Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Nieuws & Artikelen

7 redenen waarom het door laten gaan van re-integratietrajecten u helpt tijdens de coronacrisis.

24 maart 2020

7 redenen waarom het door laten gaan van re-integratietrajecten u helpt tijdens de coronacrisis.

movement-2203657

Bron

Bron: CEREO centrum voor loopbaanbegeleiding, re-integratie en outplacement.

7 redenen waarom het door laten gaan van re-integratietrajecten u helpt tijdens de coronacrisis.

Er gebeurt nu van alles in de wereld en in Nederland rondom het Coronavirus, maar andere situaties blijven aan de orde van de dag. Werknemers die in een re-integratietraject zitten of terecht komen. Allemaal mensen die op zoek zijn naar een nieuwe passende baan en daarin wel de juiste begeleiding nodig hebben. Wist u dat het heel belangrijk is deze trajecten door te laten gaan en dat daar ook gewoon de middelen voor zijn? Wij hebben 7 redenen op een rij gezet waarom u als werkgever re-integratietrajecten moet en ook kunt voortzetten.

1. Het uitstellen van een re-integratietraject kan tot problemen achteraf leiden.

Is een werknemer langdurig ziek en wordt een traject opgeschort, dan kan dit op termijn leiden tot problemen. Ten eerste kan UWV u aanrekenen dat een traject te laat is gestart, ook al gaat men hier nu coulant mee om. Ten tweede voorkomt u dat re-integratiebureaus en arbeidsdeskundigen worden overstelpt met aanvragen wanneer de huidige situatie weer normaliseert. Ons advies blijft daarom om zowel arbeidskundig onderzoek en inzet van twee spoor trajecten op de huidige wijze te blijven uitvoeren. Sancties voor het te laat inzetten van het arbeidskundig onderzoek en spoor 2 worden hiermee voorkomen.

2. Verzuim gaat straks stijgen en niet alleen vanwege COVID-19 (Corona).

Het is hoogstwaarschijnlijk dat het verzuim straks zal stijgen. Leidinggevenden en HR krijgen hun handen vol aan het oplossen van verzuimproblematiek. Niet alleen als direct gevolg van COVID-19 gaat verzuim straks stijgen, maar indirect ook als gevolg van onbalans, stress en onzekerheid die werknemers ervaren door deze tijd.

U loopt door de stijging het risico dat dossiers niet meer adequaat worden gemanaged met een loonsanctie tot gevolg. De uitdaging voor u is juist nu om extra aandacht te geven aan de verzuimende medewerker die toch al 'op afstand 'staat. Goed werkgeverschap en elke besparing van verzuimdagen betekent straks meer continuïteit in de bedrijfsvoering.

Is er twijfel of er straks wel werk is voor de gere-integreerde? Werktijdverkorting aanvragen voor een inzetbare werknemer is financieel nog altijd veel efficiënter dan verzuim. Bovendien kan er voor mensen die uit te ziektewet komen arbeidstijdverkorting worden aangevraagd. Dit is niet het geval bij werknemers in de ziektewet.

3. We willen dat werknemers buiten het arbeidsproces in contact blijven met de wereld om hen heen.

We zitten met velen thuis en er is minder contact met de mensen om ons heen. En zoals net gezegd; de verzuimende medewerker staat al “op afstand”. Daarom is het zo belangrijk om in deze tijden het contact met een re-integratiecoach in te zetten of te starten. Juist door goede coaching gesprekken kunnen de werknemers de stip op de horizon blijven zien. Middels deze gesprekken en het eventueel uitvoeren van loopbaantesten kan een werknemer weer zicht krijgen op haar of zijn arbeidsmogelijkheden. En dat is juist zo belangrijk in een re-integratietraject.

4. Het duurt gemiddeld nog 2 maanden eer een werknemer kan starten met solliciteren.

Wij begrijpen dat mensen denken: “Ja maar de kans om nu een baan te krijgen, is wel heel erg klein. Waarom zou ik starten of verder gaan met een re-integratietraject?” Dan is het ook goed om te weten dat het in een traject gemiddeld 2 maanden duurt voordat het daadwerkelijk solliciteren start.

Met de moderne technieken, testen die we voorhanden hebben én onze deskundige coaches kunnen wij werknemers voorbereiden voor de arbeidsmarkt. Daarbij heeft de cliënt die juist nu investeert in zijn nabije toekomst een voorsprong waardoor eerder werk wordt gevonden.

En met zijn allen hopen wij natuurlijk dat tegen die tijd de wereld er weer een stukje zonniger uit ziet.

5. Re-integratiebureaus mogen tijdens de corona-crisis hun processen aangepast uitvoeren.

Via Brancheorganisatie OVAL heeft UWV aangegeven dat wij als professionele dienstverlener - om redenen die voortvloeien uit de Coronacrisis – onze dienstverlening op een andere manier mogen aanbieden, mits we daar juist over rapporteren. Dit geldt ook voor arbeidsdeskundige onderzoeken. Kortom, uw hoeft uw re-integratiezaken niet uit te stellen, met kans op consequenties achteraf. Als wij dit als professionele dienstverlener goed gemotiveerd en gedocumenteerd doen, kunnen wij dit namens u als werkgever goed en volgens de regels verantwoorden.

6. Alle middelen zijn voorhanden om de voortgang van een traject te verzekeren.

Fysieke eén-op-één afspraken zijn helaas nu niet verantwoord. Maar gelukkig bieden moderne technieken allerlei oplossingen. Wij gebruiken software en apps die een lage leercurve hebben voor onze cliënten (denk aan Skype en WhatsApp) en onze dienstverlening kan veelal met bestaande softwaresystemen of op -platformen worden ingevuld. Denk aan een loopbaan- en carrièrecheck, loopbaanoriëntatie, Microsoft Office-training en nog meer.

7. Wij helpen werkgevers in kaart te brengen welke werknemers een grotere kans op verzuim hebben.

Tijdens deze roerige tijd willen wij u extra ondersteuning bieden. Laat ons daarom met u preventief in kaart brengen welke medewerkers een grotere kans op uitval hebben als het gaat om weerstandsvermogen, oftewel coping. Denk aan mensen die al problemen thuis hebben (en nu juist samen thuis zitten met kinderen en echtgenoot met wie het niet botert), aan mensen met financiële problemen, mensen die klem komen in privézaken als bijvoorbeeld mantelzorg bieden. Welk gevoel hebben ze bij de steun door u als werkgever. En hoe kunnen wij eventueel helpen?CEREO: Kennis delen, hulp bieden, voor oplossingen zorgen op het gebied werk en werknemers.

Wij zitten voor u klaar!

Voor u, voor ons en niet in de laatste plaats voor uw werknemers zijn het vreemde tijden. Wij horen graag voor welke uitdagingen u momenteel staat en beloven u naar vermogen te helpen bij de oplossing ervan. Weet in ieder geval dat uw re-integratietrajecten in goede handen bij ons zijn en blijven. Wij bellen onze klanten ook, maar bel gerust zelf voor een luisterend oor en een oplossingsgerichte aanpak.

Wij zitten voor u klaar: bel 078 – 6111 040. Mailen kan natuurlijk ook secretariaat@peopleinplace.nl

Zoeken