Wij gebruiken cookies. Akkoord
Menu Zoeken Job XS 078 - 6 111 040
Test & Onderzoek

Beroepeninteressetest

Met de beroepeninteressetest wordt inzichtelijk in welk beroep (of in welke beroepssector) de werknemer interesse heeft. De beroepsinteressetest geeft de werknemer aldus inzicht in de eigen interesses en voorkeuren aangaande werk.

web-3706725

Wat is het doel van de beroepsinteressetest?

De werknemer krijgt inzicht in de eigen interesses en mogelijkheden en heeft door nader zelfonderzoek ook in kaart wat de functie-eisen voor verschillende banen en beroepen zijn. De resultaten van de beroepsinteressetest kunnen voor de werknemer helpend zijn in een loopbaanoriëntatietraject; de werknemer krijgt een beeld van een specifieke beroepsrichting en kan op deze wijze adequatere keuzes maken betreffende het solliciteren of zichzelf aanmelden bij een opleidingsinstituut voor een (vervolg)studie.

Wanneer wordt de test ingezet?

De beroepsinteressetest is geschikt voor werknemers die zich (her)oriënteren op hun loopbaan en/of diverse opleidingsmogelijkheden.

Hoe werkt de beroepsinteressetest?

In de vragenlijst wordt telkens gekozen uit een aantal alternatieven, die staan voor een interessegebied. Dit kan een startpunt zijn voor een loopbaanplan: het geeft aan waar de interesse naar uit gaat. Dit is overigens geen absoluut advies. Het kan zijn dat er andere redenen zijn, zoals de diploma’s of werkervaring van de werknemer, die maken dat bepaalde gebieden wellicht extra interessant zijn. De interessegebieden sluiten aan bij de indeling van Mbo, Hbo en Academische opleidingen in Nederland. Indien de werknemer voor een studiekeuze staat, zou het voor de hand liggen om die studierichting te kiezen die aansluit bij het interessegebied dat uit de test komt.

Aan de hand van de vragenlijsten zal ingegaan worden op de wensen en mogelijkheden van de kandidaat en zal worden gekeken naar de kansen van de kandidaat in mogelijk gewenste functies die zowel aansluiten bij de wensen als bij de mogelijkheden. Op deze manier wordt de richting bepaald.

Voorbeeldrapportage beroepsinteressetest

Kijk hier voor een voorbeeld rapport van de beroepsinteressetest.

Wilt u een complete loopbaan- en carrière check?

Deze test maakt onderdeel uit van de complete loopbaan- en carrière check. Bij de inzet van het complete pakket aan testen wordt het voor de coach duidelijk waar de persoon in kwestie zich bevindt; o.a. in zijn of haar loopbaan, in het capaciteitenspectrum of op de arbeidsmarkt. De resultaten van de testen kunnen dan worden ingezet bij loopbaanadvisering, selectie en outplacement.

Onderstaande testen vallen onder de loopbaan- carrièrecheck. Natuurlijk kan dit ook modulair worden afgenomen.

Zoeken