot de arbeidsmarkt van werknemers. Daarbij wordt via de bijbehorende rapportage en adviezen, meestal in overleg met UWV, bijvoorbeeld via een deskundigenoordeel, onderzocht wat de mogelijkheden zijn en of spoor 2 re-integratie wenselijk en haalbaar is op dat moment. Over het algemeen wordt een haalbaarheidsonderzoek aan het einde van het eerste ziektejaar ingezet. Het wordt echter ook steeds vaker aangevraagd voor het opbouwen van het dossier.

Unieke dienst van People in Place.

Het haalbaarheidsonderzoek is al enkele jaren een betrouwbaar product gebleken in de huidige re-integratiemarkt sinds het is opgezet binnen People in Place door Reinier van der Hel. Dankzij zijn kennis, expertise en ervaring in het vakgebied als re-integratiecoach en zijn achtergrond bij het UWV werkbedrijf is hij binnen onze organisatie de eerste verantwoordelijke als het gaat om haalbaarheidsonderzoeken. Daarnaast zijn er in de loop der jaren meerdere coaches bijgekomen die zich in dit onderdeel hebben gespecialiseerd.

Berekening van de afstand tot de arbeidsmarkt.

In het onderzoek brengen wij onderbouwd meerdere factoren in beeld en kennen wij aan die factoren een wegingsfactor en een cijfer toe. Hieruit volgt een gewogen gemiddelde dat correspondeert met de mate van bemiddelbaarheid ofwel de afstand tot de arbeidsmarkt

Naast de persoonlijke flexibiliteit, wordt ook een negental andere aspecten gemeten:

  1. Mogelijkheid tot functieaanduiding met inachtneming AD rapportage
  2. Belastbaarheidsniveau met inachtneming FML
  3. Mobiliteit
  4. motivatie
  5. Leeftijd
  6. Werkervaring
  7. Risico voor een nieuwe werkgever
  8. Opleiding
  9. Persoonlijke presentatie.

Werkwijze Haalbaarheidsonderzoek

In eerste instantie zal een intakegesprek plaatsvinden in combinatie met het maken van een persoonlijke flexibiliteitstest. In totaal neemt dit over het algemeen 1 tot 1,5 uur in beslag. De rapportage is over het algemeen binnen 10 werkdagen gereed.

Zoeken