Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040
Nieuws & Artikelen

Werknemers beschermen tegen het Coronavirus? Waar krijg je als werkgever wel groen licht voor?

10 maart 2020
green-4785193

Welke maatregelen mag je als werkgever nemen tegen verspreiding van het Coronavirus op de werkvloer?

Een werkgever die maatregelen wil nemen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus moet zich houden aan de privacywetgeving. Hij mag geen medische gegevens van werknemers verwerken, en bij hen ook geen koorts opmeten.

Gezondheidsgegevens werknemers zijn beschermd.
Gezondheidsgegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat de werkgever alleen bijzondere persoonsgegevens mag registreren als hij daarvoor een goede reden, of in juridische termen: een wettelijke grondslag, heeft. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, volgt ook bij het coronavirus(COVID-19) deze lijn.

De werkgever mag alleen de ziekmelding registreren.
De werkgever mag de ziekmelding van de werknemer wel registreren, maar hij mag niet vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte en deze niet registreren, ook niet als de werknemer dit uit zichzelf vertelt.

De werkgever mag niets over een Corona-besmetting registreren.
De Werkgever mag niet vragen naar medische gegevens. Een werkgever die toch op de hoogte is van een coronabesmetting van een werknemer, mag deze informatie niet vastleggen in zijn administratie omdat hij geen wettelijke grondslag heeft. Hij mag het nieuws ook niet aan de andere werknemers vertellen, tenzij de besmette werknemer hiervoor toestemming geeft.

Wat kan je als werkgever dan wel doen bij een mogelijke coronabesmetting?
De werkgever mag met een werknemer praten over een mogelijke coronabesmetting, bijvoorbeeld als diegene verkoudheidsklachten heeft. Maar met deze individuele medische informatie mag hij niets doen. Dat mag alleen de bedrijfsarts. De werkgever mag de werknemer ook vragen of hij in een risicogebied is geweest en hem op basis hiervan verplichten om thuis te werken. Daarnaast kan de werkgever zijn werknemers voorlichten over de symptomen van het coronavirus en het nemen van hygiënemaatregelen, zoals regelmatig handen wassen.

Welke rol kan de bedrijfsarts spelen bij een mogelijke coronabesmetting?
Het is de werkgever wel toegestaan om een werknemer waarvan hij vermoedt dat deze besmet is met het coronavirus, door te sturen naar de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts kan dan beoordelen of er mogelijk sprake is van een besmetting. Is dit het geval dan zal de bedrijfsarts met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De AP wijst erop dat het de taak van de overheid is om in samenwerking met de GGD verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ook op de werkvloer. Het is daarom van groot belang dat iedereen de actuele adviezen van de regionale GGD en het RIVM opvolgt.

De werkgever krijgt groen licht om:

  • een ziekmelding (zonder details) te registreren;
  • in gesprek te gaan met een werknemer over het ziektebeeld (zonder registratie);
  • te vragen of werknemer in een risicogebied is geweest;
  • een werknemer thuis te laten werken als deze in een risicogebied is geweest;
  • voorlichting te geven aan de werknemers over de symptomen en hygiënemaatregelen;
  • werknemers door te sturen naar een bedrijfsarts bij een mogelijke besmetting.

Extra documentatie voor werkgevers over het Coronavirus vanuit OVAL brancheorganisatie.

Zoeken