Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Outplacement vraag & antwoord

Bespreken document outplacement

Wat is outplacement precies?

Outplacement is ontslagbegeleiding. Het zijn de begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten als eigen ondernemer.

Een outplacementtraject bestaat in het algemeen uit:

 • Opvang en mentale ondersteuning na ontslag;
 • In kaart brengen van de hulpvraag van de werknemer;
 • In kaart brengen van de competenties en vaardigheden van de werknemer;
 • Opstellen van ontwikkeldoelen;
 • Verkennen van de arbeidsmarkt;
 • Sollicitatiebegeleiding.

People in Place biedt haar outplacementtrajecten op maat aan met een modulair systeem. Op deze manier is het outplacementtraject altijd afgestemd op de hulpvraag. Samen met de werknemer wordt gekeken naar de juiste mix van testen, onderzoek, training en coaching.

Wanneer is er sprake van outplacement?

In de volgende situaties kan er sprake zijn van outplacement:

 • Bij een reorganisatie, waarbij werknemers moeten afvloeien;
 • Een werknemer beschikt niet (meer) over de juiste competenties voor de functie en er is geen andere passende functie voor handen;
 • Bij verstoring van de werkrelatie;
 • Een werknemer geeft aan uitdaging te missen in zijn of haar werk en er zijn geen doorgroeimogelijkheden

Wat zijn de voordelen van een outplacementbureau?

Wij raden altijd aan de outplacementtrajecten te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau.

De voordelen op een rij:

 • Een outplacementbureau bespaart een werkgever tijd en energie; het zijn veelal moeilijke situaties;
 • Voor de werknemer is het fijner om zich te laten begeleiden door een outplacementbureau, omdat dit een onafhankelijke derde partij is;
 • Een outplacementbureau heeft veel kennis en ervaring in het begeleiden van werknemers naar een nieuwe passende werkplek;
 • Een outplacementbureau heeft een groot regionaal netwerk van bedrijven;
 • Een outplacementbureau heeft veel kennis en ervaring van de arbeidsmarkt in hun regio.
 • Een goed outplacementbureau heeft een keurmerk of is aangesloten bij een branchevereniging, waardoor zowel werkgever als werknemer verzekerd is van kwaliteit.


Lees ook ons artikel "De 7 winstmakers die een outplacementbureau uw organisatie biedt".

Wanneer starten met outplacement?

Een outplacementtraject kan het beste worden gestart, wanneer de werknemer nog in dienst is. Ons advies is daarom een outplacementtraject in te zetten, zodra het ontslag bekend is.

Het is een feit dat het voor een werknemer eenvoudiger is om een baan te vinden vanuit een bestaand dienstverband.
Een werknemer staat dan altijd sterker in het sollicitatieproces.

Het is bovendien een teken van goed werkgeverschap om de werknemer tijd te geven om aan een outplacementraject deel te nemen tijdens het nog lopend dienstverband. Op deze manier kunnen werkgever en werknemer de werkrelatie op een zo goed mogelijke manier afsluiten.

4 Belangrijke punten bij het kiezen van een outplacementbureau

Er zijn een aantal punten waarop je kan letten bij het kiezen van een outplacementbureau:

 • Zit er een vestiging in de buurt?
  Ondanks dat er tegenwoordig een mix is van online afspraken en afspraken op locatie, is het toch fijn als deze vestiging redelijk dicht in de buurt is. Op deze manier houd de werknemer meer tijd over voor sollicitatieactiviteiten buiten de afspraken om. People in Place heeft spreekuurlocaties in Dordrecht, Breda, Rotterdam, Delft en Oud-Beijerland.
 • Is het outplacementbureau een goede match?
  Het is prettig als een outplacementbureau en de coaches die daar werkzaam zijn ook passen bij de persoon danwel de organisatie. Natuurlijk staat het resultaat voorop, maar als je voor langere tijd met regelmaat contact hebt is het goed als er een klik is. Bij People in Place kunt daarom gebruik maken van een gratis adviesgesprek. Daardoor leert u ons (en wij u) eerst een beetje kennen en kunnen wij ook direct de hulpvraag in kaart brengen.
 • Wat biedt het outplacementtraject?
  Sommige bureaus bieden een standaard Outplacementtraject. Dit wordt dan eigenlijk niet aangepast op de spoecifieke hulpvraag. Tenzij een traject helemaal van A tot Z wordt doorlopen, dan is dat geen enkel probleem. Bij People in Place is een outplacementtraject modulair opgebouwd. De werknemer hoeft alleen van die modules gebruik te maken waar hij of zijn behoefte aan heeft. Binnen deze modules kijken wij samen met de werknemer naar de juiste mix van trainingen, testen, onderzoek en coaching.
 • Heeft het bureau een keurmerk of is deze aangesloten bij een branche organisatie?
  U wilt weten of u de kwaliteit van de dienstverlening krijgt, die u hoort te krijgen. Check daarom altijd even of een outplacementbureau een keurmerk heeft of is aangesloten bij een branche organisatie. People in Place is lid van de branche organisatie OVAL.

