Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040

Beroepeninteressetest

Beroepen interesse test bespreken People in Place

Met de beroepeninteressetest wordt inzichtelijk in welk beroep (of in welke beroepssector) de werknemer interesse heeft. De beroepsinteressetest geeft de werknemer aldus inzicht in de eigen interesses en voorkeuren aangaande werk.

Wat is het doel van de beroepsinteressetest?

De werknemer krijgt inzicht in de eigen interesses en mogelijkheden en heeft door nader zelfonderzoek ook in kaart wat de functie-eisen voor verschillende banen en beroepen zijn. De resultaten van de beroepsinteressetest kunnen voor de werknemer helpend zijn in een loopbaanoriëntatietraject; de werknemer krijgt een beeld van een specifieke beroepsrichting en kan op deze wijze adequatere keuzes maken betreffende het solliciteren of zichzelf aanmelden bij een opleidingsinstituut voor een (vervolg)studie.

Wanneer wordt de test ingezet?

De beroepsinteressetest is geschikt voor werknemers die zich (her)oriënteren op hun loopbaan en/of diverse opleidingsmogelijkheden.

Twee verschillende beroepsinteressetesten

People in Place werkt met twee verschillende soorten beroepeninteressetesten. Afhankelijke van de situatie, wensen en behoeften van de werknemer wordt door de coach een keuze gemaakt voor een test. Wij werken met:

Beide zijn gebaseerd op het Holland model, die werkt met 6 menstypen.
Bij de ITS adaptief test is daar het type ICT nog aan toegevoegd.

Wilt u een complete loopbaan- en carrière check?

Deze test maakt onderdeel uit van de complete loopbaan- en carrière check. Bij de inzet van het complete pakket aan testen wordt het voor de coach duidelijk waar de persoon in kwestie zich bevindt; o.a. in zijn of haar loopbaan, in het capaciteitenspectrum of op de arbeidsmarkt. De resultaten van de testen kunnen dan worden ingezet bij loopbaanadvisering, selectie en outplacement.

Onderstaande testen vallen onder de loopbaan- carrièrecheck. Natuurlijk kunt u dit ook modulair afnemen.

Zoeken