Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Kennis & Vaardigheden

Budget coaching

Inzet van een budgetcoach is zinvol omdat werknemers die worden geconfronteerd met financiële problematiek, grote druk ervaren. Dit uit zich in afname van fysieke en/of mentale belastbaarheid.

euro-1557431_1920

Waarom budget coaching?

Budget coaching focust zich op het in- en uitgavenpatroon van de cliënt of deelnemer. Veelal raken deelnemers in de financiële problemen door de impact van (langdurig) ziek zijn en / of verzuim. De gevolgen van verzuim zijn fors: minder salaris en/of een lagere uitkering ten opzichte van gelijkblijvende uitgaven. Hierdoor raken mensen in de put en raken zij het overzicht kwijt. Dit betekent voor een werkgever dat langdurig verzuim op de loer ligt. Financiële problematiek kan het re-integratieproces ernstig belemmeren. Hierdoor is het van belang om in een vroeg stadium samen met de werknemer, de financiële problematiek aan te pakken. Budget coaching helpt u of uw medewerker bij de ondersteuning van de financiële administratie.

Werkwijze Budget coaching?

De budgetcoach inventariseert de totale financiële situatie van de werknemer. Vanuit deze intake volgt een adviestraject. Hierbij wordt de werknemer begeleid om tot een gezonde balans te komen tussen inkomsten en uitgaven. Bij ernstige financiële problematiek volgt een doorverwijzing naar schuldhulpverlening. Hierbij wordt in de aanloop naar de betreffende aanmelding, ondersteuning geboden. De financiële schuldenproblematiek wordt degelijk in kaart gebracht, wat de opstart naar het schuldhulpverleningstraject bevorderd.

De begeleiding is erop gericht om werknemer (weer) zelf verantwoordelijk te maken voor zijn financiële huishouding. Dit betekent dat naast het in kaart brengen van de financiën, de werknemer gecoacht wordt. De coaching is gericht op het voorkomen van financiële problematiek in de toekomst.

Begeleiding bij maatschappelijke problematiek

De budgetcoach richt zich primair op financiële problematiek. Mocht maatschappelijke problematiek gesignaleerd worden in het traject, is begeleiding van maatschappelijk werk mogelijk. Bij maatschappelijke problematiek kunt u o.a. denken aan: spanningsklachten, problemen met de woonsituatie, eenzaamheid en relatieproblematiek.

Zoeken