Is outplacement wettelijk verplicht?

Outplacement is wettelijk niet verplicht. Outplacement wordt vaak geïnitieert door de werkgever.
Een outplacement kan wel juridisch bindend zijn bij:

 • Een vaststellingsovereenkomst;
 • Een CAO;
 • Een reorganisatie;
 • Goed werkgeverschap.

Het bieden van goed werkgeverschap is een wettelijke verplichting. Outplacement bij ontslag kan hier dan bijvoorbeeld onder vallen.

Wat kost outplacement?

Daar kan helaas geen klinkklaar antwoord opgegeven worden. De kosten hangen met name af van 2 zaken:

 1. De duur van het traject (trajecten duren veelal 6 tot 12 maanden);
 2. De hulpvraag van de werknemer.

In Nederland is het gemiddelde bedrag voor een outplacement van 12 maanden ca. 5000 euro.

Bij People in Place maken we gebruik van een modulaire opbouw van het outplacementtraject, zodat werknemers al bij ons terecht kunnen vanaf € 800,-.

Is er sprake van een outplacementbudget van de wrkgever, dan kan dit worden ingezet voor het outplacementraject. Is dit niet het geval, dan kan de transitievergoeding hiervoor worden gebruikt..

Is outplacement inbegrepen bij een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst komt alleen tot stand bij ontslag met wederzijds goedvinden. Dit geeft de werknemer de ruimte om met de werkgever te onderhandelen over outplacement. De werkgever is namelijk niet verplicht outplacement op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Wordt er een outplacementbudget toegewezen, dan kan het zo zijn dat de werkgever samenwerkt met een vast outplacementbureau. Ook hier is er ruimte voor de werknemer om te onderhandelen. Misschien wilt de werknemer liever een outplacementtraject doorlopen bij een outplacementbureau bij hem of haar in de buurt waar een goed gevoel bij is. Maak dit dus altijd bespreekbaar. is er geen outplacementbudget, dan ook gebruik worden gemaakt van de transitievergoeding. Of misschien kan er nog onderhandeld worden over een alternatieve ontslagvergoeding.

Is er sprake van transitievergoeding bij outplacement?

Bij ontslag krijgt de werknemer van de werkgever een financiële vergoeding , genoemd transitievergoeding.

Deze transitievergoeding kan worden gebruikt voor:

 • Opleidingen en cursussen (omscholing, verbeteren van kennis en vaardigheden);
 • Financiële overbrugging naar nieuw werk;
 • Outplacement (ontslagbegeleiding naar nieuw werk)

Dus ja, de vergoeding kan ook worden gebruikt voor outplacement.
Naast de transitievergoeding is het mogelijk dat de werkgever een apart outplacementbudget toewijst. Dan is de noodzaak er niet om de transitievergoeding in te zetten.

De transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De hoogte van dit bedrag is dan ook bepalend waarvoor de vergoeding kan worden ingezet.

Is er de mogelijkheid, dan adviseren wij altijd werknemers een outplacementtraject te laten doorlopen. Zij krijgen dan de unieke kans en de ruimte om eens goed te bekijken wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. En dat onder professionele begeleiding. Op deze manier vergroot de kans op het vinden van een passende duurzame baan.

TIP

De werkgever kan het outplacementtraject betalen en de kosten hiervan in mindering brengen op de (bruto) transitievergoeding.
De kosten voor de werkgever worden hierdoor niet hoger, de kosten voor de werknemer worden aanzienlijk lager.
(Geen afdracht)

Hoe kan je als werknemers je baankansen vergroten?

Download hier het e-book dat wij speciaal voor werknemers hebben samengesteld.

Ontslag en een positief afscheid, gaat dat samen?

In ons E-book “De kracht van offboarding: in 7 stappen naar een positief afscheid” geven wij u tips en adviezen om een werkrelatie op een goede en respectvolle manier te beëindigen.

Zoeken